niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

WIELKI POST


Ant. Słuchajcie głosu Pana: / otwórzcie serca na Jego wołanie.

===
Jk 5, 16. 19-20

Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada modlitwa sprawiedliwego. Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zboczył z drogi, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje liczne grzechy.
===
MODLITWA

Wszechmogący Boże, daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, † aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne * przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
===
ORĘDZIE NA WIELKI POST 2018- patrz: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/wpost2018-lev_01112017.html
===
więcej: http://brewiarz.pl/czytelnia/wielki_post.php3

======


Iz 58, 1-11


1 Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! 
Podnoś głos twój jak trąba! 
Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa 
i domowi Jakuba jego grzechy! 
2 Szukają Mnie dzień za dniem, 
pragną poznać moje drogi, 
jak naród, który kocha sprawiedliwość 
i nie opuszcza Prawa swego Boga. 
Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, 
pragną bliskości Boga: 
3 "Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? 
Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?" 
Otóż w dzień waszego postu 
wy znajdujecie sobie zajęcie 
i uciskacie wszystkich waszych robotników. 
4 Otóż pościcie wśród waśni i sporów, 
i wśród bicia niegodziwą pięścią. 
Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, 
żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. 
5 Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, 
dzień, w którym się człowiek umartwia? 
Czy zwieszanie głowy jak sitowie 
i użycie woru z popiołem za posłanie - 
czyż to nazwiesz postem 
i dniem miłym Panu? 
6 Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: 
rozerwać kajdany zła, 
rozwiązać więzy niewoli, 
wypuścić wolno uciśnionych 
i wszelkie jarzmo połamać; 
7 dzielić swój chleb z głodnym, 
wprowadzić w dom biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać 
i nie odwrócić się od współziomków. 
8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza 
i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, 
chwała Pańska iść będzie za tobą. 
9 Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, 
wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!" 
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, 
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, 
10 jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu 
i nakarmisz duszę przygnębioną, 
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, 
a twoja ciemność stanie się południem. 
11 Pan cię zawsze prowadzić będzie, 
nasyci duszę twoją na pustkowiach. 
Odmłodzi twoje kości, 
tak że będziesz jak zroszony ogród 
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

 

S. Stefania OSB
śr, 14 lutego 2018 08:45
Data ostatniej edycji: pt, 23 lutego 2018 08:28:13

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0