piątek, 24 marca 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Via Baltica utknęła (pod Łomżą?) w Białymstoku

śr, 12 czerwca 2013 15:20

W dalszym ciągu nie wiadomo kiedy zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Via Baltica na jej łomżyńskim odcinku. Choć drogowcy z białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze na początku ubiegłego roku o taką decyzję wystąpili do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, ale jej wydanie jest ciągle odwlekane.
- Oni mają przesłać dobry dokument, a nadal tego nie ma - tłumaczy Małgorzata Wnuk, rzeczniczka prasowa RDOŚ.
Także przesłane pod koniec maja dokumenty mające być uzupełnieniem składnej wcześniej inwentaryzacji przyrodniczej okazały się niepełne i ponownie zażądano ich doprecyzowania, ale bez wskazania terminu ich uzupełnienia. Takie rozstrzygnięcie po raz kolejny „wstrzymuje bieg sprawy”.


Trasa Via Baltica...? Z Helsinek przez Łomżę do Warszawy!

so, 11 maja 2013 10:19

Pięciu przyjaciół z Finlandii postanowiło po raz pierwszy w życiu wybrać się na rajd motocyklowy do Polski. Wystartowali z kilku fińskich miast w środę, aby w piątek po południu zawitać na swoich potężnych i ciężkich motocyklach Harley-Davidson do Łomży i zaparkować przed łomżyńskim ratuszem.
- Jechaliśmy trasą Via Baltica – opowiada z przekonaniem Arttu Halonen. - W Finlandii Via Baltica to, moim zdaniem, najlepiej zbudowana i zorganizowana trasa. Tak samo potem w Estonii, na Łotwie i Litwie. A wy w Łomży jej chyba nie macie...?


Nie wiadomo czy „Łącząc Europę” Komisja Europejska zbuduje Via Baltica

pt, 19 kwietnia 2013 07:50

- Odcinek transgraniczny Via Baltica został umieszczony w załączniku I do rozporządzenia ustanawiającego Connecting Europe Facility („Łącząc Europę”), co daje możliwość sfinansowania jego realizacji przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności w ramach CEF, nie oznacza jednak automatycznej decyzji o realizacji – podaje Patrycja Wolińska-Bartkiewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w odpowiedzi na interpelację posła Jarosława Zielińskiego odnośnie ewentualnego włączenia budowy drogi Via Baltica do nowo utworzonego instrumentu finansowego UE „Łącząc Europę” (CEF). Wiceminister zastrzega, że niejasnym jest czy „w opinii Komisji Europejskiej status transgranicznego będzie mógł posiadać odcinek S61 biegnący od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska.”


Eksperci: Via Baltica ważniejsza niż wschodnia część autostrady A2

źródło:  Komornicki, Rosik, Stępniak „Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej”
pt, 12 kwietnia 2013 08:21

„Po roku 2000 na kierunku wschód-zachód rolę najważniejszego kierunku tranzytowego w transporcie samochodowym utracił szlak Moskwa-Warszawa-Berlin. Kilkakrotnie większe przewozy tranzytowe przez Polskę odnotowywane są obecnie pomiędzy krajami bałtyckimi a Europą Zachodnią (szlak Via Baltica)” - napisali profesorowie Tomasz Komornicki i Andrzej Miszczuk w ekspertyzie pt. „Transgraniczne powiązania województw Polski wschodniej”. Ekspertyza powstała na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.
Ich opinię podzielają także inny eksperci, którzy na te same potrzeby przygotowali analizę pt. „Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej”.


Via Baltica podzielona

DK 61 dziś
wt, 09 kwietnia 2013 10:36

Drogowcy podzielili na cztery pododcinki blisko 90 km fragment Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. To fragment S61 dla którego trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Jak tłumaczy Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podziału dokonano ze względów pragmatycznych.
- Mniejsze odcinki jest łatwiej projektować i budować, a poza tym nie trzeba od razu zabezpieczać pieniędzy na całą drogę – mówi Malinowski.
Jednym z czterech wyodrębnionych pododcinków jest obwodnica Łomża o długości około 20 km w ciągu drogi ekspresowej i blisko 20 km nowych dróg krajowych nr 63 i 64 będących łącznikami z obwodnicą.


W Białymstoku majstrują przy Via Baltica?

źródło: Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
pt, 05 kwietnia 2013 11:28

Podlaskie ma być zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze. Tak zakłada Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, którą opracowali eksperci i przyjął zarząd województwa. Niebawem odbędą się konsultacje społeczne przed zatwierdzeniem dokumentu przez Sejmik. I dokument robi wrażenie. Prawie dobre. Zastanawiam się tylko, czy celowo, czy z przeoczenia popełniono błędy, które dotyczą naszej, „łomżyńskiej” Via Baltica.


Minister Nowak: zbudujemy Via Baltica do 2020 roku

pt, 05 kwietnia 2013 11:12

Sławomir Nowak, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiedział budowę Via Blatica do 2020 roku. Deklaracja ministra padła wczoraj podczas debaty nad wnioskiem o jego odwołanie. Sławomir Nowak z mównicy sejmowej przedstawił plany drogowe rządu na nową perspektywę unijną - 2014-2020.


Problematyczna obwodnica Łomży

Drogowcy chcą aby tak przebiegała Via Baltica z zachodnią obwodnicą Łomży
pt, 29 marca 2013 15:00

O kolejne kilka miesięcy odwlecze się wydanie decyzji środowiskowej dla proponowanego przez drogowców przebiegu tzw. łomżyńskiego odcinaka Via Baltica – od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Postępowanie od ponad roku prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku i właśnie miała być wydana ta decyzja, ale...
- GDDKiA zwróciła się do nas z wnioskiem o wstrzymanie się z decyzją, bo chcą uzupełnić inwentaryzację przyrodniczą na Narwi – mówi Lech Magrel dyrektor RDOŚ w Białymstoku.
Uwagi do tej inwentaryzacji mieli także pracownicy tej instytucji i według nieoficjalnych informacji istniało duże prawdopodobieństwo że decyzja RDOŚ byłaby negatywna dla wariantu wskazywanego przez drogowców. Zastrzeżenia sprowadzają się w zasadzie do obwodnicy Łomży, którą drogowcy proponują zbudować po zachodniej stronie miasta.


Na Via Baltica nie ma pieniędzy. Jest na liście rezerwowej

rys. „Wiadomości” TVP1
so, 02 marca 2013 09:49

„Wiadomości” TVP1 dotarły do najnowszej wersji planu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2020. Z informacji wynika, że trasa ekspresowa S61 jest na liście rezerwowej. Oznacza to, że w tej perspektywie nie powstaną obwodnice głównych miast na jej szlaku - czyli Łomży i Suwałk.


Piechociński nie widzi szansy, by w latach 2014-2020 powstała Via Baltica

Protest mieszkańców w sprawie budowy obwodnicy 16.05.2008r
pon, 25 lutego 2013 09:37

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas sobotniego spotkania z samorządowcami w Ełku powiedział, że nie widzi szansy, by w latach 2014-2020 rozpoczęto budowę trasy międzynarodowej Via Baltica, ale dodał, że należy przygotowywać się do tej inwestycji poprzez budowę ważnych dla tej inwestycji obwodnic.
„Wicepremier dodał, że wreszcie rozpoczęła się budowa obwodnicy Augustowa, bardzo ważna będzie budowa obwodnicy Suwałk oraz remont drogi do Białegostoku” – relacjonuje spotkanie Polska Agencja Prasowa.


Poseł pyta czy z „Łącząc Europę” Komisja Europejska zbuduje Via Baltica

Przebieg S-61 czyli Via Baltica
wt, 19 lutego 2013 17:31

„Jakie są szanse na włączenie budowy drogi S61 do instrumentu finansowego Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę” i co by to w rzeczywistości oznaczało, jeśli chodzi o terminy realizacji tych inwestycji?” - m.in. o to pyta ministra transportu Sławomira Nowaka poseł Jarosław Zieliński (PiS). W wysłanej do ministra interpelacji poseł ocenia, że nowotworzony instrument, który miałby być nadzorowany centralnie przez Komisję Europejską to „obiecująca perspektywa, z której należy skorzystać” i dopytuje o szczegóły przedsięwzięcia w kontekście Via Baltica.


Tusk: Via Baltica po 2020 roku

fot. KPRM
śr, 13 lutego 2013 08:26

- Droga Via Baltica raczej nie zostanie ukończona w tej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, a więc do 2020 roku – relacjonuje Polskie Radio wypowiedź premiera Donalda Tuska podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Litwy Algirdasem Butkevičiusem. Transeuropejska trasa drogowa, która ma przebiegać przez Łomżę i docelowo ma połączyć państwa nadbałtyckie z Warszawą i dalej stolicami państw Europy Zachodniej była jednym z tematów wczorajszej rozmowy szefów rządów.


„Łącząc Europę” Komisja Europejska zbuduje nam Via Baltica?

rys. GDDKiA
so, 09 lutego 2013 13:10

- Trasa Via Baltica (która przebiega m.in. po drodze ekspresowej S61) została zgłoszona do współfinansowania w ramach nowo tworzonego instrumentu infrastrukturalnego - Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility), który ma wspierać przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla Europy - podaje Tadeusz Jarmuziewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. - Instrument „Łącząc Europę” miałby być zarządzany centralnie przez Komisję Europejską w latach 2014-2020.


Decyzja o Via Baltica w lutym

Prawdopodobnie tak będzie biegła Via Baltica.
wt, 29 stycznia 2013 11:34

W ciągów dwóch – trzech tygodni powinna zostać wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebiegu drogi ekspresowej S 61 - czyli Via Balitca - od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Postępowanie w tej sprawie już blisko rok prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku i właśnie jej Lech Magrel poinformował „o zebraniu pełnego materiału dowodowego” w tej sprawie.
Jednym z istotnych elementów Via Baltica jest obwodnica Łomży, którą drogowcy chcą poprowadzić po zachodniej stronie miasta.


Papierowa Via Baltica?

Tak mogłaby przebiegać Via Baltica
wt, 13 listopada 2012 08:10

Via Baltica rzekoma jedna z najważniejszych tras tranzytowych Unii Europejskiej utknęła w papierach. Choć jeszcze w 2009 roku rząd Polski zdecydował, że droga będzie przebiegała przez Łomżę, a przed rokiem decyzję tę formalnie zatwierdziła Komisja Europejska w dalszym ciągu nie wiadomo kiedy miałaby powstać. Póki co od pół roku prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej określającej m.in. ostateczny przebieg dla łomżyńskiego odcinka od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Drogowcy mówią, że gotowość do budowy tej części drogi planują osiągnąć najwcześniej w drugiej połowie 2016 roku. Wcześniej jednak powinny zostać zagwarantowane ogromne pieniądze na realizację tej inwestycji. Tylko „łomżyński” odcinek Via Baltica będzie kosztował kilka - cztery, a może pięć - miliardów złotych.


Na Via Baltica zależy (tylko?) Brukseli

pon, 29 października 2012 09:27

Gazeta Prawna dotarła do listy nowych przetargów przygotowywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zaktualizowanej po trzecim expose Donalda Tuska. Niestety na liście nie ma ani kolejnych fragmentów „ósemki”, ani „naszej” Via Baltica.


Którędy Via Baltica? Teraz decyzja o jej przebiegu należy do RDOŚ

Najprawdopodobniej tak będzie biegła Via Baltica.
śr, 28 marca 2012 16:25

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S 61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej po Szczuczyn. Procedurę wszczęto na wniosek białostockiej GDDKiA, która dopiero po uzyskaniu tej decyzji będzie mogła wystąpić o „pozwolenie na budowę” czyli w tym wypadku zgodę na realizację inwestycji drogowej. Dodajmy, że inwestycja obejmuje także obwodnicę Łomży, która miałaby przebiegać po zachodniej stronie miasta.


Obwodnica Szczuczyna ogłoszona

pon, 26 marca 2012 16:15

Białostocki oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy obwodnicy Szczuczyna. To druga po Stawiskach (przetarg ogłoszono 16 marca) z tzw. „małych obwodnic” w ciągu planowanej drogi ekspresowej S 61 (Via Baltica), która ma biec przez Łomżę.
- Obie obwodnice mają pewne cechy wspólne – omijają miasta od strony zachodniej i północno-zachodniej, obie są zaplanowane na obciążenie - 115 kN/oś i obie mają po jednym bezkolizyjnym węźle, do którego dojazdy (wzdłuż S 61) od razu zostaną zbudowane jako dwujezdniowe, pozostałe części obu obwodnic będą miały początkowo jedną jezdnię – informuje Rafał Malinowski, rzecznik prasowy białostockiego oddziału GDDKiA.


Przetarg na budowę obwodnicy Stawisk

Tak ma przebiegać obwodnica Stawisk
pon, 19 marca 2012 15:26

Białostocki oddział GDDKiA ogłosił przetarg na budowę obwodnicy Stawisk w ciągu drogi ekspresowej S-61. Licząca 6,5 km długości obwodnica ma być wybudowana jako jednojezdniowa za wyjątkiem „węzła Stawiski” o długości ok,. 2,1 km, który będzie miał już docelowy standard dwujezdniowej drogi ekspresowej - po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasami włączenia i wyłączenia. Firma, która wygra przetarg na wybudowanie obwodnicy będzie miała 15 miesięcy.


Można będzie budować obwodnice Stawisk i Szczuczyna

Obwodnica Stawisk
śr, 07 grudnia 2011 10:08

Wojewoda Podlaski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację obwodnic Stawisk i Szczuczyna. Mają to być pierwsze zbudowane odcinki drogi ekspresowej S61 (Via Baltica).
- Rozpoczęcie budowy planujemy na II kwartał przyszłego roku (2012), dwa lata później - możliwe nawet że pod koniec 2013r - obie obwodnice powinny być gotowe - mówił Rafał Malinowski, rzecznik prasowy białostockiego oddziału GDDKiA.


« · «« · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0