niedziela, 25 czerwca 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Via Baltica przez Łomżę wchodzi na deski projektantów

nie, 23 listopada 2014 20:52

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Białystok ogłosiła przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. To 86,2 km nowej drogi ekspresowej Via Baltica. Zadanie podzielone jest na 6 części. Dwie z nich dotyczą obwodnicy Łomży. Na opracowanie koncepcji wykonawca dostanie 9 miesięcy. Drogowcy już wcześniej podawali, że „do końca przyszłego roku ta koncepcja powinna być gotowa, a kolejnym etapem – jeśli będą zapewnione pieniądze na budowę drogi - będzie wyłonienie wykonawcy w systemie „projektuj i zbuduj”.


Tak zbudują nam Via Balticę

źródło: projekt PBDK 2014-2020
śr, 12 listopada 2014 08:09

W 2016 roku – 2 miliony złotych, w 2017 już ponad 300 milionów, a w latach 2018-2020 rocznie po około 1,5 miliarda złotych. Tak prezentują się najnowsze plany drogowców odnośnie harmonogramu i kosztów budowy „łomżyńskiej” Via Baltica. Droga ekspresowa S61 znalazła się na liście najważniejszych inwestycji drogowych w nowym „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020”. Dokument został skierowany do uzgodnień rządowych.


Ona dała początek Via Baltica przez Łomżę. Obwodnica Augustowa dostępna dla kierowców

pt, 07 listopada 2014 14:42

Tuż przed północą z czwartku na piątek pierwsze pojazdy wjechały na obwodnicę Augustowa. Oddana do użytku obwodnica, w wariancie przez Raczki, jest kluczowym elementem w ruchu międzynarodowym pomiędzy Polską, a krajami bałtyckimi - w przyszłości stanowić też będzie fragment planowanej drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej, poprzez planowaną obwodnice Łomży, Ełk aż do Budziska.
Początkowo drogowcy planowali zbudować obwodnicę Augustowa przez tereny chronione doliny Rospudy, co spotkało się z protestem ekologów. Zimą 2007 roku rozbijając obóz w lesie nieopodal rzeczki ekolodzy ochronili go przed wycinką, jednocześnie uniemożliwiając drogowcom rozpoczęcie budowy Via Baltica w wariancie przez Białystok. Niespełna dwa lata później rząd zmienił przebieg dróg ekspresowych i autostrad w Polsce wyznaczając nową drogę ekspresową S-61 przez Łomżę, która omija obszary cenne przyrodniczo w województwie podlaskim. To nią poprowadzono Via Baltica.


Decyzja środowiskowa obwodnicy Łomży bez protestów, ale... z urzędniczym poślizgiem

Projekt przebiegu obwodnicy Łomży. Do realizacji wybrano wariant tzw. daleki zachodni - na mapie kolor niebieski.
pon, 03 listopada 2014 11:50

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku nie wpłynęło nawet jedno odwołanie na wydaną w drugiej połowie września decyzję środowiskową dla obwodnicy Łomży. I choć dokument powinien być już prawomocnym okazuje się, że za taki nie można go jeszcze uznać. Brakuje jeszcze „zwrotki” z Gminy Łomża, że informacja o decyzji była przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z wymaganiami prawa.
- Moi pracownicy dostali zapewnienie, że w tym tygodniu tę zwrotkę urzędnicy gminy mają nam wysłać – mówi Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, wyjaśniając, że termin uprawomocnienia się decyzji liczy się nie od daty jej podpisania – 22 września, ale wywieszenia co w tej gminie miało nastąpić około 3 października.


Via Baltica cała betonowa

pt, 24 października 2014 08:12

Planowana do budowy do 2020 roku Via Baltica wraz z obwodnica Łomży nie będzie miała nawierzchni z asfaltu lecz z betonu. O najnowszej decyzji GDDKiA betonowania, a nie asfaltowania kluczowych odcinków dróg przewidzianych w rządowym programie budowy dróg krajowych na lata 2014–2020 – poinformowała Rzeczpospolita. Na liście dróg bez asfaltu jest też „prawie 187 km S61 między Ostrowią Mazowiecką a Łomżą i Budziskiem”.


Budowę obwodnicy Łomży zaczną za 2 lata?

Źródło DI. Mapa została opracowana na podstawie analizy szacunkowych kosztów projektów oraz alokacji środków UE na lata 2014-2020 i nie obejmuje wszystkich projektów zidentyfikowanych w DI, lecz jedynie orientacyjny katalog projektów, które mają szansę na realizację w latach 2014-2020. Katalog projektów może ulec zmianie np. w przypadku zmiany kosztów poszczególnych projektów lub przesunięć w alokacji środków.
wt, 07 października 2014 14:53

Na początku 2016 roku powinny być ogłoszone przetargi na budowę prowadzących do Łomży odcinków Via Baltica. Chodzi o oba odcinki od strony Ostrowi Mazowieckiej i Stawisk. Kilka miesięcy później - do połowy 2016 roku - zostanie ogłoszony także przetarg na budowę samej obwodnicy Łomży. Takie daty zapisano w uchwalonym przez rząd pod koniec września Dokumencie Implementacyjnym do Strategi Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) W przypadku wszystkich odcinków Via Baltica daty są wcześniejsze niż w poprzednich wersjach dokumentu. Zgodnie z dokumentem cała ekspresowa S-61 ma być gotowa w 2020 roku.


Ekspresówka przez Łomżę potwierdzi integralność terytorialną Unii Europejskiej

Oto mapka europejskich korytarzy transportowych (1994r.) z dobrze uwidocznioną odnogą Via Baltica czyli I paneuropejskiego korytarza transportowego przez Obwód Kaliningradzki. Teraz
pt, 03 października 2014 15:58

Via Baltica nie będzie tylko drogą na papierze. W obliczu konfliktu Rosji i Ukrainy Bruksela chce, żeby droga stała się potwierdzeniem integralności terytorialnej Unii Europejskiej - pisał pod koniec sierpnia ogólnopolski Dziennik Gazeta Prawna informując, że projekt zdjęto z półek i zapowiadając, że budowa drogi będzie forsowana w nowym budżecie na lata 2014–2020. I najwyraźniej tak jest. Potwierdzeniem tego jest niespotykane wcześniej przyspieszenie i to zarówno drogowców jak i polityków. Cała droga znalazła się też w dwóch strategicznych dokumentach uchwalonych przez rząd we wrześniu. Będąca częścią Via Baltica obwodnica Łomży otrzymała decyzję środowiskową z klauzulą natychmiastowej wykonalności, a drogowcy złożyli wniosek o pozwolenie na budowę obwodnicy Suwałk, stanowiącej kolejna część międzynarodowej trasy i zapowiadają, że na przełomie roku głoszą przetarg na jej wykonanie.


Obwodnica Łomży przyspiesza

Projekt przebiegu obwodnicy Łomży. Do realizacji wybrano wariant tzw. daleki zachodni - na mapie kolor niebieski.
śr, 01 października 2014 10:45

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku nadał rygor natychmiastowej wykonalności dla wydanej w ubiegłym tygodniu decyzji środowiskowej obwodnicy Łomży.
- Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - mówi Lech Magrel, dyrektor RDOŚ zaznaczając, że w ten sposób drogowcy zyskują możliwość podejmowania kolejnych działań związanych z planowaną inwestycja niezależnie od ewentualnie składanych zaskarżeń decyzji środowiskowej.


Kontrakt wojewódzki podpisany i opublikowany

Najważniejsze inwestycje z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego
so, 27 września 2014 22:59

Droga S8 od Wyszkowa do Jeżewa i S61 czyli Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą to najważniejsze przedsięwzięcia z podpisanego w sobotę Kontraktu terytorialnego dla województwa podlaskiego na lata 2014 – 2023. Łączna wartość wszystkich inwestycji opisanych w dokumencie wynosi 18,5 miliarda złotych.


Via Baltica na rządowych listach w „Kontrakcie” i „Dokumencie”

Tak ma przebiegać Via Baltica z obwodnicą Łomży
pt, 26 września 2014 08:05

Rząd podczas środowego posiedzenia podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla województwa podlaskiego, oraz uchwałę w sprawie „Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”. W obu na listach priorytetowych inwestycji jest biegnąca przez Łomżę Via Baltica.
- Cała droga ekspresowa S61, wraz z obwodnicą Łomży, znajduje się na liście inwestycji podstawowych Kontraktu wojewódzkiego – potwierdza informacje Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. - Dokument ma być podpisany w najbliższą sobotę i wówczas będzie on już ogólnodostępny.


Obwodnica Łomży dostała decyzję środowiskową... i „zielone światło”

pon, 22 września 2014 13:02

Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisał w poniedziałek decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61. To tzw. decyzja środowiskowa, która określa m.in. ostateczny przebieg obwodnicy i jest niezbędna w procesie przygotowania inwestycji.
Dziś także GDDKiA ujawniła, że uzyskała już zgodę na kolejny etap prac, a łomżyńska Via Baltica ma być realizowana w systemie „projektuj i zbuduj”, co – jak twierdzą drogowcy - przyspiesza i usprawnia całą inwestycję.


