Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 20 kwietnia 2021 napisz DONOS@

KLUB DYSKUSYJNY

Notatka ze spotkania Spotkanie Klubu Dyskusyjnego „Panorama”, którego tematem było wychowanie dzieci i młodzieży, odbyło się w dniu 28 lutego 2006 roku w sali restauracji „Panorama” w Nowogrodzie. Gościem spotkania był pan ADAM FRĄCZEK, wieloletni pracownik samorządowy, obecnie Dyrektor Zespołu Szkół w gminie Łomża. W czasie spotkania dyskusja była żywa i interesująca. Dokładne jej zrelacjonowanie zajęłoby zbyt dużo miejsca. Dlatego też, w przedstawionych poniżej „notatkach ze spotkania”, redakcja przedstawia główne tematy z wystąpienia i odpowiedzi udzielanych dyskutantom przez pana Adama Frączka.
Wszyscy sobie zdają sprawę z wagi problemu, jakim jest rosnąca agresja, przemoc, uzależnienia wśród naszej młodzieży, a nawet dzieci. Od kilku lat mówi się o tym, że jest źle, ale za słowami nie idą czyny. Media pokazują jak kolega zabija kolegę. Mówi się o złym wpływie telewizji, komputerów, Internetu, gier komputerowych, o namawianiu dzieci do sesji zdjęciowych w celach pornograficznych i pedofilskich. Niestety oprócz słów nie robimy prawie nic, aby ten stan rzeczy zmienić! Zadaniem współczesnej oświaty jest, poza realizacją zadań edukacyjnych, wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Niestety, coraz większa liczba rodziców przyjmuje postawę roszczeniową: szkoła ma nauczyć, wychować, ubrać, wyżywić, zaopatrzyć w podręczniki, jak najdłużej opiekować się dzieckiem. Za swoje ewentualne błędy wychowawcze i niepowodzenia dydaktyczne obarcza szkołę. Przedszkole, szkoła, podwórko, ulica, to najlepsze miejsca, w których widać i słychać całe zło. Już w przedszkolu dzieci używają wulgaryzmów, są agresywne i nie respektują żadnych nakazów i zakazów.
W szkole najlepiej można zaobserwować i dowiedzieć się od dzieci jakie postawy prezentują dorośli, bo to oni są wzorcem dla najmłodszych. Czy to poprzez media, czy też bezpośrednio w domu rodzinnym, bądź na ulicy. Często widzimy grupki wałęsającej się bez celu młodzieży, w godzinach wręcz nieprzyzwoitych. Brak jakichkolwiek zainteresowań, a także możliwości wyładowania swojej ekspresji sprawia, że młodzi ludzie robią to, co widzą w telewizji na co dzień: agresja, narkotyki, brutalność, brak uczuć, swoboda zachowań seksualnych. Aby móc przeciwdziałać tym patologiom, w obecnej sytuacji, nie można działać w pojedynkę: sama szkoła nic nie zrobi, ograniczone oferty domów kultury i klubów nie mają żadnych szans na przyciągnięcie, upadającej z każdym dniem coraz niżej, naszej młodzieży. A w małych miejscowościach, jak np. Nowogród, czy co gorsza, na wsiach, sytuacja jest jeszcze gorsza. Najczęściej mówi się o zagrożeniach bezpośrednich, które wprost wpływają na kształtowanie się postawy moralnej człowieka. Należy do nich przede wszystkim proponowana całkowita wolność w dziedzinie moralności, podważająca dotychczasowe zasady, na których opiera się zachowanie człowieka w życiu codziennym. Takie zagrożenie najczęściej bywa podawane, jako unowocześnienie życia i postęp. Zagrożenia moralne dotyczą w pierwszym rzędzie młodzieży, ponieważ ona jest praktycznie najbardziej narażona na demoralizację, gdyż przyjmuje wzory zachowań od starszych. Naturalnym środowiskiem, w którym młody człowiek kształtuje swoją osobowość, jest rodzina. Postępujący kryzys rodziny, z jakim spotykamy się obecnie, stanowi zagrożenie moralne dla młodzieży. Oceniamy, że instytucje państwowe i samorządowe, bez względu na rządzące opcje polityczne, nie radzą sobie z negatywnymi zjawiskami w sferze wychowania a nawet czasami swoimi działaniami je wywołują. Nie mają też jasnej wizji strategii dotyczącej współpracy z partnerami społecznymi.
Współcześnie, kiedy na młodzież czyha tak wiele zagrożeń takich jak narkomania, alkoholizm czy nikotynizm, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych może być jednym ze skutecznych sposobów spędzania wolnego czasu, aby rozbudzić ich zainteresowania a tym samym zapobiegać uzależnieniom. Zajęcia pozalekcyjne pełnią istotną rolę w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, przyczyniają się do rozwoju i pogłębiania zainteresowań, co wiąże się ściśle z przygotowaniem młodzieży do zawodu i dorosłego życia. Pełnią one również funkcje wychowawcze i wspomagające wobec realizowanego programu nauczania oraz takie, które wykraczają znacznie poza doraźnie realizowane zadania szkoły i mają wpływ na proces rozwoju psychicznego i intelektualnego młodzieży. Szkoła, w której prowadzi się dużo ciekawych zajęć pozalekcyjnych, jest lubiana przez uczniów. Placówkę taką wysoko ocenia środowisko lokalne, a przede wszystkim środowisko rodziców. Dzieci wyjeżdżają na konkursy, na interesujące imprezy. Lepiej dają sobie radę w dalszej nauce. Pozalekcyjna (nieetatowa) praca nauczyciela przynosi bardzo wiele korzyści edukacyjnych. Zajęcia pozaszkolne nie tylko sprzyjają integracji młodzieży, ale również przeciwdziałają wyobcowaniu, zagubieniu, braku akceptacji przez rówieśników i najbliższe otoczenie. Te dość często występujące zjawiska utrudniają młodzieży prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w klasie szkolnej. Podczas zajęć pozalekcyjnych nauczyciel niekiedy dowiaduje się o istniejących konfliktach między uczniami, których nie dostrzega podczas lekcji. Zajęcia te są dogodnym terenem do kształtowania odpowiedniego stosunku do pracy „wartości społecznych”, poszanowania mienia społecznego itp. Mając na względzie powyższe korzyści edukacyjne, jakie wynikają z udziału młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, nauczyciele i dyrektorzy szkół, a przede wszystkim wychowawcy, powinni być zainteresowani jak najszerszym ich upowszechnianiem wśród młodzieży. Dużą rolę odgrywają także funkcjonujące w środowisku lokalnym placówki i instytucje wychowania pozaszkolnego. Może to być pomocne i użyteczne w ukierunkowaniu aktywności pozalekcyjnej młodzieży.
Harcerstwo od prawie 100 lat jest patriotycznym stowarzyszeniem wspierającym rodzinę i szkołę w wychowaniu. Oryginalność metody harcerskiej polega bez wątpienia na tym, że jest ona szkołą działania. Zastęp harcerski nie jest miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę w sposób bierny, ale wspólnotą praktycznej nauki życia poprzez: - obcowanie z przyrodą, - grę, - życie w zastępie.
Sport Ważną rolę w wychowaniu młodego człowieka odgrywają sportowe zajęcia pozaszkolne, które mogą być dla wielu ciekawą i pożyteczną formą spędzania wolnego czasu. Zajęcia wychowania fizycznego i sportu w ogóle mają wpływ nie tylko na sprawność fizyczną uczniów, ale również na kształtowanie dodatnich cech ich osobowości, takich jak: systematyczność, pracowitość, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, koleżeńskość, silna wola. Ambicja czy umiejętność współdziałania w zespole.
Znaczenie gazety lokalnej i szkolnej dla współczesnej edukacji jest ogromne, stanowi niezastąpione źródło informacji, narzędzie pracy intelektualnej, zarówno dla ucznia jak i nauczycieli. Posiadają siłę angażowania całej jednostki. Poprawnie wykonane „gazetki” pod względem pedagogicznym, technicznym i artystycznym wywołują wzruszenia, przeżycia emocjonalne, przez co z kolei rozbudzają zaangażowanie, zaciekawienie i zainteresowanie wzajemnym komunikowaniem się, wymianą informacji, prowadzenia dialogu. Informowanie społeczeństwa o osiągnięciach uczniów wzmacnia zaufanie społeczeństwa do kadry pedagogicznej. Zdaniem pana A. Frączka, poziom wykształcenia odgrywa coraz większą rolę. Poprzeczka stawiana jest coraz wyżej. Dlatego dobre wykształcenie nauczycieli w dużym sensie zależy nie tylko od stopnia naukowego, ale od jego umiejętności przekazania swojej wiedzy młodym ludziom. Awans zawodowy nauczycieli w założeniach miał podnieść umiejętności dydaktyczne i merytoryczne, jednak obserwując to z boku odnoszę wrażenie, że jest to tylko sposób na podniesienie poborów. Niestety po osiągnięciu tego awansu nie ma już motywacji do dalszego rozwoju, pracy. Następstwem tego jest niewielki udział dzieci wiejskich w szkołach wyższych o dobrej renomie i z każdym rokiem zmniejsza się, a nowe, masowo powstające w ostatnim czasie, nie spełniają naszych oczekiwań. Dlatego młodzież w naszych szkołach powinna być tak kształcona, żeby mogła dostać się do dobrych SzkółWyższych. L.Estkowska


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę