Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 28 lutego 2021 napisz DONOS@

Absolutorium dla Wójta

Radni Gminy Wizna na XL Sesji Rady Gminy udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu Gminy. W 2005r. do kasy Gminy wpłynęły dochody w kwocie 7.620.880,- zł (98% rocznego planu) a wydatki wyniosły 6.282.303,- zł (78 % rocznego planu). W związku z powyższym rok 2005 zamknął się nadwyżką budżetową pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 1.338.577,-zł.

W strukturze dochodowej wykonanego budżetu dochody własne stanowiły 13,7 %, udział w podatkach budżetu państwa 3,6%, najwięcej pieniędzy pochodziło z subwencji przyznanej gminie przez Ministerstwo Finansów 59% Dotacje celowe zarówno na zadania własne jak i zlecone gminie stanowiły 23,7 %.
Na wykonanie wydatków budżetowych złożyły się w większości wydatki bieżące 6.145.264,- zł (98%). Przyjęte pierwotnie plany wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.478.560,- zł zrealizowano w wysokości 137.039,- zł. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest z brakiem realizacji inwestycji Rozbudowa wodociągu wiejskiego we wsiach Małachowo, Zanklewo, Jarnuty, Boguszki, Sambory, Ruś, Wierciszewo, Sieburczyn i Rutkowskie
W roku 2005 zabezpieczyliśmy kwotę 1.198.160,- zł jako udział własny zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Funduszy Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR. Naszej gminie przyznano dotację w kwocie 1.553.958,- zł lecz ze względu na oprotestowanie przetargu przez oferenta z Olsztyna - inwestycja nie mogła być rozpoczęta w roku 2005. Niewykorzystane środki finansowe na to zadanie weszły w skład nadwyżki budżetowej i zostały przeznaczone na realizację powyższej inwestycji w roku 2006.
W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych najwyższy procentowy udział uzyskały działy: oświata i wychowanie 48% i pomoc społeczna - 14%. Najmniej pieniędzy poszło na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od pożyczek) 0,1%, obsługę bankową Gminy 0,1%; turystykę 0,1%
Z uzyskanej kwoty dochodów budżetowych dokonano spłaty zadłużenia Gminy na kwotę 300.000,- zł. Są to spłaty zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych ;
- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie z 2001 r. w kwocie 796.130,- zł na budowę oczyszczalni ścieków w Wiźnie;
- pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku z 2003r. na kwotę 243.778,- zł na budowę II etapu kanalizacji w Wiźnie.
Stan zadłużenia Gminy Wizna na dzień 31.12.2005r. wynosił 246.130,- zł, w tym pożyczka w NFOŚ i GW - 196.130,- zł oraz w WFOŚ i GW 50.000,- zł.
W I kwartale 2006r. powyższe pożyczki zostały całkowicie spłacone i w chwili obecnej gmina Wizna nie posiada żadnego zadłużenia.

Krystyna Szabłowska

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę