Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

Zarząd województwa bez wotum zaufania

Sejmik nie przyjął uchwały udzielającej Zarządowi Województwa Podlaskiego wotum zaufania. Głosowanie nad nim jest nowym wymogiem wprowadzonym w związku obowiązkiem przedłożenia Sejmikowi dorocznego raportu o stanie województwa. Za zagłosowało 15 radnych, ale wotum zaufania udzielane jest bezwzględną większością głosów ustawowego składy Sejmiku, a więc 16 głosami „za”. „Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu” – brzmi jeden z punktów art. 34a. Ustawy o samorządzie województwa. Aby odwołać obecny zarząd województwa opozycja musiałaby mieć 18 głosów.

Prezentacja i rozpatrzenie raportu o stanie województwa podlaskiego za 2018 r. było jednym z punktów dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Po debacie nad raportem, radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Podlaskiego. Za jej przyjęciem zagłosowało 15 radny województwa podlaskiego, czy o jednego za mało, aby uchwała mogła być przyjęta przez Sejmik.  Przeciw zagłosował 1 radny, a 9 kolejnych się wstrzymało.
- Dziwi mniej tutaj decyzja zarządu ubiegłej kadencji, skoro raport dotyczył ubiegłego roku - mówił po głosowaniu radnych województwa przewodniczący Sejmiku Bogusław Dębski podkreślając, że przedstawiony raport faktycznie dotyczy zarządu ubiegłej kadencji i poprzednich władz województwa. Po głosowaniu przewodniczący zarządził przerwę w obradach. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. Sejmik sprawę odwołania zarządu województwa rozpatruje na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania. Do odwołania zarząd może dojść większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym.

W 30-osobowym Sejmiku Województwa Podlaskiego popierająca Zarząd Województwa większość radnych wybranych z list PiS liczy 16 osób. Opozycja ma 14 radnych. To oznacza, że przy braku wszystkich radnych z koalicji na sali nie sposób przyjąć uchwał, do których uchwalenia wymagana jest większość bezwzględna ustawowego składu Sejmiku. Niemniej do odwołania zarządu województwa potrzebne jest 18 głosów, co z kolei oznacza, że opozycji brakuje 4 radnych. 

Oto Art. 34a.  Ustawy o samorządzie województwa dotyczący „Raportu o stanie województwa”, procedurze jego uchwalania i bardzo daleko idących konsekwencjach braku uchwały. 

1. Zarząd województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

3. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Sejmik województwa rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób;

b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 10 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania. Sejmik województwa może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę