piątek, 18 sierpnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Łomżyńska Via Baltica przed obwodnicą Warszawy

źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
pt, 25 października 2013 14:40

Rząd opublikował projekt Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) po przeprowadzonych już konsultacjach społecznych. Pierwszym z jego załączników jest „wykaz dużych projektów”. Na 12 miejscu listy projektów drogowych – tak jak i w projekcie przed konsultacjami - jest budowa S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej po obwodnicę Augustowa. Tuż za łomżyńskim odcinkiem Via Baltica jest Południowa Obwodnica Warszawy.


Via Baltica na „krótkiej liście”

Projekt przebiegu obwodnicy Łomży w ciągu drogi S61
śr, 23 października 2013 15:01

Budowa S61 jest jednym z priorytetów Polski w nowej perspektywie finansowej. Mówił o tym Zbigniew Rynasiewicz wiceminister transportu we wstępie do debaty „Dokąd dojedziemy? Wizja infrastruktury drogowej w Polsce w roku 2020. Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Oczekiwania i realia.”
- S61 został wymieniona przez ministra na krótkiej liście sześciu dróg priorytetowych. Minister mówił też, że priorytetami będą też wąskie gardła, jakimi są obwodnice miast – relacjonuje Cezary Kisiel szef komitetu obrony obwodnicy Łomży, który przysłuchiwał się debacie.


Prezydent i Wojewoda „skrajnymi optymistami”?

warianty przebiegu obwodnicy Łomży
wt, 22 października 2013 17:01

„Na przełomie roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złoży wniosek o decyzję środowiskową dla obwodnicy Łomży” - czytamy w komunikacie na stronie miejskiej łomżyńskiego ratusza. Komunikat powstał po liście którego prezydent Mieczysław Czerniawski otrzymał od Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno.
- To termin „skrajnie optymistyczy”, ale jest też termin w wariancie pesymistycznym, a ten zakłada, że wniosek zostanie złożony dopiero na przełomie 2014 i 2015 roku – mówi Rafał Malinowski, rzecznik białostockiej GDDKiA.


Obiecują, że się postarają, ale nie mówią kiedy

Projekty obwodnicy Łomży planowanej w ramach Via Baltica. GDDKiA jako wariant preferowany wskazała tzw. daleki zachodni biegnący od Kisielnicy w kierunku wsi Pęza (węzeł Białystok skąd odchodzi jednojezdniowa droga do dk 64 i Białystok) przecinając Narew po stronie północnej przed Pęzą, a południowej przed Jednaczewem, po czym drogi: Łomża – Nowogród pomiędzy Starymi a Nowymi Kupiskami, Łomża – Ostrołęka pomiędzy Starymi a Nowymi Sierzputami i poprowadziła za Dłużniewem i Konarzycami w okolice wsi Kisiołki gdzie zlokalizowano węzeł „Łomża Południe” skąd ekspresowa, dwujezdniowa Via Baltica prowadziłaby w kierunku Ostrowi Mazowieckiej, a dochodząca od niej jednojezdniowa droga ciągnęłaby się za Giełczynem i Podgórzem aż do drogi na Zambrów)
pt, 18 października 2013 14:05

- GDDKiA Oddział w Białymstoku dołoży wszelkich starań, by w jak najszybszym terminie opracować wymagany przepisami raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 – zapewnia Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor oddziału GDDKiA w Białymstoku.
Niemniej dyrektor Doroszkiewicz w żaden sposób nie precyzuje terminu w jakim dokumenty miałyby zostać opracowane, ani nie określa do kiedy spodziewa się uzyskać decyzję środowiskową dla obwodnicy Łomży.


„Niezrozumiała” decyzja w sprawie Via Baltica

30 priorytetów transportowych UE
wt, 15 października 2013 12:32

„Brak priorytetu dla Via Baltica (abstrahując od tego, czy powinna ona biec przez Łomżę, czy Białystok), to jest to dla mnie niezrozumiałe” – mówi dr hab. Przemysław Śleszyński, profesor nadzwyczajny Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor skomentował dla nas brak korytarza drogowego na nowej liście priorytetów transportowych Unii Europejskiej. Według profesora szlak z południowo-zachodnich części Europy Środkowej w kierunku krajów nadbałtyckich jest obecnie z różnych względów, tak ekonomicznych jak i geopolitycznych, najważniejszym korytarzem transportowym w Polsce.


Europejska Via Baltica biegnie już przez Łomżę, ale nie jest priorytetem UE

Comprehensive & Core Network: Roads, ports, rail-road terminals and airports
pon, 14 października 2013 12:44

Wytyczona przez Łomżę Via Baltica została ujęta na liście „dróg rdzeni” nowej transeuropejskiej sieci transportowej TEN- T wynika z materiałów udostępnionych przez Komisję Europejską.
- Cieszę się z tej informacji, bo to oznacza, że udało nam się wreszcie, po 16 latach zmienić – delikatnie mówiąc „nieszczęśliwy” zapis, że Via Baltica biegnie przez Białystok – mówi poseł Lech Kołakowski.
- To bardzo dobra informacja z której powinni cieszyć się wszyscy mieszkańcy Łomży – dodaje Cezary Kisiel, przewodniczący Społecznego komitetu obrony obwodnicy Łomży. - To pokazuje, że nasze działania o budowę obwodnicy mogą i powinny zakończyć się sukcesem.
Niestety, przy dobrej informacji jest też i łyżka dziegciu. „Łomżyńskiej” Via Baltica nie ma na liście 30 priorytetów transportowych UE na najbliższe lata. Z Polski są tam drogowa „jedynka” z Gdańska do Katowic i kolejowa „Rail Baltica” biegnąca przez Warszawę i Białystok do państw nadbałtyckich.


Żądamy budowy obwodnicy Łomży...

Radna Bogumiła Olbryś
wt, 08 października 2013 13:54

- Reaktywujemy społeczny komitet budowy obwodnicy Łomży – mówiła Bogumiła Olbryś.
Ten komitet w 2008 roku zorganizował jak dotychczas jedyną blokadę ulic w Łomży by uzmysłowić władzom centralnym konieczność budowy obwodnicy miasta. Teraz, po podjętej pod koniec września decyzji białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyłączeniu obwodnicy Łomży z prowadzonego od półtora roku postępowania na opracowywanie decyzji środowiskowej dla łomżyńskiego (od Ostrowi Mazowieckiej pod Szczuczyn) odcinka Via Baltica komitet znowu chce działać.
- Wystosujemy petycję do parlamentarzystów i radnych sejmiku, poinformujemy państwa nadbałtyckie i Unię Europejską o opóźnieniach przy realizacji Via Baltica, zaczynamy zbierać podpisy mieszkańców pod żądaniem obwodnicy Łomży i jeśli będzie taka potrzeba nie wykluczamy blokad dróg - dodawał Cezary Kisiel.
Jako pierwszy karteczkę z żądaniem budowy obwodnicy Łomży podpisał prezydent Mieczysław Czerniawski.


Przez Łomżę nie przejedzie żaden TIR!(?)

Ul. Wojska Polskiego, Łomża
pt, 04 października 2013 16:13

- Co zrobią mieszkańcy – nie wiem. Ja mając poparcie Radnych Łomży, w marcu rozpoczynam długotrwały remont ulicy Wojska Polskiego. Żaden TIR wtedy tędy nie przejedzie! - deklaruje prezydent Mieczysław Czerniawski.
W piątkowe popołudnie Łukasz Czech z ratusza przesłał do mediów informację o prezydenckiej interwencji w sprawie obwodnicy Łomży wraz z oświadczeniem prezydenta.


Via Baltica kontra obwodnica Warszawy?

Fragment planowanej Via Baltica z zachodnią obwodnicą Łomży
pon, 30 września 2013 12:18

„W resorcie transportu trwają właśnie analizy, czy przyznać pieniądze na ekspresówkę przez Ursynów i dalej na wschód (obwodnica na trasie S2 – dop. red.) czy też na trasę Via Baltica” – podała Gazeta Stołeczna, czyli warszawski dodatek Gazety Wyborczej. Koszty obu inwestycji szacowane są na kilka miliardów złotych i na ich realizację wręcz niezbędne są pieniądze z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-20.


Obwodnica Łomży już wyłączona z decyzji środowiskowej dla Via Baltica

Projekty obwodnicy Łomży planowanej w ramach Via Baltica. GDDKiA jako wariant preferowany wskazała tzw. daleki zachodni biegnący od Kisielnicy w kierunku wsi Pęza (węzeł Białystok skąd odchodzi jednojezdniowa droga do dk 64 i Białystok) przecinając Narew po stronie północnej przed Pęzą, a południowej przed Jednaczewem, po czym drogi: Łomża – Nowogród pomiędzy Starymi a Nowymi Kupiskami, Łomża – Ostrołęka pomiędzy Starymi a Nowymi Sierzputami i poprowadziła za Dłużniewem i Konarzycami w okolice wsi Kisiołki gdzie zlokalizowano węzeł „Łomża Południe” skąd ekspresowa, dwujezdniowa Via Baltica prowadziłaby w kierunku Ostrowi Mazowieckiej, a dochodząca od niej jednojezdniowa droga ciągnęłaby się za Giełczynem i Podgórzem aż do drogi na Zambrów)
pt, 27 września 2013 16:05

Białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zmienił zakres złożonego wiosną ubiegłego roku wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S 61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Łomża – Szczuczyn. Jak podał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku z zakresu opracowania wyłączono odcinek stanowiący obwodnicę Łomży. W związku z tym RDOŚ ponownie – już po raz trzeci - przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Via Baltica, ale już bez obwodnicy Łomży.


Jest interes Łomży

Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski
cz, 26 września 2013 08:51

Po ujawnieniu przez posła Lecha Kołakowskiego, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku rozważana „możliwość wyłączenia obwodnicy Łomży” z decyzji środowiskowej dla Via Baltica w obronie obwodnicy Łomży stanąć ma także i prezydent Mieczysław Czerniawski. Na zakończenie wczorajszej sesji Rady Miejskiej mówił, że zgłosiła się do niego grupa inicjatywna aby „wspomóc działania dotyczące form nacisku”.
Prezydent sam postawił pytanie „dlaczego tak późno?” staje w obronie obwodnicy Łomży. Tłumaczył, że „Suwałki mogły sobie pozwolić na blokady bo mają decyzję środowiskową”.
- My walczymy nie tyle o obwodnicę, ale aby nie wypadła – mówi radnym Czerniawski zapraszając wszystkich do współpracy. – Nie ma podziałów politycznych. Jest interes Łomży.


Obwodnica Łomży może nie dostać decyzji środowiskowej? Poseł interweniuje!

Poseł Lech Antoni Kołakowski
pon, 23 września 2013 08:07

- Jestem zbulwersowany tym co usłyszałem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Planowana obwodnica Łomży może nie dostać decyzji środowiskowej, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, mimo kilku wezwań, ciągle przesyła do RDOŚ niepełne informacje – mówi oburzony poseł Lech Kołakowski.
Okazuje się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku rozważana „możliwość wyłączenia obwodnicy Łomży” z decyzji środowiskowej dla Via Baltica.
- Składam interpelację i żądam wyjaśnień w tej sprawie od ministra transportu – mówi poseł Kołakowski. - Brak tej decyzji może spowodować odłożenie budowy koniecznej obwodnicy Łomży na długie lata.


Przetarg na dokończenie obwodnicy Szczuczyn

źródło: http://www.s61-obwodnica-szczuczyna.pl
cz, 19 września 2013 13:06

13 miesięcy, tyle czasu na roboty dostanie firma, która będzie kończyła budowę obwodnicy Szczuczyna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła dziś przetarg na to zadanie. Budowę ośmiokilometrowej obwodnicy Szczuczyna hiszpańska firma FCC Construccion rozpoczęła przed rokiem, czerwcu porzuciła prace zarzucając GDDKiA błędy w przygotowanej dokumentacji obwodnicy.


Obwodnica Stawisk na ukończeniu

obwodnica-stawisk.pl
pt, 06 września 2013 08:53

Pod koniec listopada kierowcy jadący drogą krajową nr 61 będą mogli ominąć Stawiski jadąc nową obwodnicą miasteczka. Budowana od połowy sierpnia ubiegłego roku obwodnica jest już na ukończeniu. Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że na tej inwestycji nie ma opóźnień. Zakończenie robót planowane jest w połowie listopada.


Obwodnicą Łomży pojedziemy w 2019 roku?

Plany obwodnicy Łomży.  Drogowcy chcą ją zbudować w wariancie dalekim zachodnim (niebieska linia na mapie).
wt, 27 sierpnia 2013 13:50

Ekspresowa obwodnica Łomży miałaby zostać zbudowana do 2019 roku. W tym samym czasie ma być także zbudowany odcinek Via Baltica od Łomży do Ostrowi Mazowieckiej, a cała S-61 miałaby zostać ukończona w 2020 roku. Budowa tej części Via Baltica znalazła się na 14 miejscu listy 43 inwestycji drogowych w dokument implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030 ).


Via Baltica do oceny po raz kolejny

Obwodnica Łomża planowana w ramach Via Baltica. Drogowcy chcą ją zbudować w wariancie dalekim zachodnim (niebieska linia na mapie).
wt, 06 sierpnia 2013 14:50

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ponownie rozesłał do konsultacji społecznych materiały dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę drogi ekspresowej S 61 na odcinku Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn z obwodnicą Łomży. Procedurę przeprowadzoną już raz przed rokiem trzeba powtórzyć „w związku z nowym materiałem dowodowym” przesłanym przez wnioskodawcę czyli białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – tłumaczy Małgorzata Wnuk, rzecznik prasowy RDOŚ.


Jak władze miasta walczą o obwodnicę Łomży?

pon, 29 lipca 2013 09:28

„Budowa obwodnicy Łomży jest priorytetowa dla władz miasta” - zapewnia Łukasz Czech z wydziału organizacji i obsługi Urzędu Miejskiego w Łomży. Okazuje się jednak, że obecne władze Łomży nie brały udziału w prowadzonych przez rząd konsultacjach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, a budowy obwodnicy Łomży nie ma nawet na, obejmującej niemal 200 pozycji, liście inwestycji najczęściej zgłaszanych przez Samorządy. Jest na niej obwodnica Suwałk – jedyna inwestycja z S-61 zgłoszona przez prezydenta Suwałk, która jak wskazują zapewnienia rządowe ma być zbudowana do 2020 roku. O budowie obwodnicy Łomży – poza ogólną deklaracją dotycząca zamiaru budowy Via Baltica - właściwie nikt nic nie mówi.


Via Baltica połączy Europę (ale bez nas?)

Konsultacje w sprawie obwodnicy Łomży prowadzone w 2010r.
wt, 23 lipca 2013 11:40

Resort transportu uszeregował inwestycje od najbardziej do mniej potrzebnych. Na liście rankingowej określającej drogowe priorytety rządu znalazły się 43 zadania, które rząd chce zrealizować z wsparciem Brukseli. O liście poinformował „Puls Biznesu”. Według dziennika część dróg miałaby być budowana w ramach nowego instrumentu finansowego UE „Łącząc Europę” i wśród nich jest też Via Baltica tyle tylko, że PB wskazuje jedynie odcinek od Augustowa do granicy z Litwą.


“Białostocka” S-19 dogoniła “łomżyńską” Via Baltica

Budowa obwodnicy Stawisk w ciągu drogi S61
wt, 16 lipca 2013 08:03

Via Baltica (S61) czyli I Pan-Europejski Korytarz Transportowy od początku lat 90-tych XX wieku jest określana jako kluczowa droga dla rozwoju północno-wschodniej Polski i jedna z bardziej strategicznych tras komunikacyjnych Europy mająca zapewnić połączenie państw nadbałtyckich z resztą kontynentu. Niezależni eksperci wskazują, że w XXI wieku trasa ta ważniejsza jest niż wschodnia część autostrady A2 Moskwa-Warszawa-Berlin. Niestety przez lata w sprawie jej rzeczywistej budowy nie zrobiono nic albo zrobiono niewiele. Poszczególne etapy prac planistycznych prowadzone są tak opieszale, że ważna z punktu widzenia Europy “łomżyńska” Via Baltica dogoniona została przez “białegostocką” S-19. Obie ekspresówki są dziś dokładnie w tym samym miejscu procedury administracyjnej - na etapie wydawania decyzji środowiskowych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Via Baltica leży tam od blisko półtora roku, a S-19 od kilku dni.


Będzie nowy przetarg na obwodnicę Szczuczyna

wt, 25 czerwca 2013 15:42

- Budowę obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61 dokończy nowy wykonawca – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dotychczasowy, hiszpańska firma FCC, przed dwoma tygodniami poinformowała, że odstępuje od umowy zarzucając drogowcom złe przygotowanie inwestycji. GDDKiA odpowiada zaś, że „FCC nie realizowała swoich zobowiązań kontraktowych wobec GDDKiA, od początku miała poważne opóźnienia, a wreszcie nie zastosowała się do wezwań inwestora do podjęcia i kontynuowania prac.” GDDKiA poinformowała, że odstąpiła od umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna z dniem 22 czerwca 2013 roku, i że to sprawia, że przynajmniej o rok przesunie się więc zakończenie budowy tej obwodnicy.


« · «« · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0