Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 01 października 2023 napisz DONOS@

Prezydent obciął dotację na Urząd Pracy

O prawie pół miliona zł prezydent M. Chrzanowski zmniejszył dotację na działalność Powiatowego Urzędu Pracy, który w 2022 r. obsłużył ponad 16 i pół tysiąca osób. PUP zarejestrowało 4 670 osób, w tym 2 899 mieszkańców Łomży, czyli 6 osób na 10. Na 46 zatrudnionych w Urzędzie Pracy, 29 mieszka w Łomży, czyli trzy piąte kadry. Prezydent Chrzanowski nie raczył spotkać się ze starostą łomżyńskim Lechem Szabłowskim, bo Starostwo Powiatowe jest organem prowadzącym na spółkę z Miastem PUP, żeby omówić konsekwencje cięcia dotacji dla instytucji, pracowników i petentów. Tymczasem to dzięki działalności Powiatowego Urzędu Pracy Urząd Miejski i podległe: MPGKiM, MOPS, DPS, MOSiR, szkoły, przedszkola, bursy dostały z Funduszu Pracy aż 2 miliony 148 tys. zł.

Pracownicy PUP wysłali list z prośbą o pomoc do prezydenta i przewodniczącej Rady Miasta Alicji Konopki. Pod koniec marca ocenili, że „Sytuacja jest bardzo krytyczna i dramatyczna, ponieważ tak jak Pan mamy również rodziny i dzieci na utrzymaniu, dodatkowo kredyty do spłaty. Zmniejszenie subwencji spowoduje zwolnienia 12 osób (może być więcej) i pozbawienie środków do życia dla pracowników, ich rodzin”. Prezydent ani przewodnicząca Rady nie przejęli się losem pracowników, nie racząc nawet odpisać, a pod koniec marca Rada Miasta przegłosowała obcięcie dotacji. Później prezydent spotkał się z pracownikami PUP, by – jak podała Sylwia Marciniak z ratusza – „wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tej kwestii”. Prezydent Łomży „zapomniał” o zaproszeniu starosty, który za funkcjonowanie PUP odpowiada.

Wtedy skarbnik Łomży Elżbieta Parzych powtórzyła, co od kilku tygodni niepokoiło każdego, kto rozumie, że Urząd Pracy musi funkcjonować niezawodnie wobec kilkunastu tysięcy Polaków, jakich PUP obsługuje: „Przekazana Miastu Łomża przez Ministerstwo Finansów subwencja na ten cel w ubiegłym roku wynosiła 2 miliony 295 tysięcy 917 zł, zaś w tym roku jest niższa i opiewa na kwotę 1 milion 834 tysiące 817 zł. Z tego też powodu dotacja z Miasta Łomża na rzecz PUP musi zostać zmniejszona zgodnie z kwotą przekazaną przez ministerstwo”. 

Radni jak rękawiczki
- Jeżeli Miasto zmniejszy o 410 tysięcy zł kwotę dofinansowania, to zagrożone będzie podstawowe działanie Urzędu Pracy, ze względu na wzrost kosztów prądu, ogrzewania, materiałów i opłacenie usług – wyjaśnia Elżbieta Olejniczak. - Pojawi się problem wypłaty pracownikom wynagrodzenia z pochodnymi w jednym miesiącu. Jeśli radni Łomży nam nie pomogą, nastąpi redukcja 12 etatów w Urzędzie, który w tygodniu przyjmuje 500 osób, rejestrując, doradzając i wydając zaświadczenia. 

Radni Łomży nie pomogli, mimo że na 5 dni przed sesją starosta wydał oświadczenie. Przypomniał, iż funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy reguluje porozumienie z 18. stycznia 2000 r. między Prezydentem a Starostą „określające zasięg działania oraz sposób finansowania jednostki, oparty na subwencjach, dotacjach i środkach celowych” i „jest to ustawowy obowiązek Miasta Łomży, a nie działanie zależne od dobrej woli decydentów”.

„Cięcie” prezydenta i skarbnika poparło 12 radnych (8 przeciw, a 3 nic): Cieślik, Dworakowski, Dębek, Gałązka, Grzymała A., Grzymała W., Konopka, Podsiadło, Prosiński, Sychowicz, Tarka, Wojtkowski.

Starosta Szabłowski wcześniej tłumaczył, że „Miasto Łomża jest zobowiązane do współfinansowania kosztów działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na poziomie 55, 05%”, co wynika z liczby mieszkańców. „Podczas planowania budżetu na rok 2023 - we wrześniu 2022 r. udział ten został oszacowany przez PUP w Łomży na kwotę 2 mln 627 tys. 513 zł. W budżecie Miasta Łomża na 2023 rok 28. grudnia 2022 r. uchwalono wydatki na funkcjonowanie PUP w Łomży w kwocie 2 mln 355 tys. 400 zł”.

Radni zmienili zdanie jak rękawiczki po zimie, nie bacząc na konsekwencje. Trudno uwierzyć, ażeby radni nie wiedzieli o pracy (zwykle na czas określony) dla około 80 mieszkańców w Urzędzie Miejskim czy placówkach.

Miasto zarabia na PUP
Prosiliśmy dyrektor Olejniczak o szczegóły, dotyczące Urzędu Miejskiego  i jednostek podległych: MOSiR, MPGKiM, MOPS, DPS, szkoły, przedszkola, bursy szkolne. W 2022 roku PUP zawarł 28  umów o zorganizowanie robót publicznych z Urzędem Miejskim i 39 jednostkami podległymi – w sumie 67. Refundację wypłacono w kwocie ponad 813 tys. zł, zaś dla Urzędu Miejskiego w Łomży 395 tys. 50 zł 89 gr. Podpisano z UM w Łomży 4 umowy na staż na 29 tys. 759 zł., a z jednostkami 13 umów na ponad 141 tys. zł, łącznie 171 tys. 75 zł 50 gr.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano prawie 403 tys. zł, wspierając 94 pracodawców i  326 pracowników z Łomży. Z KFS skorzystały jednostki podległe Urzędu Miejskiego, które przeszkoliły 44 osoby na ponad 53 tys. zł. Dodajmy, że wypłacono też świadczenia integracyjne uczestnikom Centrum Integracji Społecznej w wysokości ponad 703 tys. zł, z czego CIS w Łomży otrzymał ponad 315 tys. zł.

- Wyjaśniam kwotę 2 miliony 148 tys. 120 zł 24 grosze – podsumowuje dyrektor PUP w Łomży. - Na sumę składa się: refundacja robót publicznych, wypłata stypendium stażowego dla osób odbywających staż w UM + jednostkach podległych, KFS dla firm z Łomży oraz wypłata świadczenia integracyjnego dla CIS.

Na dzień 19. kwietnia w PUP w Łomży zatrudnionych jest 29 pracowników z Łomży, 15 z powiatu łomżyńskiego oraz 2 z innych powiatów. Jeżeli prezydent z Miastem nie dofinansują PUP, istnieje obawa, że nie będzie około 1/4 personelu do obsługi petentów, bezrobotnych i szukających pracy. 

Słowo starosty
- Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania zgodnie z ustawą i porozumieniami – mówi starosta Szabłowski. Umiejscowienie PUP w strukturze Powiatu Łomżyńskiego, jako jednostki obejmującej zasięgiem teren powiatu i miasta wprowadzono odgórnie podczas reformy samorządowej. Przepisy nakładają obowiązek współfinansowania działalności PUP przez oba samorządy, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Analiza stanu realizacji zadań bezsprzecznie wskazuje, że zaangażowanie pracowników oraz środki kierowane do mieszkańców i przedsiębiorców z terenu miasta Łomża są dużo wyższe niż procentowy udział mieszkańców Łomży w ogólnej liczbie obsługiwanych. Mimo to, dotychczas kwestie te nie były podnoszone przy uzgadnianiu warunków współpracy. W trudnej sytuacji, spowodowanej zmniejszeniem dotacji celowej przez Miasto Łomża, możliwe, iż będą one przedmiotem dokładnej kalkulacji.

Nie ulega wątpliwości, że Powiat Łomżyński ponosi obciążenie niewspółmierne do realizowanych na jego rzecz działań, a do tego musi mierzyć się z bardzo trudną sytuacją, którą wytworzyły władze Łomży – brak jakiejkolwiek informacji o planowanych środkach we właściwym czasie dla planowania budżetu, nieprzekazanie żadnych środków na działanie PUP w Łomży aż do 9. marca 2023 r., a finalnie zmniejszenie poprzednio umniejszonych już środków na działanie jednostki bez podjęcia próby porozumienia się w tym zakresie z Powiatem Łomżyńskim.

Mirosław R. Derewońko
tel. red. 696 145 146

 

Czy radni Łomży pomogą?

Oświadczenie Starosty Łomżyńskiego w sprawie sytuacji związanej z PUP Łomża

230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę