Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 02 października 2023 napisz DONOS@

Czy motywowanie nauczycieli się opłaca i kto na tym korzysta?

Wysoka motywacja nauczyciela przekłada się bezpośrednio na efektywność jego pracy. Oczywiste jest, że nauczyciel pełen werwy i entuzjazmu nie tylko wykonuje swoje obowiązki z większym zaangażowaniem, ale także jest lepiej postrzegany przez uczniów. Ważną rolą dyrektora jest więc podtrzymywanie i wzniecanie pedagogicznego zapału, co może osiągnąć na kilka sposobów.

O istocie motywowania nauczycieli

Zawód nauczyciela dedykowany jest osobom z pasją i zamiłowaniem, które czerpią satysfakcję z pracy z dziećmi i młodzieżą. Już sam fakt obserwowania i przyczyniania się do postępów młodych ludzi jest silnym czynnikiem motywującym, który pokazuje nauczycielowi, że jego praca ma sens i jest ważna. To właśnie uczniowie potrafią być największą motywacją dla nauczyciela.

Jednakże nawet największe postępy uczniów nie będą wystarczającym motywatorem dla pracy pedagoga, jeśli ten nie zostanie doceniony przez dyrektora szkoły. Jest to o tyle ważne, że nauczyciele są grupą najbardziej narażoną na wypalenie zawodowe. Wynika ono m.in. ze stresu w pracy czy z ciągłej oceny przez uczniów i rodziców. Dlatego tak ważne jest odpowiednie podejście przełożonego.

Dodatek motywacyjny

Jest to najpopularniejsza forma finansowego motywowania nauczycieli do lepszej pracy i podnoszenia kompetencji. O jego wysokości decyduje organ prowadzący szkołę, natomiast o przyznaniu go poszczególnym pracownikom, dyrektor. Dodatkowe środki pieniężne z założenia powinny skutecznie motywować nauczycieli do efektywniejszej pracy. Dlaczego więc nie zawsze tak jest?

Zazwyczaj każdy nauczyciel dostaje taką samą kwotę dodatku, aby nie wzbudzać zazdrości wśród kadry. Jednak dość często powoduje to poczucie niesprawiedliwości. Nauczyciele widzą przecież, że jedni angażują się w pracę bardziej niż inni. Dlatego też, aby podnieść motywację osób, które wykazują się najbardziej, powinno nagradzać się je wyższą kwotą i jasno uzasadniać swoją decyzję.

Fundusz nagród

Każdy Dyrektor w ramach tzw. funduszu nagród dysponuje środkami, które może przeznaczyć na nagrody dla zatrudnionej kadry. Tylko od jego decyzji zależy, kto zostanie nimi obdarowany. Zadanie to nie jest łatwe. Wybór pracownika powinien więc być obiektywny, nigdy natomiast podyktowany osobistymi sympatiami czy antypatiami. Sama nagroda nie może też być regularnym dodatkiem, bowiem straci swój motywujący cel.

Bardzo istotny jest także sposób wręczania nagrody. Czynność ta powinna odbywać się obowiązkowo w obecności grona pedagogicznego. Wręczający powinien też podać rzeczowe uzasadnienie przyznania gratyfikacji, wymieniając dokonania pracownika. Uznaniowość, która nie jest poparta żadną argumentacją, zdenerwuje innych podwładnych a obdarowanego może wprowadzić w zakłopotanie.

Nagrody pozafinansowe

Nagrody finansowe nie są jedynym czynnikiem motywującym. Równie istotna jest rola nagród rzeczowych a zwłaszcza takich, które wręczane są nauczycielom w formie niespodzianki (czyli bez szczególnej okazji). Działa tutaj efekt miłego zaskoczenia. Każdy nauczyciel może zostać obdarowany na przykład kartą podarunkową, karnetem na basen czy voucherem do kina. Ale to nie wszystko.

Równie istotne dla pedagogów są wspólne wyjazdy integracyjne lub szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe. Aby jednak spełniły one swoją motywującą rolę, powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego nauczyciela. Koniecznie też należy uzgodnić je z pracownikiem, aby upewnić się, że nie będą one przykrym obowiązkiem lub chybionym pomysłem.

Unowocześnianie wyposażenia

Każdy nauczyciel z powołania, który odnajduje satysfakcję w wykonywanym zawodzie, może zwiększyć swoją motywację do wykonywanej pracy dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym. Wspieranie jego wysiłku edukacyjnego poprzez nowy sprzęt (modele dydaktyczne, rzutnik, tablicę multimedialną), pozwoli mu skuteczniej i dużo wydajniej prowadzić zajęcia.

Jeśli uczenie sprawia nauczycielowi radość, dyrektor powinien zrobić wszystko, aby jego podwładny jej nie zatracił. Zyskają na tym wszyscy: uczniowie, szkoła i sam nauczyciel. Dotyczy to zwłaszcza tej grupy pedagogów, którzy lubią rozwijać się a do swoich zajęć wprowadzać innowacyjne rozwiązania, podnoszące jakość kształcenia. Tych skrzydeł pracownikom szkoły nigdy nie należy podcinać.

Docenianie w przyjaznej atmosferze

Rolą dyrektora jest też zapewnienie pozytywnej motywacji nauczycieli, poprzez wspieranie ich działań i umożliwianie samorealizacji. Kadra pedagogów musi widzieć sens swojej pracy poprzez jej namacalne efekty – nie tylko zadowolenie uczniów i ich wyniki, ale także poprzez pochwały, zrozumienie oraz wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów.

Dyrektor szkoły nie może jednak zapominać, że jego pochwały muszą być szczere i naturalne. Słowa, które wypowiadane są bez przekonania i mechanicznie, wywołają efekt odwrotny do zamierzonego. Dlatego tak ważna jest autentyczność. To dzięki niej satysfakcja z wykonanej pracy stanie się realną motywacją dla nauczyciela.

tekst sponsorowany

230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę