czwartek, 23 marca 2017 napisz DONOS@

Produkujesz odpady? Masz kilka dni na unikniecie kary!

cz, 10 marca 2011 14:15

Do 15 marca każdy, kto produkuje odpady inne niż komunalne lub nimi gospodaruje, musi złożyć do marszałka województwa zbiorcze zestawienie danych o odpadach za poprzedni rok. Za niezłożenie w terminie grozi kara w wysokości 10 tys zł.
Dotyczy to kilku tysięcy przedsiębiorców w województwie podlaskim, którzy w wyniku swojej działalności gospodarczej „produkują” odpady inne niż komunalne lub nimi gospodarują, tzn. zbierają, odzyskują lub unieszkodliwiają. Każdy taki przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję odpadów za pomocą określonych druków - karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów.


Dodatkowe miliony trafią do przedsiębiorców

cz, 03 marca 2011 16:30

Zarząd województwa podlaskiego chce aby zdecydowana większość środków przyznanych regionowi m.in. z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania RPO trafiło do przedsiębiorców. Pieniądze – 21,5 mln euro – mają trafić na bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla firm, na wsparcie inwestycje przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz na wsparcie akcji pożyczkowo – poręczeniowej.
Po pieniądze te przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć dopiero w przyszłym roku.


UOKiK: Royal Unibrew może połączyć się z Van Purem

śr, 02 marca 2011 18:19

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się, aby Royal Unibrew połączył się z Van Purem. Zgoda dotyczy objęcie przez Royal Unibrew, Pura Birra i Zbigniewa Wantusiaka wspólnej kontroli nad spółką Van Pur. Dzięki połączeniu powstanie grupa licząca pięć browarów i  dysponująca takimi markami, jak Łomża, Karpackie, Van Pur, Faxe, Cooler czy Brok.


UOKiK: OSM Piątnica może połączyć się z SM „Ostrołęka”

Fot. archiwum
wt, 22 lutego 2011 13:59

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na połączenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy i Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrołęka” z siedzibą w Ostrołęce. Jeżeli transakcja dojdzie do sutku będzie to pierwsze „przejęcie” przeprowadzone przez OSM Piątnica. Po połączeniu mleczarni na rynku pozostanie OSM Piątnica z zakładem produkcyjnym w Ostrołęce.


US: nie jesteśmy narzędziem w rękach lokalnego biznesmena

pt, 11 lutego 2011 13:44

- Izba Skarbowa w Białymstoku przeprowadziła w Urzędzie Skarbowym w Łomży kontrolę doraźną w zakresie wybranych zagadnień wynikających z artykułu „Biznes po łomżyńsku” w Gazecie Wyborczej – informuje, w odpowiedzi na nasze pytania, Radosław Hancewicz rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku. - W wyniku kontroli, jak dotychczas nie stwierdzono występowania faktów, które mogłyby potwierdzać sugestie zawarte w tekście – dodaje.


Sądowych potyczek wokół Pepees-u ciąg dalszy

pt, 28 stycznia 2011 07:43

Wczoraj informowaliśmy o wyroku białostockiego sądu który m.in. unieważnił uchwały podejmowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEPEES SA z maja 2009 roku, teraz jest postanowienie sądu odnośnie m.in. uchwał podejmowanych podczas Walnego z czerwca 2010 roku. Sąd Okręgowy w Białymstoku postanowił zawiesić to postępowanie. Jak podała spółka w komunikacie „w ustnych motywach postanowienia Sąd stwierdził, iż istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie mieć ustalenie czy (w związku z wydanym dzień wcześniej wyrokiem – dop.red.) Midston Developments Limited ma prawo wykonywania prawa głosu.


Pepees przed sądem przegrał, ale i trochę wygrał...

cz, 27 stycznia 2011 06:50

Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że uchwały ZWZA łomżyńskiej spółki Pepees z maja 2009 r. są nieważne, ponieważ do udziału w walnym nie dopuszczono głównego akcjonariusza, kojarzoną z Hubertem Gierowskim firmę Midston Developments Limited. Jedna z podjętych wówczas uchwał dotyczyła kolejnej emisji akcji spółki, co mogło doprowadzić do tego, że udział tego inwestora w kapitale spółki, szacowany teraz na około 35 proc., spadłby do 11 proc.


Czerniawski chce podstrefy ekonomicznej, ale nie tej z Suwałk

pt, 21 stycznia 2011 15:39

Po raz kolejny wraca kwestia utworzenia w Łomży podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki której możliwe byłyby ułatwienia dla ewentualnych inwestorów zainteresowanych ulokowaniem tu swoich przedsięwzięć. Mieczysław Czerniawski poinformował, że rozmawiał o tym już z Jerzym Siwkiewiczem wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To właśnie jej podstrefa, a nie suwalskiej SSE jak to było w planach dotychczas, miałaby powstać w Łomży.


Czakają na zgodę UOKiK

pt, 21 stycznia 2011 14:18

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy i Spółdzielnia Mleczarska „Ostrołęka” w Ostrołęce chcą się połączyć. Odpowiedni wniosek obu spółdzielni trafił już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy formalnie musi na takie połączenie wydać zgodę.


Galerię Narew mieli zbudować nam Irlandczycy..., zbudują Szwedzi?

Tak miałaby wyglądać galeria handlowa na Bawełnie
pon, 27 grudnia 2010 13:35

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie firma ze szwedzkim rodowodem Reinhold Polska poinformowała o zawarciu umowy nabycia udziałów w spółce posiadającej w swym pakiecie m.in. 100% udziałów Galerii Narew, która ma realizować budowę centrum handlowego na Bawełnie w Łomży. Wartość transakcji, która dotyczy łącznie siedmiu spółek celowych, oszacowana została na 80 mln zł.


Cosmetics sprzedany

pt, 24 grudnia 2010 08:13

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Delko poinformowała o podpisaniu umowy inwestycyjnej w przedmiocie akwizycji Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Delko zobowiązuje się do objęcia 67200 udziałów w łomżyńskiej spółce, które „po umorzeniu wszystkich udziałów, należących do obecnych wspólników, będą reprezentowały 100% udziałów i głosów na ZW tej spółki”. Łączne wynagrodzenie przewidziane dla obecnych wspólników z tytułu umorzenia całości ich udziałów wyniesie 11,2 mln zł.


Atrakcyjność inwestycyjna prawie żadna

Przygotowania pod tereny inwestycyjne, Łomża
pt, 17 grudnia 2010 07:40

Województwo podlaskie i „podregion łomżyński” nie są atrakcyjne dla inwestorów. Tak wynika z opracowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera rankingu „Atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski w 2010 r.” Województwo podlaskie znalazło się na ostatnim miejscu wśród województw pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, a „podregion łomżyński” - sięgający od Kolna aż po Hajnówkę - znalazł się w gronie 10 (z 54) podregionów o najsłabszej atrakcyjności zarówno dla działalności przemysłowej jak i usługowej czy zaawansowanej technologicznie.


OSM Piątnica połączy się z SML Ostrołęka

śr, 15 grudnia 2010 18:48

Walne Zgromadzenie Delegatów SML Ostrołęka już podjęło decyzję, a niebawem na ten sam temat mają się wypowiedzieć także członkowie OSM Piątnica. Jeśli będzie zgodna od 1. kwietnia 2011 roku oba zakłady mleczarskie będą funkcjonowały pod nazwą OSM Piątnica – poinformował portalspożywczy.pl Byłoby to pierwsze przyłączenie dokonane przez mleczarnię z Piątnicy.


Łomża nie będzie miała terenów inwestycyjnych?

Te tereny miały zostać uzbrojone z wykorzystaniem funduszy unijnych
wt, 07 grudnia 2010 14:46

Przez błędy formalne złożony we wrześniu przez władze miasta wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych uzbrojenia ponad 10 hektarów gruntów w Łomży został odrzucony.
„Przedmiotem złożonego projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży poprzez budowę układu komunikacyjnego (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe) w ulicy Akademickiej oraz w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego, a także uzbrojenie działek inwestycyjnych w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, wodociągowej. Obejmuje on także przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Żabiej” – opisywano projekt na stronie internetowej Urzędu Miasta.


Piątnica z roku na rok cenniejsza

Prezes OSM Piątnica - Zbigniew Kalinowski
wt, 07 grudnia 2010 11:30

Piątnica, kolejny rok z rzędu, awansowała w „Rankingu najcenniejszych polskich marek” dziennika „Rzeczpospolita”. Eksperci wycenili jej wartość na 234,4 mln zł. To aż o 12% więcej niż w roku ubiegłym.


Stopa bezrobocia przekroczyła 15 procent

wt, 07 grudnia 2010 09:05

Ponad 850 nowych bezrobotnych zgłosiło się w listopadzie do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. W tym samym czasie do urzędu zgłoszono 157 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych zwiększyła się aż o 325 osób czyli o 6,2%. Tylko zarejestrowanych w statystykach PUP mieszkańców Łomży jest ponad 3,5 tys, a w mieście i całym powiecie w sumie bez pracy jest ponad 5,5 tys osób.


Duńczyków mniej w „Łomży”? Van Pur Łomża

fot. archiwum
pt, 03 grudnia 2010 15:36

Royal Unibrew Polska, właściciel znajdującego się w Łomży browaru i marek piwa „Łomża” połączy się z Van Pur. Do wspólnego przedsięwzięcia firmy wnoszą łącznie pięć browarów: browary w Rakszawie, Zabrzu i Koszalinie (Van Pur) oraz w Łomży i Jędrzejowie (Royal Unibrew Polska), przy czym - zgodnie z komunikatem - nowy podmiot będzie spółką o nazwie Van Pur Łomża, w której większość udziałów – 80% - obejmą dotychczasowi akcjonariusze Van Pur, a resztę - 20% - Royal Unibrew. Na czele połączonych firm stanie Beata Pawłowska, dotychczasowa dyrektor generalna Royal Unibrew Polska. „Zgodnie z decyzją właścicieli, wszystkie browary i marki będą utrzymane i rozwijane”.


BS w Piątnicy wchodzi „na giełdę”

wt, 30 listopada 2010 08:05

Dziś po raz pierwszy na rynku obligacji Catalyst prowadzonym na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie notowane będą obligacje Banku Spółdzielczego w Piątnicy. Bank wyemitował cztery tysiące dziesięcioletnich obligacji o wartości nominalnej tysiąc złotych.


Będą jeszcze dotacje dla przedsiębiorców

cz, 25 listopada 2010 14:22

Około 11,75 mln euro zostało jeszcze do rozdysponowania w ramach Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zarząd województwa właśnie zdecydował, że konkurs w którym o dotacje będą mogły ubiegać się zarówno mikro -, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa przeprowadzony będzie w kwietniu i czerwcu przyszłego roku.


Ostatnie dotacje dla mikroprzedsiębiorców

śr, 17 listopada 2010 09:14

Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie 69 mikroprzedsiębiorstwom z województwa dotacje na rozwój działalności. To firmy, które ubiegały się o wsparcie w ostatnim ogłoszonym konkursie na podział środków w ramach Poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
- W tej grupie jest także kilka z Łomży – mówi Jacek Piorunek pochodzący z miasta członek zarządu województwa podlaskiego. - Wydawanie pieniędzy z funduszy unijnych na przedsiębiorczość to najlepsza inwestycja dla tych środków – dodaje.


« · «« · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · »» · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0