niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Poprawili matury... niektórzy

Egzamin maturalny w województwie podlaskim – po uwzględnieniu poprawek - zdało 86% tegorocznych maturzystów – podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży. To wynik o ponad 5,5% lepszy niż po egzaminach w maju. Sierpniową poprawkę z matury zdało blisko 200 z przystępujących do niej ponad 1100 tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Jak podała Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2017 roku w województwie podlaskim  przystąpiło 1 667 absolwentów. Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu 2017 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Tegoroczni absolwenci – 1 141 osób – stanowili 68% wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.
Poprawka udał się tylko części z nich. Z danych OKE wynika, że z 8 965 tegorocznych absolwentów zdaną maturą może poszczycić się 7 705, czyli 86%. Po majowych egzaminach było ich 7 208.
Tradycyjnie najwięcej maturzystów „poległo” na matematyce. Z danych OKE Łomża wynika, że w liceach ogólnokształcących tego przedmiotu nie zaliczył co 10 absolwent, a w technikach co 5. W przypadku języka angielskiego – najczęściej wybieranego przez maturzystów języka obcego – odsetek porażek wynosi 3% w przypadku absolwentów liceów i 8% w przypadku absolwentów techników. Język polski w obu typach szkół wypadł podobnie – nie zdało go po 2% maturzystów. 
Ostatecznie, po uwzględnieniu poprawek, w liceach świadectwa dojrzałości otrzymało 90% tegorocznych absolwentów wobec 85,4% po egzaminach w maju, a w technikach 78% absolwentów wobec 70% po egzaminach w maju.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0