Rosja przyspieszy budowę Via Baltica?

pon, 25 sierpnia 2014 12:40

W obliczu konfliktu Rosji i Ukrainy lekko przykurzone projekty nabierają nowego znaczenia - podaje Dziennik Gazeta Prawna informując, że resort infrastruktury szykuje kolejne etapy projektów drogowej Via Baltica i kolejowej Rail Baltica, bo „Bruksela chce, żeby stały się potwierdzeniem integralności terytorialnej UE, dlatego będą forsowane w nowym budżecie na lata 2014–2020.”
Via Baltica ma przebiegać przez Łomżę. Póki co najważniejszym problemem – jak wynika z ustaleń dziennikarzy gazety - są pieniądze.


Nowy wykonawca obwodnicy Szczuczyna

Obwodnica Szczuczyna (fot. www.s61-obwodnica-szczuczyna.pl)
śr, 13 sierpnia 2014 08:14

Do końca przyszłego roku powinna być gotowa obwodnica Szczuczyna. Budowę dokończy firma POL-AQUA S,A. za 126,2 mln zł – poinformowała GDDKiA. Nowy wykonawca przejmie plac budowy na którym poprzedni wykonawca z Hiszpanii prace rozpoczął niemal dwa lata temu, ale po blisko roku porzucił budowę.


Decyzja środowiskowa prawie gotowa

pon, 11 sierpnia 2014 11:05

W połowie września obwodnica Łomży powinna uzyskać decyzję środowiskową. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, która od lutego zajmuje się sprawą, zebrała już wszystkie materiały i opinie niezbędne do wydania decyzji.
- Teraz musimy wydać tylko obwieszczenie o zebraniu materiału i dać wymagany ustawą czas 14 dni plus 7 na zapoznanie się z materiałem i będziemy wydawać decyzję – mówi Lech Magrel, dyrektor RDOŚ w Białymstoku.


Decyzja środowiskowa na Via Baltica utrzymana

Tak ma przebiegać Via Baltica (na grafice z obwodnicą Łomży)
pon, 28 lipca 2014 08:25

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymał w mocy wydaną na początku lutego decyzję środowiskową na łomżyński odcinek S61 od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn z wyłączeniem obwodnicy Łomży. GDOŚ sprawą zajmował się po odwołaniu jakie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wniosło Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka z Katowic.
Decyzja środowiskowa to dokument, który określa m.in. ostateczny już przebieg drogi, ale także miejsca i rodzaje przejść dla zwierząt, a także warunki jakie musi spełnić wykonawca podczas jej budowy. Decyzja środowiskowa jest niezbędnym elementem do dalszego projektowania drogi.


Obwodnica Łomży i „łomżyńska” Via Baltica wylecą poza 2020 rok?

cz, 10 lipca 2014 10:44

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultację czwartej już nowelizacji wykazów autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, na które będzie można ogłosić przetargi w tym roku. Formalnie nowelizowany jest „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” choć inwestycje w nim rozpisane są już do 2021 roku. Do zbudowania jest tu 57 km autostrady A1, prawie 1350 km odcinków dróg ekspresowych oraz 161 km obwodnic 14 miast. Na listach póki co nie ma ani obwodnicy Łomży ani „łomżyńskiej” Via Baltica. Może nie byłoby się czym martwić wobec niedawnych zapewnień wicepremier Bieńkowskiej, że obwodnica Łomży będzie budowana „i to wcześniej niż później”, gdyby nie fakt, że przeskakują nas już kolejne inwestycje, a pieniądze na drogi się kończą.


Czas na obwodnicę Szczuczyna

Obwodnica Szczuczyna (fot. www.s61-obwodnica-szczuczyna.pl)
śr, 09 lipca 2014 15:41

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA złożyło najkorzystniejszą ofertę – z ceną 126,2 mln zł - na dokończenie budowy obwodnicy Szczuczyna. To oznacza, że prace powinny ruszyć na przełomie sierpnia i września i zostać ukończone przed końcem 2015 roku.


Obwodnica Łomży: czas na głos społeczeństwa

Planowane przebiegi obwodnicy Łomży
wt, 08 lipca 2014 15:45

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Łomży po pięciu miesiącach weszło w drugą fazę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wystąpił we wtorek do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o zaopiniowanie przedsięwzięcia. Od dziś liczy się także 21-dniowy termin jaki ma „społeczeństwo” na zapoznawanie się z wnioskiem złożonym przez drogowców, oraz na składanie uwag.


Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Łomży jeszcze później

wt, 24 czerwca 2014 08:12

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku o kolejne dwa miesiące przedłużył termin wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Łomży. Postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez białostocki oddział GDDKiA prowadzone jest od lutego i już raz było wydłużane w związku z koniecznością uzupełnienia przez drogowców.


Szybciej do Warszawy w 2017 roku

cz, 05 czerwca 2014 11:06

Według ekspertów jej budowa w największym stopniu skróci dojazd z północno-wschodniej Polski do Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na budowę obwodnicy Marek, w ciągu drogi ekspresowej S8. Ma być gotowa w I połowie 2017 roku.


« · «« · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0