Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 11 grudnia 2023 napisz DONOS@

Szybki konkurs na dyrektora szpitala

Główne zdjęcie
Szpital Wojewódzki im. Kard. Wyszyńskiego w Łomży

Zarządu Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Kandydaci muszą zgłaszać się szybko. Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Zarządzenie marszałka z ogłoszeniem opublikowano dziś, a liczy się data wpływu do Urzędu.

Kandydaci na dyrektora łomżyńskiego szpitala muszą posiadać wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy i nie mieć prawomocnych wyroków za przestępstwo popełnione umyślnie. 
Kandydaci poza dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań powinni złożyć też pisemną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora na najbliższe 6 lat (maksymalnie 6 stron w formacie A4).

W ogłoszeniu jest informacja, że każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu Urząd udostępni jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży. 

Same oferty w konkursie kandydaci mają składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „konkurs - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1,15- 888 Białystok. Urząd zastrzega, że oferty otrzymane po terminie - liczy się data wpływu - nie będą rozpatrywane.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - indywidualne rozmowy z kandydatami odbędą się w terminie do 10 dni od upływu terminu na składanie ofert. O terminie i miejscu otwarcia ofert i przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przypomnijmy konkurs na nowego dyrektora łomżyńskiego szpitala jest potrzebny, dotychczasowy dyrektor Krzysztof Bałata pod koniec maja wygrał konkurs i odszedł z Łomży na dyrektora szpitala klinicznego w Rzeszowie.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę