sobota, 23 września 2017 napisz DONOS@

Druh Szary został patronem ronda w Piątnicy Poduchownej

Ksiądz Kazimierz Lutosławski (1880 – 1924), doktor medycyny i teologii, twórca projektu krzyża harcerskiego, skautingu i harcerstwa w Polsce ma rondo poniekąd swego imienia, gdyż posługiwał się pseudonimem Druh Szary. Na uroczystej sesji w dolnym dworze Lutosławskich w Drozdowie, skąd pochodzi i gdzie zmarł na szkarlatynę, 15 radnych gminy Piątnica jednogłośnie przyjęło pod przewodnictwem Krzysztofa Webera uchwałę o nadaniu nazwy Druha Szarego rondu u zbiegu ulic: Szkolnej i Jedwabieńskiej, będącego rozwidleniem drogi krajowej nr 64 z drogą powiatową 1934 B do Drozdowa. W Muzeum Przyrody (mieści się w dolnym dworze, górny nie przetrwał) obecni byli inicjatorzy uhonorowania patrioty i posła endecji: Ojciec hm. Jan Bońkowski i hm. Wiesław Domański.

- Przed sesją o godzinie 9. przeszła ulicami Drozdowa Harcerska Droga Krzyżowa, organizowana w ramach XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego, na który przybyli harcerze od Przemyśla i Skawiny po Warszawę, Ostrołękę, Łapy i Szczuczyn – informuje harcmistrz Wiesław Domański HR, komendant Hufca Nadnarwiańskiego ZHP im. Adama Chętnika w Łomży. - Ostatnią stacją był grobowiec rodzinny Lutosławskich, znajdujący się na cmentarzu w Drozdowie, gdzie zapaliliśmy znicze. O godzinie 14. odsłonięto tabliczki pamiątkowe na rondzie w Piątnicy Poduchownej.

Zanim omawiany od kilku lat pomysł zaowocował odsłonięciem tabliczek z nazwą ronda Druha Szarego, w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, radni i goście sesji słuchali obszernego i ciekawego opracowania biografii ks. Kazimierza Lutosławskiego autorstwa historyczki i sekretarz gm. Piątnica Marii Dziekońskiej. Autorka przedstawiła losy szkolne Druha Szarego, którego uczyły najpierw guwernantki, a potem nauczyciele w szkołach za granicą: Ryga, Zurych, Londyn, Fryburg.

 

„Skaut jest czysty w myśli, mowie i uczynkach”

Był piątym z sześciu wybitnych synów Franciszka Lutosławskiego i i jego drugiej żony Pauliny z domu Szczyglewskiej. Erudyta, pedagog i potem działacz endecki był autorem, m.in., preambuły do konstytucji z marca 1921 oraz projektu statutu, prawa i przyrzeczenia harcerskiego. Z pewnością nie spodobałyby mu się kłamstwa dorosłych, zwłaszcza działających w sferze publicznej, kradzieże cudzej własności, w tym pomysłów twórczych, cwaniactwo, skrywane pod fasadą oficjalnych słów. Skąd moja pewność? Druh Szary napisał kilkadziesiąt gawęd obozowych - „Czuwaj”, „Czuj Duch” - w których rozwijał swoje idee wychowawcze i życiowe, w nawiązaniu do sformułowanych przez siebie 10 cech wzorcowych: waleczność, wierność, karność, czystość w myśleniu, mowie i czynie...

Wójt Piątnicy Krzysztof Kozicki ma z Druhem Szarym osobiste wspomnienia, ponieważ w latach 1993 – 1998 prowadził Drużynę imienia ks. Kazimierza Lutosławskiego. - Wówczas przybliżałem dzieciom i młodzieży wybitną postać patrioty Druha Szarego – mówił skromnie po ponad 20 latach.

Muzeum Przyrody gromadzi pamiątki po rodzie Lutosławskich, gospodarującym przez 5 pokoleń na przestrzeni 200 lat w Drozdowie. Dyrektor Anna Arnista powitała gości w dworze i podkreśliła, że „warto mieć ideały i do nich dążyć, warto kochać Polskę”. Słowa te można by z przekonaniem i uznaniem odnieść do hm. Franciszka Karwowskiego, inicjatora i organizatora od początku zlotów. Tegoroczny XXIV Ogólnopolski Zlot Druha Szarego odbywa się od 10 do 12. marca w Łomży i Drozdowie. Został zorganizowany przez Hufiec Nadnarwiański ZHP  w celu uczczenia pamięci ks. prałata Kazimierza Lutosławskiego. - Uczestnicy zlotu to gromady zuchowe i drużyny harcerskie z różnych zakątków Polski – uściśla komendant hufca. - Będą realizować zadania, w tym poznawać Łomżę i Drozdowo podczas harcerskiego biegu Terenowego. Na sobotę zaplanowaliśmy również wieczornicę, poświęconą Druhowi Szaremu. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży mszę świętą w intencji harcerstwa odprawi w niedzielę o godzinie 9. biskup ks. Tadeusz Bronakowski.

 

Mirosław R. Derewońko

170919012406.jpg
Odsłonięcie tablicy na Rondzie im. Druha Szarego
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Weber
Radni i goście zgromadzeni na uroczystej sesji Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Weber
Harcmistrz Wiesław Domański HR, komendant Hufca Nadnarwiańskiego ZHP im. Adama Chętnika w Łomży
Sekretarz gm. Piątnica Maria Dziekońska
Portret Druha Szarego
Uroczysta sesja Rady Gminy Piatnica
Tort
Uroczysta sesja Rady Gminy Piatnica
Sekretarz gm. Piątnica Maria Dziekońska
Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Kozicki
Tort przygotowany specjalnie na tę okoliczność
Krzysztof Kozicki (wójt Gminy Piątnica), ks. Szczepan Dobecki (proboszcz parafii w Piątnicy), Maria Dziekońska (sekretarz Gminy Piątnica), Anna Archacka (dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie), Krzysztof Weber (przewodniczący Rady Gminy Piątnica), ojciec hm. Jan Bońkowski i harcmistrz Wiesław Domański HR (komendant Hufca Nadnarwiańskiego ZHP im. Adama Chętnika w Łomży)
Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Kozicki
Odsłonięcie tablicy
Ojciec hm. Jan Bońkowski poświęcił tablicę
Ojciec hm. Jan Bońkowski poświęcił tablicę
mm
so, 11 marca 2017 17:35
Data ostatniej edycji: 2017-03-13 09:07:09

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0