Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 02 października 2023 napisz DONOS@

Sklepów z alkoholem więcej nie będzie

Najpierw wojewoda podlaski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Łomża o zwiększaniu o połowę liczby sklepów i barów z winem i wódką, a wczoraj podtrzymał tę decyzję Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. 3-osobowy skład sędziowski z sędzią przewodniczącym wydziału Andrzejem Melezinim oddalił skargę Miasta Łomża, reprezentowanego przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, bo „Rada dokonała korekty limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kierując się jedynie interesem ekonomicznym, czy też korzyścią przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w zakresie obrotu alkoholem”. Skład orzekający WSA uznał, że „rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody było prawidłowe”, przypominając o ustawie o trzeźwości.

Część radnych Łomży chciała zwiększyć aż o połowę limity zezwoleń na sprzedaż win i mocnych alkoholi w mieście. Uchwałę przegłosowali na sesji Rady Miasta większością 11 „za” przy 10 „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym (oraz 1 radnej nieobecnej). Wojewoda unieważnił uchwałę, bo: „Nie do zaakceptowania są w ocenie organu nadzoru motywy, jakimi kierował się organ stanowiący Miasta Łomża (...)”. Część radnych wyżej postawiła interesy przedsiębiorców ponad zagrożenia dla mieszkańców, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży. Przyjęte przez Radę zmiany limitów oznaczały, że może zwiększyć się o połowę maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu.

Zamiast 50 koncesji w każdej z tych dwóch grup miało ich być po 75. Służby prawne wojewody w lipcu stwierdziły, że w Łomży „uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa”. Naruszone miały zostać przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znani i cenieni w mieście i województwie terapeuci, jak Anna Maksymiuk - „Neofita”, Paweł Kołakowski oraz dyrektor Renata Szymańska z zespołem WOPiTU w Łomży zdecydowanie wypowiedzieli się, m.in., w liście otwartym do radnych, przeciwko zwiększaniu liczby sklepów i punktów z trunkami.

Wojewoda w uzasadnieniu unieważnionej uchwały tłumaczy: „Ustawodawca wprost postanowił, że zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności ograniczanie dostępności alkoholu”. Radni Łomży pominęli „eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych społeczności lokalnej” i skupili się „wyłącznie na polepszeniu sytuacji handlowej lokalnych przedsiębiorców”.    

Uchwała alkoholowa Rady Miasta jest nieważna
Taką interpretację podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jak wyjaśnia nam w obszernej wypowiedzi, którą przytaczamy w całości, sędzia Andrzej Mezelini, w wyroku „Sąd oddalił skargę Miasta Łomża, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Łomża na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lipca 2019 r., stwierdzające nieważność uchwały Nr 113/XII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 lipca 2019 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża. 
W ocenie składu orzekającego, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody było prawidłowe. Sąd nie dopatrzył się naruszenia prawa w tym zakresie. Sąd przyznał też rację Wojewodzie, wskazującemu, że uzasadnienie podjęcia uchwały nie spełnia wymogów koniecznych do zaakceptowania treści samej uchwały.

Analizując dołączone do kwestionowanej uchwały uzasadnienie można odnieść wrażenie, że Rada dokonała korekty limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kierując się jedynie interesem ekonomicznym, czy też korzyścią przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w zakresie obrotu alkoholem. Rada Miejska Łomży zamiast rozważyć przynajmniej brak sprzeczności tak znacznego zwiększenia ilości maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem zapisów obowiązującego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podzieliła jedynie ocenę wnioskujących o podjęcie kwestionowanej uchwały, iż zwiększenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie będzie stało w sprzeczności z zapisami tejże ustawy. Braki uzasadniające zasadność podjęcia uchwały powodują konieczność jej wyeliminowania z obrotu prawnego.

Wyrok jest nieprawomocny. Rada Miasta ma 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku, a następnie ma możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która powinna być złożona za pośrednictwem WSA w Białymstoku w terminie 30 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wyroku wraz z jego odpisem. Rada Miasta może również podjąć decyzję o podjęciu nowej uchwały z odpowiadającym prawu uzasadnieniem, co pozwoli na pełną kontrolę aktu prawa miejscowego przez organ nadzorczy. Rozstrzygnięcie Wojewody Podlaskiego jest ostateczne, wyrok nieprawomocny. Rada Miasta nie może przydzielać na podstawie uchwały, wobec której stwierdzona została nieważność, nowych koncesji”.

Przypomnijmy: wniosek o zmiany unieważnione przez wojewodę rozporządzeniem nadzorczym, co podtrzymał WSA w Białymstoku, złożyła grupa 10 radnych z klubu prezydenckiego oraz Platformy Obywatelskiej, zaś a w głosowaniu na sesji poparł go również radny Mariusz Tarka, który odszedł z klubu radnych PiS. To klub radnych PiS głosował przeciw zwiększaniu liczby punktów z trunkami.

Mirosław R. Derewońko

230804070022.gif
cz
cz, 17 października 2019 14:25
Data ostatniej edycji: cz, 17 października 2019 16:03:56

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę