Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

Tydzień na zgłoszenie

Jeszcze tydzień mają niepełnosprawni mieszkańcy regionu, na zgłoszenie do Komisarza Wyborczego w Łomży zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyznaczonych na 26 maja wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Korespondencyjnie może głosować osoba, która ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także orzeczenie organu rentowego o:
1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2. całkowitej niezdolności do pracy,
3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
Głosować korespondencyjnie może także osoba о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić właściwemu komisarzowi wyborczemu do 13 maja. Takiego zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, faksem lub przez Internet. Wzór zgłoszenia publikujemy w załączniku.

Miejsce przyjmowania zgłoszeń:
Siedziba Komisarza Wyborczego w Łomży
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pokój 213
tel. 86 216 44 97, 86 216 32 46, fax: 86 216 44 97, e-mail: lom-ewa.dobrzycka@kbw.gov.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 do dnia 13 maja 2019r. W razie wysłania dokumentów pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu wysyłki do Komisarza Wyborczego w Łomży.

Głosujący korespondencyjnie wyborca, na co najmniej 7 dni przed wyborami otrzyma pakiet wyborczy, który wyśle urząd gminy. Pakiet wyborczy zawierał będzie: kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładkę w alfabecie Braille’a, jeżeli o nią proszono. Po oddaniu głosu należy włożyć kartę do dołączonej koperty na karty do głosowania i zakleić ją. Zaklejoną kopertę z kartą w środku należy włożyć do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Całość za pokwitowaniem należy przekazać pracownikowi Poczty Polskiej, który zgłosi się po odbiór przesyłki najpóźniej przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wyborów, o ile wcześniej - gdy wydał pakiet wyborczy – zgłoszono mu potrzebę odbioru przesyłki. Przesyła ta jest  zwolniona z opłat pocztowych.
Można też osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do wyznaczonej do głosowania korespodencyjnego obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosowanie przez pełnomocnika
Osoby niepełnosprawne, upoważnienie do głosowania korespondencyjnego, ale także osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą głosować przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy złożyć wniosek do wójta gminy (burmistrza lub prezydenta miasta), w której jest się wpisanym do rejestru wyborców. Wniosek powinien być złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. Można wysłać go pocztą, lub za pośrednictwem dostarczyć do Urzędu Gminy.
Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa; oraz kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli w dniu głosowania nie będziesz miał ukończonych 75 lat.
Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu Twojego zamieszkania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli o to poprosisz. Akt ten sporządzony zostanie przed wójtem (burmistrzem, prezydentem) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

 

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę