wtorek, 22 sierpnia 2017 napisz DONOS@
Wyszukiwarka
Wczytanie

Nieprawidłowości rozwoju mowy

so, 17 czerwca 2006 11:14


Przedmiotowy system oceniania z religii w liceum i technikum

nie, 28 maja 2006 20:10

Ocenę z religii ustala się w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem duszpasterskim, czyli ideałem życia chrześcijańskiego.


„Boża wizja rodziny”

nie, 28 maja 2006 20:07

Jezus wzywał do jedności i modlił się za chrześcijan wszystkich epok ; „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie a ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał”(J7,21). Wezwanie do jedności skierowane jest w sposób szczególny i wyjątkowy do chrześcijańskich małżonków. Tworzenie i nieustanne podtrzymywanie wzajemnej jedności w małżeństwie i rodzinie jest pierwszym i najważniejszym zadaniem, jakie Bóg stawia, przed rodziną. Mężczyzna i kobieta łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. (Rdz2,22). Czy słowa są realne?


Uczeń z rodziny patologicznej

wt, 20 września 2005 19:57

Do zajęcia się tematem dzieci z rodzin patologicznych w warunkach szkolnych, zwłaszcza w klasach niższych, skłoniły mnie własne wnikliwe obserwacje. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że zjawisko patologii, szczególnie w środowisku wiejskim, w którym pracuję, z roku na rok w zastraszającym tempie wzrasta.


Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka

wt, 20 września 2005 19:55

Wiele niepowodzeń wychowawczych ma swoje źródło w domu rodzinnym. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny nie jest możliwe bez kultury współżycia, a więc takiego układu wzajemnych stosunków, które pozwalają na zaspokojenie potrzeb wszystkich członków wspólnoty rodzinnej: dzieci i dorosłych, zdrowych i chorych, pracujących zawodowo i pracujących tylko dla domu. O kulturze współżycia świadczy życzliwość i opiekuńcza postawa wobec dzieci, osób chorych i starszych. Starzy, często samotni czekają na ciepło uczucia swych dzieci nadaremnie.


Niepełnosprawność dzieci i młodzieży

wt, 20 września 2005 15:51

Niepełnosprawni są wśród nas coraz bardziej obecni. Przyzwyczailiśmy się do powtarzanych przy każdych okazjach zapewnieniach o specjalnej trosce, życzliwości, szczególnej opiece socjalnej, licznych przywilejach kierowanych w ich stronę itd. Gwarancje konstytucyjne są wspaniałe, ratyfikowane akty międzynarodowe zapewniają nas o olbrzymich prawach wobec niepełnosprawnych, równouprawnieniu.


Jak sprawować opiekę, żeby nie uzależniać psychicznie dziecko ?

pt, 16 września 2005 14:21

Dziecko stanowi w życiu rodziców i opiekunów cel, źródło energii i radości, przedmiot starań i uczuć. Niejednokrotnie rodzice poprzez dziecko spełniają swoje własne nie zrealizowane wcześniej marzenia o możliwości kształcenia się, wyższej pozycji społecznej, lepszych warunkach bytu.


Wpływ alkoholizmu rodziców na sytuację szkolną dziecka.

pt, 16 września 2005 12:52

W zależności od stopnia zaawansowania rodzicielskiego alkoholizmu i innych zmiennych czynników dzieci alkoholików wykazują bardzo liczne cechy natury fizycznej, psychologicznej i emocjonalnej, które rzutują pod każdym względem na to, jak te dzieci radzą sobie w ramach systemu oświatowego. Dotyczy to frekwencji, zachowania w klasie, uzyskiwanych ocen, relacji z grupami rówieśniczymi, zaangażowania w działalność ponadprogramową.


- Ellen Morehouse, Claire Scola


Przykłady rozmów sterowanych przydatnych w przygotowywaniu się uczniów do zdawania matury ustnej ..

pt, 26 sierpnia 2005 18:15

Przykłady rozmów sterowanych przydatnych w przygotowywaniu się uczniów do zdawania matury ustnej z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.


Wpływ telewizji i reklamy na rozwój dziecka przedszkolnego

so, 02 października 2004 21:04

Nowoczesne środki komunikacji przenikają w głąb życia społecznego, docierając wszędzie, pokonując bariery środowiskowe, wiekowe, działają na ludzką świadomość i podświadomość.


Nowoczesne metody nauczania i wychowania

pt, 21 maja 2004 16:41

Uczenie jest zajęciem powszechnym – robi to każdy. Rodzice uczą swoje dzieci, pracodawcy swych pracowników, trenerzy zawodników, żony mężów i odwrotnie, oczywiście zawodowi nauczyciele uczą swych uczniów.


Rola nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży

pt, 21 maja 2004 16:18

Spis treści
1. Definicja pojęcia: „edukacja zdrowotna”.
2. Szkoła jako instytucja promująca zdrowie.
3. Postawa nauczyciela wychowania fizycznego.
4. Rola i zadania nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.


Opóźnienia w rozwoju mowy dziecka sześcioletniego

pt, 14 maja 2004 11:15

Kształtowanie się umiejętności językowych u dziecka jest jednym z największych fenomenów w rozwoju jednostki ludzkiej. Ważne jest,
by tak pokierować procesem kształtowania się umiejętności językowych, by rozwój mowy przebiegał prawidłowo, aby dziecko dorastając mówiło pięknie i poprawnie.


Sprawdzian umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu poetyckiego dla klasy I

pon, 15 grudnia 2003 14:55

Nowa matura już niedługo ( od 2005 roku ) stanie się faktem. By właściwie się do niej przygotować należy ćwiczyć umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych, np. na poziom podstawowy: ( w tekstach literackich ) rozpoznać nadawcę i odbiorcę, odczytać treści dosłowne i ukryte, rozpoznawać w tekście językowe środki artystycznego wyrazu, określić podstawowe wyznaczniki poetyki utworu.

Poniższy sprawdzian może służyć jako ćwiczenie doskonalące umiejętności czytania ze zrozumieniem.


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0