czwartek, 24 sierpnia 2017 napisz DONOS@

WPŁYW USZKODZENIA SŁUCHU NA ROZUMIENIE I ROZWÓJ MOWY

pt, 02 listopada 2007 17:22

Rozwój mowy dziecka niesłyszącego zależy od:

• Wieku w którym nastąpiła utrata słuchu;
• Stopnia uszkodzenia słuchu;
• Momentu w którym została wykryta wada słuchu;
• Momentu w którym dziecko zaczęło nosić aparaty słuchowe;
• Czasu w którym rozpoczęta została efektywna rehabilitacja słuchu i mowy;
• Współwystępowania innych wad;
• Poziomu rozwoju intelektualnego dziecka;
• Poziomu pamięci słuchowej;
• Kultury językowej środowiska wychowawczego;
• Przygotowania rodziców do świadomego kształtowania mowy dziecka, ich umiejętności i chęci współpracy ze specjalistami.


ROLA ŚRODOWISKA RODZINNEGO

nie, 27 maja 2007 20:11


ROLA ŚRODOWISKA RODZINNEGO W PROCESIE
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE


Pierwszymi osobami, z którymi dziecko tuż po urodzeniu ma kontakt – są rodzice. To oni dbają o rozwój dziecka w szerokim znaczeniu (zarówno w sensie fizycznym jak i psychicznym) i to od nich zależy, jak tym dzieckiem pokierują. Warunkiem skutecznego wychowania w rodzinie jest prawidłowa struktura rodziny, w tym jedność i spoistość związku małżeńskiego. Silna więź uczuciowa łącząca członków rodziny, najpierw samych małżonków, a następnie także rodziców i dzieci – zapewnia prawidłowy rozwój dziecka. Bez tej więzi struktura rodziny jest słaba.


Scenariusz wykładu dla rodziców

pt, 20 kwietnia 2007 19:12

Temat: Rodzina dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
Cel: przedstawienie form pomocy psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
Metody: plansze.
Przebieg zajęć:
1. Przedstawienie rodzicom teoretycznego schematu faz życia rodziny, w której pojawił się problem niepełnosprawności;
2. Zapoznanie słuchaczy z teorią postaw rodzicielskich;
3. Przedstawienie wybranych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie:
a) Stowarzyszenia jako grupy wsparcia dla rodziców;
b) Elementy biblioterapii;
4. Dyskusja


Czy trudno jest dziś wychowywać...?

pon, 11 grudnia 2006 09:25

Na pytanie: czy trudno dziś wychowywać? – każdy z nas odpowie twierdząco.
Współczesna pedagogika dotknięta jest poważnym kryzysem. Pedagodzy najczęściej zdają sobie z tego sprawę, ale uciekają często do niemiarodajnych wobec zagrożenia profilaktyk


« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0