Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 06 grudnia 2023 napisz DONOS@
logo arimr 25 lat_2rgb.jpg

Ruszyła akcja „ARiMR wspiera dzieci” dla organizacji pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji

Główne zdjęcie
Zestaw edukacyjny od ARiMR

Jak informuje Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - Wiesław Tadeusz Grzymała w dniu 3 października br., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła akcję skierowaną dla do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Akcja przeprowadzana jest na okoliczność przypadającego w tym roku jubileuszu 25-lecia istnienia ARiMR. Do wygrania jest 5 zestawów edukacyjnych o wartości ok. 1000zł każdy.


Zestaw edukacyjny dla dzieci może otrzymać organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) która:

1. Złożyła do ARiMR wniosek o przyznanie zestawu edukacyjnego dla dzieci. Wniosek składa się przesyłką pocztową lub osobiście do oddziału regionalnego na adres: Podlaski Oddział Regionalny ARiMR, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, (w przypadku składania osobiście - pokój 109, I piętro). O przyznaniu zestawu edukacyjnego decyduje kolejność dostarczenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku do Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wg daty i godziny przyjęcia. W sytuacji wysłania wniosku pocztą decyduje data nadania przesyłki, a jako godzinę wpływu do ARiMR uznaje się godz. 16.00 w dniu nadania. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o tej samej kolejności nadania, niż liczba posiadanych przez OR zestawów, o fakcie przyznania zestawu zdecyduje wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G), stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2018 rok (Dz. U. z 2018r. poz. 1530). W pierwszej kolejności zestawy otrzymają organizacje pozarządowe prowadzące zajęcia opisane w punkcie 4 na terenie najbiedniejszych gmin, wg w/w wskaźnika. 
Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane. Zestawy edukacyjne przydzielane będą do wyczerpania zasobu pozostającego w dyspozycji poszczególnych oddziałów regionalnych. 

2. Ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Prowadzi działalności w oparciu o wpis do rejestru stowarzyszeń/organizacji pozarządowych od co najmniej 6 pełnych miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku do ARiMR.

4. Prowadzi zajęcia opiekuńcze lub edukacyjne lub rekreacyjne dla co najmniej dziesięciorga dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-9 lat),  w świetlicach lub innych obiektach przeznaczonych do tego rodzaju działalności, zlokalizowanych na terenie wiejskim lub wiejsko – miejskim, w tym w miastach do 5 tys. mieszkańców, w województwie zgodnym z siedzibą Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

5. Prowadziła zajęcia, o których mowa w pkt 4 co najmniej dwa razy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

6. Zobowiąże się do kontynuowania działalności wymienionej w pkt. 4 przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego.

7. Zobowiąże się do zamieszczenia w widocznym miejscu, w lokalu w którym prowadzone będą zajęcia dla dzieci, przez okres minimum kolejnych 12 miesięcy, począwszy od  miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego, czytelnej informacji: „ARiMR wspiera dzieci” wraz z „logo ARiMR, dostępnym do pobrania na stronie https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/rzecznik-prasowy-arimr/logo-arimr-do-pobrania.html. Powierzchnia informacji nie może być mniejsza niż format A3.

Przyjmowanie wypełnionych i podpisanych wniosków rozpoczyna się z dniem 08.10.2019r. Sekretariat Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR pracuje w godzinach 07.30 – 15.30. Rozstrzygnięcie akcji odbędzie się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży w dniach 14-16 października. O dokładnej dacie wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo. Wnioski złożone lub nadane w placówce pocztowej z datą wcześniejszą nie zostaną rozpatrzone. 

Podlaski Oddział Regionalny ARiMR zwraca się z prośbą o przesłanie mailem, na adres: podalski@arimr.gov.pl informacji o fakcie nadania wniosku pocztą. 

Wzór wniosku oraz szczegółowych informacji na temat przedmiotowej akcji udziela również pracownik Podlaskiego OR ARiMR -Pani Iwona Chrapowicz pod nr tel. 86 215 63 81

cz
pt, 04 października 2019 12:23
Data ostatniej edycji: pt, 04 października 2019 12:32:58

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę