Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 27 lutego 2021 napisz DONOS@

Informator Nr 11

Z Informatora Radnego
XXVI sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowogrodzie o następującym porządku dziennym obrad.
1 Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Nowogrodu między sesjami.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru eksploatacji kruszywa na gruntach wsi Mątwica.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Sprawy różne.

W punkcie 2 zwróciłem uwagę na kłamstwo zawarte w zaprotokołowanej wypowiedzi burmistrza na poprzedniej sesji. Mianowicie stwierdził, że podział gruntu spornego na działki budowlane przy ul. Miastkowskiej nastąpił w okresie, kiedy byłem Przewodniczącym Rady. Jest to nieprawda, ponieważ poprzedni burmistrz wiedział o toczącym się postępowaniu o przywrócenie własności i dlatego nie dzielił tych gruntów. Wiedział o tym także obecny p.o. sekretarz M. Dobrzański, mimo to, wykorzystując zmianę władzy, dzięki której dostał się na „wyżyny”, świadomie doprowadził do tego podziału aby kupić jedną z działek. Burmistrz Sz. Zalewski na każdym kroku próbuje przerzucić odpowiedzialność za swoje błędy na innych.

W punkcie 3, Sz. Zalewski próbował przekonać radnych, że coś w ogóle od kwietnia zrobił. Z jego wypowiedzi wynika, że doprowadził do końca sprawę organizacji Dni Kultury Kurpiowskiej i obchody rocznicy wojny z sowiecką Rosją w 1920 roku, na które zaprosił radnych. Reszta poruszanych spraw dotyczyła jak zwykle jego działań z już prawie 3-letniego okresu.
„Chwalił się”, że wniosek o dofinansowanie budowy wodociągu trafił na listę rezerwową – co spowoduje kolejne opóźnienie w realizacji tego projektu.
Poinformował także, że ostatecznie Ośrodek Zdrowia należy już do gminy, jednak Starostwo Powiatowe nadal odwołuje się od tej decyzji. (Gdzie więc ta ostateczność?)
Zapowiedział również przeniesienie wszystkich bibliotek do budynku Przedszkola, remont dachu na bloku przy ul. Miastkowskiej i kontynuację remontu „ratusza”.
Rozwodził się także na temat przejęcia przez gminę ulic, które do dziś są własnością Starostwa Powiatowego, w zamian za przekazanie (pod nadzór Zarządu Dróg Powiatowych) drogi Szablak – Grzymały po jej wyremontowaniu przez gminę. Ciekaw jestem jak wypadnie porównanie nakładów na utrzymanie tych ulic, kiedy będą już nasze. Na razie takich wyliczeń nie robiono. Z tego, co wiem Starostwo z chęcią się ich pozbędzie.
Burmistrz wyraził swoje niezadowolenie z wysokości stawek za usługi stosowanych przez KZB. Zażądał , by kierownik obniżył je.
Po wystąpieniu burmistrza zabrałem głos i poinformowałem radnych, że w tym roku Komitet Sterujący d.s. Rozwoju Regionu zarekomendował Zarządowi Województwa Podlaskiego projekt budowy wodociągu w gminie Mały Płock na odcinku Chludnie – Przybudówka do wsparcia w ramach ZPORR i gdybyśmy przystąpili do wspólnej z nimi inwestycji zapewne wsie położone po prawej stronie Narwi doczekałyby się wodociągu już w tym roku.
Zwróciłem również uwagę na to, że chwaląc się organizacją Dni Kultury Kurpiowskiej zapomniał chyba poinformować o opłakanym stanie parku na rynku, przez który przechodzili goście udający się do sceny. Nieskoszona trawa, zaniedbane żywopłoty i ogólny bałagan na pewno nie przysporzyły miastu uroku. W odpowiedzi na te zarzuty radni otrzymali prostackie tłumaczenie, że „przecież trawa ciągle rośnie” a na utrzymanie zieleni na ulicach należących do Starostwa nie ma pieniędzy.
Dziwne, bo jakoś w poprzednich latach zieleń utrzymywało się na bieżąco. Przypominam, że w tym roku gł. księgowa Urzędu Miasta dokonała radykalnych cięć środków przeznaczonych dla KZB na ten cel.

W punkcie 4 i 7 przegłosowano uchwały związane z uruchomieniem żwirowni gminnej w obrębie wsi Mątwica. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że burmistrz i p.o. sekretarz z góry zakładają wydzierżawienie tej żwirowni jakiejś obcej firmie. Może mają już taką upatrzoną? Tłumaczą się, że wydobywać żwir mogą tylko firmy posiadające specjalne uprawnienia górnicze, i w związku z tym np. KZB nie może eksploatować żwirowni. Dlaczego więc burmistrz nie występuje o takie uprawnienie dla własnego Zakładu – wiadomo przecież, że np. Starostwo zaoferowało pomoc w sprzęcie, gdy żwirownia będzie własnością gminy, by sprawnie wyremontować wszystkie drogi. A tak nie wiadomo, czy nie będziemy jeszcze płacić za własny żwir.

W punkcie 5 w wyniku głosowania podjęto uchwałę o dyżurach Przewodniczącego Rady ustalając środę jako dzień przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w godz. od 1000 do 1700 w siedzibie Urzędu Miejskiego.

W punkcie 6 przyjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie, co do których żaden z radnych nie miał uwag. Dowiedzieliśmy się tylko, że w budżecie nie ma już środków na remonty dróg.

Punkty 8, 9 i 10 jako zbieżne tematycznie realizowano jednocześnie. W tej części sesji wysłuchałem apelu jednej z mieszkanek Nowogrodu o pomoc w ciężkiej sytuacji, w jakiej się znalazła po nie przedłużeniu jej umowy o pracę w KZB. Determinacja skłaniająca ją do publicznego przedstawienia swych kłopotów oraz tłumaczenie się kierownika KZB, dla czego nie może przedłużyć tej Pani umowy, spowodowała moją natychmiastową reakcję. Poprosiłem o głos i w mojej wypowiedzi zwróciłem uwagę, że tłumaczenie się Zakładu brakiem pieniędzy jest nietaktem w okolicznościach, kiedy na stanowisku dozorcy zatrudnia się człowieka posiadającego kilka źródeł utrzymania.
Radny G. Jesionkowski przy tej okazji stwierdził, że może już przyszedł czas, aby bogaci (burmistrz i p.o. sekretarz) zaczęli dzielić się swymi wysokimi poborami z biednymi – reakcji ze strony bogatych nie było. Burmistrz oświadczył jedynie, że nie ma wpływu na sprawy kadrowe w jednostkach podległych. Kłamał, bo jak można mówić inaczej znając wcześniejsze naciski na kierownika KZB w sprawie zwolnienia np. Pani E. Piątek i sterowaniu dyrektorem szkoły w sprawie karania nauczycieli, co w w/w przypadkach skończyło się przegranymi sprawami w Sądzie Pracy. W wyniku kilku krytycznych wypowiedzi radnych kierownik KZB Jerzy Chętnik obiecał zatrudnić znajdującą się w ciężkiej sytuacji mieszkankę Nowogrodu.
W dalszej części obrad spytałem burmistrza, kiedy zostanie oddana do użytku ulica Zielona, jakie poniesiono nakłady w b.r. na tę ulicę i jaki jest koszt ogólny tej budowy? W odpowiedzi radni usłyszeli „wykład” z teorii budowy dróg i liczne nie istotne i nie związane z moim pytaniem rzeczy. Poprosiłem więc o konkretną odpowiedź na =zadane pytanie. Dopiero wtedy padło z jego ust stwierdzenie, że w tym roku wydano na tę inwestycję 10 000 zł, a ogólny koszt nie przekroczy 80 000 zł i jest podpisana umowa z KZB na budowę studni chłonnej o wartości 16 000 zł. (Studnię faktycznie wybudowano, ale czy KZB dostało za to pieniądze?). Co do terminu oddania do użytku tej ulicy, wypowiedział się bardzo mętnie, że obecny etap został już zamknięty i poziom ulicy nie ulegnie już zmianie. Mieszkańcy będą musieli dostosować swe posesje do wysokości nawierzchni ulicy. Zakończenie tej inwestycji nastąpi dopiero wtedy, gdy znajdą się na to pieniądze (?).
Spytałem także, czy to prawda, że burmistrz planuje prywatyzacją KZB. Burmistrz stwierdził, że na moje pytanie nie zamierza odpowiadać. Jednak po przemyśleniu udzielił odpowiedzi- cytuję: „nie będzie mowy o prywatyzacji zakładu”. Jednocześnie wezwał mnie do przeproszenia za nazwanie go w Informatorze kłamcą. Nie zamierzam tego robić, ponieważ piszę prawdę i uważam, że to on powinien przeprosić wszystkich radnych i Szanownych Państwa za kłamstwa, które z uporem maniaka powtarza na sesjach i w wydawanej przez Urząd Miejski gazetce „Panorama Nowogrodzka”.
Na prośbę strażaków z OSP Nowogród poruszyłem sprawę zabrania Im samochodu i oddania go OSP w Mątwicy. Samochód ten został przyznany OSP Nowogród przez Komendę Główną OSP w Warszawie na złożony wcześniej wniosek poparty zresztą przez burmistrza. Wniosek składała także OSP Mątwica, której jednak rozpatrzony został odmownie.
Widać wyraźnie, że burmistrz „kupuję” sobie przychylność podarunkami zdobytymi przez innych. Znów zadziałał znaną już wcześniej swoją metodą – zabrać jednemu, aby dać drugiemu.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę