Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 02 października 2023 napisz DONOS@

Kolej przez Łomżę „jest zadaniem priorytetowym”

„Opracowanie studium wykonalności dla projektów wchodzących w skład ciągu Tłuszcz - Ostrołęka – Łomża - Pisz - Giżycko jest zadaniem priorytetowym i zostanie podjęte w ślad za opracowaniem optymalnego harmonogramu inwestycji. Jeszcze w tym roku Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. planuje rozpisanie przetargu na pierwsze prace w tym zakresie – napisał Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. CPK w odpowiedzi na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w sprawie budowy Kolei Warszawsko-Mazurskiej przez Łomżę. Minister Wild podaje też, że w tej chwili „planowanie trasy linii znajduje się na etapie analizy wariantów jej przebiegu”.

Fragment odpowiedzi wiceministra Mikołaja Wilda na interpelację posła Lecha Kołakowskiego
Fragment odpowiedzi wiceministra Mikołaja Wilda na interpelację posła Lecha Kołakowskiego

„Kolek Warszawsko-Mazurska przez Łomżę” to nazwa jaką poseł Lech Kołakowski chce nadać jednej z tzw. szprych, które mają być zrealizowane w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. O jej wygięcie w kierunku Łomży poseł zabiega od roku i – jak już informowaliśmy, a co teraz powtarza także wiceminister Mikołaj Wild - 29 kwietnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym. W załączniku do tego rozporządzenia pod pozycją 26 ujęta została linia Tłuszcz - Ostrołęka - Łomża – Giżycko. 
Nieco ponad miesiąc wcześniej poseł Kołakowski zaproponował możliwy przebieg tej nowej linii kolejowej. (zobacz: Poseł Kołakowski proponuje przebieg kolejowej szprychy koło Łomży) Pytał czy Minister Infrastruktury podejmie działania w celu przyspieszenia realizacji tej inwestycji, czy nowa linia kolejowa przyczyni się do rozwoju regionu oraz dopytywał o to, kiedy będzie opracowane studium wykonalności. To ten dokument miałby wskazać  

Priorytetowe zadanie
Na interpelację odpowiedział wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
- Zgodnie z Koncepcją (...), połączenie kolejowe CPK z Giżyckiem (przez Warszawę, Ostrołękę i Pisz) ujęte zostało w pierwszym etapie rozbudowy sieci kolejowej – napisał wiceminister dodając, że w tym celu działania podejmowane w Spółce w pierwszej kolejności obejmą wykonanie prac przygotowawczych, planistycznych i projektowych. - Planowanie trasy linii znajduje się na etapie analizy wariantów jej przebiegu i będzie w toku dalszych prac uszczegóławiane z uwagi na konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy technicznej, ekonomicznej, geologicznej i środowiskowej – wyjaśnia Mikołaj Wild zapewniając, że efekty tychże prac będą komunikowane przez CPK sp. z o.o. w miarę ich postępu i konsultowane społecznie w ramach obowiązujących procedur inwestycyjnych. 
Wiceminister zapewnia posła Kołakowskiego, że ta linia kolejowa „jest zadaniem priorytetowym”, a rządowa spółka CPK jeszcze w tym roku  planuje rozpisanie przetargu na pierwsze prace w zakresie studium wykonalności. 
Wiceminister Wild nie wyjaśnia z czego wynika „priorytetowość” tej linii kolejowej, ale być może odpowiedzią na to pytanie była wypowiedź goszczącego w Łomży pod koniec kwietnia Piotra Małepszaka, pełniącego obowiązku prezes CPK sp. z o.o. Stwierdził on:  „Linia w kierunku północnym ma też spore znaczenie militarne i jej problem szczególnie podkreśla Sztab Generalny Wojska Polskiego.”

CPK i kolej nam pomogą 
Wiceminister Wild w odpowiedzi na poselska interpelację wskazuje na inne „niezwykle ważne aspektem realizacji inwestycji związanych z CPK”. To likwidacja obszarów wykluczenia transportowego służąca polityce wyrównywania szans rozwojowych obszarów peryferyjnych. Do takich zalicza się region Polski północno-wschodniej.
- Co do zasady przyjmuje się, że inwestycje w infrastrukturę kolejową (a zwłaszcza w skali wynikającej z planowanej siatki połączeń z Centralnym Portem Komunikacyjnym) pozytywnie wpłyną na proces rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, przynosząc korzyści z tytułu zwiększenia dostępności transportu kolejowego i poprawy jakości usług, generując przy tym zwrotną wartość z wydatkowanych środków publicznych w postaci oszczędności czasu przejazdu pociągów w przewozach pasażerskich i towarowych, ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska, a także korzyści powstających w transporcie drogowym, jak zmniejszenie zatłoczenia na drogach i zużycia dróg na skutek przeniesienia przewozów z dróg na kolej. Dodatkowym wymiarem pozytywnego oddziaływania na gospodarkę planowanych w ramach CPK przedsięwzięć, widocznym zwłaszcza względem ujętego w interpelacji Pana Posła ciągu: Tłuszcz - Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko, jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszarów dotychczas zmarginalizowanych oraz przygotowanie warunków dla ograniczenia istotnych problemów społecznych jak np. bezrobocie, czy utrudniony dostęp do edukacji i dóbr kultury – napisał wiceminister Mikołaj Wild w odpowiedzi na interpelację posła Lecha Kołakowskiego.

230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę