Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 27 września 2023 napisz DONOS@
tekst płatny

Zmiany w CIT-8 w 2017 roku

CIT-8 jest zeznaniem skierowanym do podmiotów, które muszą złożyć informację o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W 2017 roku wprowadzono ważne zmiany do poprzednio obowiązujących zasad podatkowych, z którymi powinien zapoznać się każdy kogo może dotyczyć CIT-8 2017.

Rozszerzenia ustawowe

Od stycznia 2017 wprowadzono rozszerzenie definicji obowiązku podatkowego, na podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W nowym brzmieniu art. 3 ustawy podatek dochodowy od osób prawnych, za dochody osiągane na terytorium Rzeczpospolitej przez podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu uważać należy w szczególności:

  • wszelkiego rodzaju działalność prowadzoną na terytorium RP, w tym przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

  • położonej na terytorium Polski nieruchomości (praw do niej) , w tym ze zbycia jej lub praw do takiej nieruchomości;

  • papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium w Polsce, w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów z realizacji;

  • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości;

  • tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Są to nowości szczególnie istotne dla większych podmiotów, mających międzynarodowe spektrum działalności i potem składające CIT-8.

Nowe definicje ważne dla CIT-8 2017

Do ustawy art. 4a pkt 29 dodano definicję właściciela rzeczywistego, który ma oznaczać podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi.

Zmieniły się również kryteria kwalifikacyjne dotyczące spółek powiązanych. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4 art. 11 ustawy, oznacza obecnie sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.

Nowe stawki podatkowe

Dla części podatników została wprowadzona nowa stawka 15 % podatku. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19 podatek z zastrzeżeniami wynosi: 19% podstawy opodatkowania lub 15 % opodatkowania. W przypadku wypełniania CIT-8 2017 roku może się to okazać bardzo ważne dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność).

JJS
pt, 13 października 2017 13:11
Data ostatniej edycji: pt, 13 października 2017 13:16:39

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę