wtorek, 22 sierpnia 2017 napisz DONOS@

Ramowe rozkłady dnia

śr, 24 września 2008 01:11

Każda z grup dzieci "żyje" swoim życiem. Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z rozkładem dnia grupy Swojego dziecka.


Przedszkolny zestaw programów

śr, 24 września 2008 00:34

Praca wychowawczo-dydaktyczna opiera się na programach zatwierdzonych przez MEN oraz opracowanych według aktualnych potrzeb naszych wychowanków.
W nowym roku szkolnym 2016/2017 będziemy kontynuować realizację kilku programów wdrożonych w poprzednich latach. Wprowadzamy także nowe programy oraz podejmujemy się wdrożenia dwóch innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.


Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 5

cz, 21 listopada 2013 23:30

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującą podstawą programową, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.


Program Profilaktyczny Przedszkola Publicznego Nr 5

nie, 17 listopada 2013 12:47

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, prowadzi działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu.


Akcje i inicjatywy

śr, 24 września 2008 00:29

Dzieci z naszego przedszkola biorą czynny udział w różnorodnych akcjach i inicjatywach o zasięgu lokalnym , regionalnym oraz ogólnopolskim.


Konwencja o Prawach Dziecka

śr, 24 września 2008 00:25

W powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narody Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy.
Wyrażając przekonanie, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie.


Czas pracy przedszkola i cennik opłat

śr, 24 września 2008 00:22

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:30.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci i żywienie w przedszkolu (wyciąg ze Statut)

§ 25
1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,
5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.
6) zajęcia z religii z udziałem nauczyciela katechety.


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0