Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 23 września 2023 napisz DONOS@

Nowe obszary zapowietrzone i zagrożone ASF

Wojewoda podlaski formalnie wyznaczył obszar zapowietrzony i zagrożony afrykańskim pomorem świń na terenie powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego i monieckiego. To konsekwencja wykrycia w ubiegły piątek ogniska ASF w gospodarstw w Mocarzach. Rolnicy gospodarujący w najbliższej okolicy mają m.in. zakaz wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii. Muszą też przeprowadzić oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby.

Tereny wokół gospodarstwa w Mocarzach w którym w piątek wykryto ognisko ASF
Tereny wokół gospodarstwa w Mocarzach w którym w piątek wykryto ognisko ASF

Obszar zapowietrzony utworzono na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim oraz gminy Trzcianne w powiecie monieckim, na którym występuje afrykański pomór świń, o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Mocarze w gminie Jedwabne w powiecie łomżyńskim, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
a) od północy - wzdłuż południowej granicy miejscowości Biodry w kierunku wschodnim do wschodniej granicy lasu w powiecie monieckim;
b) od wschodu - wzdłuż wschodniej granicy lasu do wysokości miejscowości Gać, następnie wzdłuż wschodniej granicy tej miejscowości na południe do wschodniej granicy miejscowości Burzyn;
c) od południa - wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Burzyn w linii prostej do zachodniej granicy miejscowości Bartki;
d) od zachodu - wzdłuż zachodniej granicy miejscowości Bartki w kierunku północnym do zachodniej granicy miejscowości Siestrzanki, następnie w kierunku północno - wschodnim ciekiem wodnym do zachodniej granicy miejscowości Nadbory, a następnie wzdłuż cieku wodnego w kierunku południowo-wschodnim do zachodniej granicy miejscowości Bidory;

Zakazuje się tu:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym;
4) organizowania odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

Rolnikom trzymającym świnie na tym obszarze nakazano:
- oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
- zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
- umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;
- pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

Poza tym cały obszar musi zostać oznakowany tablicami z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”,  a na drogach wylotowych z miejscowości, w której stwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń, a także w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, muszą znajdować się maty dezynfekcyjnych nawilżone wskazanym środkiem dezynfekcyjnym

Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń jest na terenie gmin: Jedwabne, Przytuły, Wizna w powiecie łomżyńskim, na terenie gminy Radziłów w powiecie grajewskim oraz na terenie gminy Trzcianne w powiecie monieckim, o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
a) od północy - wzdłuż południowej granicy miejscowości Wypychy w kierunku wschodnim do północnej granicy miejscowości Racibory i dalej w kierunku wschodnim do rzeki Biebrza na wysokości miejscowości Dobarz;
b) od wschodu - od rzeki Biebrza w kierunku południowo – wschodnim do drogi łączącej miejscowości Gugny - Laskowiec, na wysokości miejscowości Stójka i dalej w kierunku południowym drogą do zachodnich granic miejscowości Laskowiec, a następnie w kierunku południowo – zachodnim do rzeki Narew, dalej rzeką Narew do wschodniej granicy miejscowości Góra Strękowa;
c) od południa - wzdłuż południowej granicy miejscowości Góra Strękowa w kierunku zachodnim do rzeki Biebrza, a następnie w kierunku północno - zachodnim do zachodniej granicy miejscowości Małachowo;
d) od zachodu - wzdłuż zachodnich granic miejscowości Małachowo do drogi łączącej miejscowości Męczki i Kotowo Plac, dalej w kierunku północnym drogą do północno - wschodniej granicy miejscowości Jedwabne, następnie w kierunku północnym wzdłuż wschodnich granic miejscowości Kubrzany oraz Stryjaki, następnie w kierunku północno - wschodnim do południowej granicy miejscowości Wypychy.

Na tym obszarze zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu natychmiastowego uboju, a także z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym;
3) organizowania odłowów zwierząt.

Rolnikom hodującym świnie na tym obszarze nakazano:
- oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
- zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- niezwłoczne powiadamianie właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

Poza tym obszar ma być oznakowany tablicami z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”

230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę