czwartek, 24 sierpnia 2017 napisz DONOS@

Misja Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży

cz, 25 września 2008 01:52

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty zasób słów, rysowały, malowały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.


Wizja Przedszkola Publicznego 5 w Łomży

cz, 25 września 2008 01:49

WIZJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY

1. Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców.
2. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Przestrzega praw dziecka.
3. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego harmonijny rozwój, potrzeby i zainteresowania.
4. Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość wyrównywania szans edukacyjnych.
5. Oferta edukacyjna przedszkola rozwija u dzieci kreatywność, innowacyjność, inicjatywność. Nasi wychowankowie wyposażeni w umiejętności językowe, informatyczne, matematyczne i społeczno-przyrodnicze dążą do osiągania sukcesów. Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia w środowisku lokalnym.
6. Placówka skutecznie promuje zdrowy styl życia i wpaja wartości proekologiczne.
7. Wspólnie z rodzicami przedszkole buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
8. Kadra pedagogiczna stale poszerza swoje kompetencje. Stosowane i wykorzystane aktywne metody pracy, innowacje, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
9. Rozbudowany budynek przedszkola, wzbogacony o nowoczesne wyposażenie ma wpływ na wysoki poziom pracy.
10. Absolwent naszego przedszkola osiąga wysoki poziom dojrzałości szkolnej, łatwo adaptuje się w nowym środowisku, śmiało stawia czoło porażkom.


Koncepcja Przedszkola Publicznego Nr5 w Łomży

cz, 11 grudnia 2014 01:35

Przedszkole posiada Koncepcję Pracy na lata 2016 - 2019 opracowaną przez Radę Pedagogiczną we współpracy z rodzicami. Koncepcja wynika z diagnozy potrzeb wychowanków, specyfiki pracy przedszkola i zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego. Na początku każdego roku szkolnego Koncepcja może być zmodyfikowana na wniosek Rady Pedagogicznej lub rodziców. Rodzice zostają zapoznani z Koncepcją każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodziców.Kadra pedagogiczna

cz, 25 września 2008 01:26

W przedszkolu zatrudnionych jest dyrektor i jedenaście nauczycielek (w tym logopeda) na pełnych etatach, katechetka, i nauczyciel rytmiki. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój.


Rada Rodziców

cz, 25 września 2008 01:16

W przedszkolu działa Rada Rodziców. Do Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016 wybrano:

Kontakt

cz, 25 września 2008 01:11

Adres: Przedszkole Publiczne Nr 5
ul. Sikorskiego 216
18-400 Łomża

tel. 0(86) 218 22 36

e-mail: przedszkole.5.lomza@interia.pl


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0