Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 03 października 2023 napisz DONOS@

Powyborcze rozliczenia

Główne zdjęcie
Skrzyżowanie ulic Giełczyńskiej i Dwornej

W najbliższy poniedziałek mija termin w którym komitety wyborcze, uczestniczące w październikowych wyborach samorządowych, muszą złożyć sprawozdania finansowe. Do dziś do Komisarza Wyborczego w Łomży rozliczenia kampanii wyborczej złożyła mniej niż połowa zobowiązanych do tego komitetów wyborczych. Tymczasem jeśli sprawozdanie nie zostanie złożone lub będzie nieprawdziwe pełnomocnikowi finansowemu grozi grzywna, a nawet do 2 lat więzienia.

Wybory mają swoje prawo. Określa ono, kto i gdzie może kandydować, jakie są zasady kampanii wyborczej, czy przebiegu głosowania. Prawo dotyczy także finansowania kampanii wyborczej i określa obowiązek rozliczenia się z niej. Termin realizacji tego obowiązku przez komitety wyborcze które uczestniczyły tylko w pierwszej turze wyborów samorządowych 21 października 2018 roku, upływa w najbliższy poniedziałek. Pełnomocnik finansowy komitetu ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia komisarzowi wyborczemu, który przyjmował wczesnej zawiadomienie o utworzeniu tego komitetu. W przypadku Komisarza Wyborczego w Łomży takich komitetów zobowiązanych do przedstawienia sprawozdań finansowych jest 128. Do dziś z tego obowiązku wywiązała się mniej niż połowa. 
Komitety wyborcze muszą ujawnić swoje przychody, wydatkach i zobowiązania, czyli np. zaciągnięte w bankach kredyty wraz z warunkami ich uzyskania. Do tych informacji muszą być załączone oryginalne dokumenty, czyli np. faktury i umowy. 
- Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, bez względu na to, czy komitet pozyskiwał środki finansowe, zaciągał zobowiązania oraz dokonywał wydatków. Zatem w przypadku, gdy komitet wyborczy nie miał przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych, jego pełnomocnik finansowy zobowiązany jest złożyć zerowe sprawozdanie finansowe – przypomina w specjalnym komunikacie Komisarz Wyborczy w Łomży. - Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 509 § l Kodeksu wyborczego).

Przypominamy, do poniedziałku 21 stycznia czas na złożenie sprawozdań mają komitety, dla których wybory zakończyły się 21 października 2018 roku, czyli ich kandydaci nie brali udziału w ponownym głosowaniu.
Te komitety, których kandydaci na wójtów, burmistrzów czy prezydenta Łomży uczestniczyli w dogrywce wyborczej 4 listopada 2018 roku, na złożenie swoich sprawozdań finansowych Komisarzowi Wyborczemu w Łomży mają czas do 4 lutego 2019 r.

Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego wraz z oryginałami dokumentów księgowych powinno być złożone w siedzibie Komisarza Wyborczego w Łomży, ul. Nowa 2, II piętro, pokój 228, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, bądź przesłane pocztą na wskazany wyżej adres (w takim przypadku o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza - art. 9 § l Kodeksu wyborczego).

230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę