Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 02 marca 2021 napisz DONOS@

Nie daj się błędom! – część 3

Kontynuując cykl najczęściej popełnianych w zeznaniach PIT błędów dziś przesyłam Państwu kolejną część owej listy. Dziś błędy formalne.

Brak podpisu podatnika
Podatnicy często zapominają, że ich zeznanie to dokument, który musi być podpisany, bo bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Osoby rozliczające się samodzielnie za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37 podpisują w rubryce 207 (PIT-36) lub w rubryce 124 (PIT-37). Jeśli zaś zamierzamy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem to w formularzu PIT-36 ten małżonek, którego dane zostały wpisane w części B1 formularza podpisuje się w rubryce 207. Drugi małżonek, którego dane zostały wpisane w części B2 formularza podpisuje się w rubryce 208. W przypadku formularza PIT-37 będą to kolejno rubryki: 124 i 125. Pamiętać należy, że podpisać się muszą wszyscy podatnicy. Najczęściej podpisów brakuje na formularzach przesyłanych do urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty.

Błędny NIP
Ten problem dotyczy w każdym formularzu PIT rubryk z numerami 1 i 2. Podatnicy, chyba z rozpędu, wpisują tam Numer Identyfikacji Podatkowej swojego pracodawcy (w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem także NIP pracodawcy małżonka). Bierze się to zapewne z tego, że np. w formularzu PIT-11/8B, który jest wydawany przez pracodawcę w rubryce 1 wpisywany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika, czyli nasz. Dobrze wypełniony przez nas formularz PIT-36 lub PIT-37 zawiera w rubryce nr 1 nasz NIP, a w rubryce numer 2 NIP naszego małżonka (jeśli rozliczamy się wspólnie z nim).

Zła kolejność małżonków
Zdarza się, że małżonkowie rozliczający się wspólnie w dalszych częściach zeznania zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej przez nich na początku zeznania. Osoba, która wpisana jest w rubryce B1 formularza jest “podatnikiem”, a osoba wpisana w rubryce B2 jego “małżonkiem”. Zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać kolejne części formularza. “Podatnik” np. wpisuje swoje dochody lub straty w części C1, podczas gdy jego “małżonek” w części C2 itd. W formularzu PIT-36 ten małżonek, którego dane zostały wpisane w części B1 formularza podpisuje się w rubryce 203. Drugi małżonek, którego dane zostały wpisane w części B2 formularza podpisuje się w rubryce 204. W przypadku formularza PIT-37 będą to kolejno rubryki: 124 i 125.

Stosowanie nieaktualnych druków
Należy pamiętać, że w danym roku należy rozliczać się na najnowszych formularzach. Ci, którzy robią to na formularzach z zeszłego roku lub na jeszcze starszych popełniają błąd. Mimo, że na stronie głównej sami wpisujemy w puste kratki informację za który rok składamy zeznanie, pamiętać trzeba że formularze co roku się zmieniają i nie można “wziąć na zapas”. Ten błąd dotyczy w zasadzie wszystkich rodzajów formularzy, także NIP 1 i NIP 3. Po najświeższe formularze niekoniecznie musimy fatygować się osobiście do urzędu skarbowego. Możemy je pobrać ze strony internetowej Izby Skarbowej w Białymstoku pod adresem www.is.biaman.pl lub skserować od kogoś kto takie, aktualne formularze pobrał. Urzędy przyjmują zeznania także na kopiach formularzy. Pod warunkiem oczywiście, że są one zgodne z oryginałami.

Niejednolite adresy
Podatnicy wypełniając zeznanie roczne często zupełnie dowolnie stosują swoje adresy zamieszkania i zameldowania. Często zdarza się tak, że podatnik wpisuje w części B formularza PIT-36 lub PIT-37 adres zamieszkania przy jednoczesnym podawaniu innego adresu dla płatnika (pracodawcy) co powoduje rozbieżność danych w zeznaniach i informacjach podatkowych przesyłanych do urzędu skarbowego przez pracodawcę. Zdarza się też, że podatnik w części B formularza PIT wpisuje adres zameldowania, podczas gdy tam należy wpisać adres zamieszkania. Oba adresy należy wpisać jedynie w częściach B.4 i B.5 formularza NIP-3 lub B.3 i B4 formularza NIP-1. Urząd skarbowy z zasady będzie kierował korespondencję na adres zameldowania, chyba że w rubryce 44 (NIP-3) lub 39 (NIP-1) zaznaczymy, że korespondencję chcemy otrzymywać na adres miejsca zamieszkania.

Nieaktualne dane
Bardzo nagminnym niedopatrzeniem, za sprawą którego cała masa osób musi być do urzędu wezwana, jest brak aktualizacji danych osobowych podatnika. Bardzo wiele osób wymieniając dowód, zawierając związek małżeński i zmieniając przy tym nazwisko czy zmieniając adres zameldowania lub zamieszkania zapomina poinformować o tym swój urząd skarbowy. W wyniku tego urząd skarbowy, opierając się na posiadanych przez siebie nieaktualnych informacjach, stwierdza niezgodność tych danych z danymi zawartymi przez podatnika w złożonym właśnie formularzu. Żeby tego uniknąć przy każdej zmianie naszych danych osobowych powinniśmy zgłosić tą zmianę wypełniając formularz NIP-3 (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) lub NIP-1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Wypełniamy go w całości, nie ograniczając się tylko do danych, które zostały zmienione.

Problemy z numerami rachunków
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i rozliczające się za pomocą formularza PIT-37, jeśli chcą ewentualne zwroty nadpłaconych zaliczek na podatek otrzymywać na konto bankowe powinny podać w formularzu NIP-3 swój numer konta. Często zdarza się jednak sytuacja, że konto było podane dawno, zapomnieliśmy o nim, a teraz się dziwimy, że zwrot podatku długo nie przychodzi. Problem może mieć swoje źródło właśnie w tym, że zapomnieliśmy zgłosić zmianę numeru konta. Ponadto częste problemy z rachunkami bankowymi polegają także na błędnym lub nieczytelnym wpisaniu przez podatnika numeru.

Brak oznaczenia celu złożenia formularza (poz. 8 zeznania)
Pytanie o cel złożenia zeznania w obu formularzach: PIT-36 i PIT-37 zostało umieszczone prawie na samym początku zeznania. Podatnicy nagminnie jednak zapominają o tej rubryce, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę „złożenie zeznania”. Ci z nas, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni czym prędzej złożyć korektę zeznania. W takim właśnie przypadku należy zaznaczyć kwadrat „korekta zeznania”. Pamiętać należy, że składając korektę zeznania musimy wypełnić cały formularz od początku, a nie tylko błędnie wypełnione uprzednio pozycje.

Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej w Białymstoku
200829104429.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę