Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 12 kwietnia 2021 napisz DONOS@

List otwarty Zarządu PEPEES SA

W maju Zarząd PEPEES S.A. podjął trudną decyzję o wypowiedzeniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. ZUZP został wypowiedziany skutecznie i przestał obowiązywać z dniem 31.08.2005 ale mimo to Zarząd PEPEES podjął decyzję o wypłacie za wrzesień wypowiedzianych dodatków wszystkim pracownikom.

Negocjacje z przedstawicielami organizacji związkowych nie przyniosły oczekiwanego rezultatu w postaci akceptowanego przez obie strony nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Z dniem 04.11.2005 r. związki zawodowe wszczęły spór zbiorowy, odrzucając propozycje Zarządu PEPEES, pomimo wcześniejszych deklaracji o osiągnięciu porozumienia, o czym informowały już media w dniu 18.10.2005 r. cytując wypowiedź jednego z przedstawicieli związków. Stanowisko Zarządu nie uległo zmianie, a mimo to związki zawodowe wszczęły spór zbiorowy i zasugerowały, iż to Zarząd wycofał się z wstępnych ustaleń!
W obliczu tak nieoczekiwanej zmiany stanowiska organizacji związkowych, Zarząd czuje się w obowiązku udzielenia rzetelnych informacji, co do przebiegu negocjacji oraz poinformowania opinii publicznej o szczegółach propozycji złożonej przez Zarząd a odrzuconej przez osoby negocjujące z ramienia związków zawodowych. Istnieją obawy, że negocjacje toczące się między Zarządem a organizacjami związkowymi są elementem kampanii wyborczej w związku z kończącą się kadencją władz związkowych jednej z organizacji i to jest przyczyną manipulowania opinią społeczną przez np. podawanie nieprawdziwych informacji o wycofaniu się Zarządu z wcześniejszych ustaleń.

W związku z tym, że ZUZP został skutecznie wypowiedziany, punktem wyjścia do rozmów były regulacje kodeksowe. Wszystko, co Zarząd zaproponował powyżej kodeksu było z korzyścią dla Pracowników. Niestety przedstawiciele organizacji związkowych odrzucili propozycję wypłat dodatków za niedziele i święta (nie stanowiące pracy w godzinach nadliczbowych) w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia, a w związku z tym, że propozycja stanowiła spójną całość również nagród jubileuszowe, których podstawą miało być 150% minimalnego wynagrodzenia (w obecnej chwili jest to kwota około 1.274 zł), płaconych jak poniżej:
1.200% podstawy po 20 latach pracy,
2.250% podstawy po 25 latach pracy,
3.300% podstawy po 30 latach pracy,
4.350% podstawy po 35 latach pracy,
5.400% podstawy po 40 i więcej lat pracy.
Przyjęcie za podstawę płacy minimalnej gwarantowało uniwersalność rozwiązań oraz to, że wraz z jej wzrostem będą rosły wspominane świadczenia.

Tak lekkomyślne odrzucenie propozycji Zarządu nie jest działaniem w imieniu dobra pracowników, ponieważ sytuacja ekonomiczna cały czas ulega zmianie. Może się okazać, że wrócenie do wcześniejszej propozycji będzie już niemożliwe ze względu np. na problemy z exportem spowodowane blokadą przez Rosję produktów roślinnych (w tym także skrobi) pochodzących z Polski. Sytuację dodatkowo utrudnia mniejsza niż planowana realizacja skupu ziemniaków (realizacja na poziomie około 75%). Gdyby związki zaakceptowały propozycje Zarządu pracownicy już otrzymywaliby świadczenia wg nowych zasad. Wszczęcie sporu zbiorowego zmusza Zarząd do ponownego przeanalizowania sytuacji i w przyszłości do weryfikacji propozycji, tak aby uwzględniała ona aktualną sytuację ekonomiczną i rynkową.

Zmiany na rynku zachodzą szybko, zmusza to zarządy wielu firm do równie szybkiego przystosowywania się do zmian, reagowania na problemy i szukania efektywnych rozwiązań. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdy zniknęły bariery celne, wielkie zachodnie koncerny podjęły walkę o nasz rynek. Konkurencja z nimi stanowi duże wyzwanie dla rodzimych firm. W przypadku PEPEES-u jest podobnie. Konkurencja spowodowała, że ceny rynkowe naszych produktów są średnio o 30-40% niższe niż w roku 2004, dodatkowo realizacja limitu produkcyjnego w roku 2005 będzie mniejsza o ok. 25%, a blokada wprowadzona przez Rosję spowoduje zmniejszenie wpływów z exportu - są to argumenty, które każą bardzo ostrożnie planować wydatki i podejmować zobowiązania finansowe.
Partnerzy społeczni te fakty ignorują, co w końcowym efekcie doprowadziło do sporu zbiorowego. W dniu 10.11.2005 podjęliśmy rokowania - niestety nie przyniosły one nowych rozwiązań. W związku z brakiem możliwości osiągnięcia kompromisu Zarząd w dniu 10.11.2005 postanowił, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest rozpoczęcie rozmów od nowa, od zera, z udziałem mediatora, którego na drodze uzgodnień wybierzemy wspólnie ze związkami. Nastąpi to w najbliższych dniach.
Powracając do powodów wypowiedzenia układu zbiorowego chcemy jeszcze raz podkreślić, że nie można ignorować twardych faktów i bazować tylko na porównaniach do sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy gospodarka rynkowa nie funkcjonowała i wyniki finansowe nie decydowały o przyszłości firm.
Wypowiadając Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Zarząd nie obniżył stawek zaszeregowania, a jedynie zdecydował się zlikwidować dodatki będące pozostałością czasów, w których można było sobie pozwolić na płacenie tylko za podpisanie listy obecności. Wyniki finansowe Spółki determinują działania Zarządu. Mimo to Zarząd stara się nie tracić z oczu dobra Pracowników, dlatego wypłaca nagrody uznaniowe za realizację konkretnych celów (np. dobre przygotowanie zakładu do kampanii). Tymi samymi względami kierował się negocjując układ, modyfikując kolejne propozycje i przedstawiając ostateczną wersję niosącą za sobą obciążenia finansowe w wysokości około 37% wyższe niż początkowo zakładał.

Niestety żadne racjonalne ekonomiczne argumenty nie były w stanie przekonać niektórych przedstawicieli organizacji związkowych o tym, że większe ustępstwa ze strony Zarządu nie są możliwe. Zarząd szuka najlepszych rozwiązań na utrzymanie pozycji na rynku a zdecydował się na obniżenie kosztów w sferze płac jako na ostateczność. Koszty redukowane są przede wszystkim w innych sferach, np. obniżyliśmy koszty materiałów i surowców o ponad 31% (tj około 5 milionów) w stosunku do 2004 r., koszty delegacji o ponad 53%, a koszty reprezentacji i reklamy o ponad 26%.
W trakcie prac nad nowymi regulacjami płacowymi Zarząd szukał optymalnych rozwiązań pozwalających pogodzić dobro pracowników i Spółki, wykazywał dużą elastyczność. Oszczędności są konieczne, Zarząd wielokrotnie informował o tym partnerów społecznych i Pracowników. Potwierdzeniem tego niech będą wyniki finansowe, które są dostępne również na stronie internetowej PEPEES. Ważna jest optymalizacja kosztów i szukanie nowych elementów motywacyjnych, które w dalszej perspektywie zaowocują pozytywnymi efektami mającymi odzwierciedlenie w wynikach Spółki. Zarząd dąży do stworzenia takiego systemu płac, który będzie wynagradzał Pracowników adekwatnie do stopnia trudności wykonywanych obowiązków, do posiadanych kwalifikacji oraz wykazywanego zaangażowania. Zarząd w dalszym ciągu liczy na zrozumienie nowych zasad rządzących rynkiem również przez partnerów społecznych, bo tylko wtedy PEPEES będzie mógł utrzymać pozycję lidera w swojej branży i pozostać jednym z największych pracodawców w regionie.

Zarząd PEPEES S.A.
210407125521.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę