Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 03 października 2022 napisz DONOS@

Kiepska samoocena Chrzanowskiego

Główne zdjęcie
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski

Ma zapewniać prawidłowe funkcjonowanie samorządu, czyli działań podejmowanych dla zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Prezydent Mariusz Chrzanowski, po trzech latach zarządzania ratuszem oświadczył, że „w kierowanym przeze mnie Urzędzie Miejskim w Łomży oraz jednostkach podległych funkcjonuje w ograniczonym stopniu adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”. Uwagi jakie Chrzanowski stawia to m.in. niewystarczające planowanie działalności i monitorowanie realizacji celów i zadań, niepodejmowanie działań usprawniających lub eliminujących nieprawidłowości, niewystarczający nadzór funkcjonalny naczelników i kierowników, oraz niewystarczająca komunikacja i to nie tylko pomiędzy wydziałami Urzędu Miejskiego, ale nawet „pomiędzy naczelnym kierownictwem, a kierownictwem niższego szczebla”.

Fragment oświadczenia prezydenta Mariusza Chrzanowskiego o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok
Fragment oświadczenia prezydenta Mariusza Chrzanowskiego o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok
Zastrzeżenia prezydenta Chrzanowskiego dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w Łomży w 2017 roku
Zastrzeżenia prezydenta Chrzanowskiego dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w Łomży w 2017 roku

„Kontrola zarządcza jest systemem, który ma zapewniać prawidłowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, a przez to zapewniać realizację zasad efektywnego wykonywania zadań publicznych. Właściwie zorganizowana kontrola zarządcza powinna też stwarzać możliwość poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów. Kontrola zarządcza jest wreszcie narzędziem, za pomocą którego kierownik jednostki może sprawnie i prawidłowo zarządzać wszystkimi procesami zachodzącymi w jednostce, od procesów związanych z ochroną zasobów, poprzez generowanie wiarygodnych informacji do przeciwdziałania nieprawidłowościom w działaniu jednostki” Tak o kontroli zarządczej pisała Marzena Rydzewska-Włodarczyk w artykule pt. „Odpowiedzialność kierownika jednostki samorządu terytorialnego za funkcjonowanie kontroli zarządczej” opublikowanym w 2011 r. w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Autorka podkreśla, że kierownik JST – w przypadku miasta Łomży to prezydent - jest prawnie zobowiązany do zapewnienia adekwatnej i skutecznej oraz efektywnej kontroli zarządczej. Jednym ze sposobów monitoringu jest obowiązkowa coroczna samoocena. I właśnie Mariusz Chrzanowski dokonał tej za 2017 rok. 
- Oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Urzędzie Miejskim w Łomży oraz jednostkach podległych w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – ocenił Chrzanowski zaznaczając, że oświadczenie to opiera na swojej „ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania oświadczenia”. Te informacje to np. wyniki audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych i kontroli zewnętrznych Najwyższej Izby Kontroli i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Chrzanowskiego zastrzeżenia do... Chrzanowskiego
Jakie są wskazane przez prezydenta zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym w Łomży? Po pierwsze to niewystarczające planowanie działalności i monitorowanie realizacji celów i zadań. Prezydent napisał, że nadal brak jest mierników i nie jest prowadzony monitoring ryzyka w trakcie roku. 
Kolejnym zastrzeżeniem jest niska świadomość o roli kontroli i zarządzaniu ryzykiem wśród kadry kierowniczej. Przy tym punkcie dopisał, że w szkoleniu na temat zarządzania ryzykiem zorganizowanym pod kątem nowych naczelników i kierowników właśnie oni nie wzięli udziału. 
W ratuszu i podległych mu miejskich jednostkach mają nie być podejmowane działania usprawniające lub eliminujące nieprawidłowości, które były zalecone w protokołach kontroli organów zewnętrznych. 
Jest także niewystarczający nadzór funkcjonalny naczelników i kierowników, co – jak wskazał - „znalazło odzwierciedlenie w protokołach kontroli zewnętrznych NIK oraz PUW”, bo gdyby taka „kontrola funkcjonalna” istniała, wyeliminowałaby stwierdzone nieprawidłowości. 
Co ciekawe prezydent Chrzanowski po trzech latach rządów i wymianie większości naczelników i kierowników uważa, że jest „niewystarczająca komunikacja”. Zarzut ten dotyczy komunikacji  pomiędzy wydziałami Urzędu Miejskiego, ale co bardziej zaskakujące także „pomiędzy naczelnym kierownictwem, a kierownictwem niższego szczebla”. 

Na koniec prezydent zapowiada podjęcie szeregu działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w Łomży. W tym samym dokumencie przyznaje jednak, że mimo takich zobowiązań na 2017 rok, w podległym mu ratuszu: „nie opracowano planu działalności, który miał obejmować najważniejsze cele działalności”, „nie określono mierników do monitorowania realizacji celów i zadań”, „nie usprawniono komunikacji wewnętrznej” oraz „nie podjęto działań obniżających ryzyko informatyczne”.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę