Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 07 czerwca 2023 napisz DONOS@

Alkoholowy problem władz Łomży (znowu)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję prezydenta Łomży dotyczącą rozdysponowania koncesji na handel alkoholem w mieście. Chodzi o wydane w październiku ubiegłego roku zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych innych niż piwa. O nie zabiegało pięciu przedsiębiorców, a jeden z nich, po niekorzystnej decyzji prezydenta, zaskarżył ją. Najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a gdy to utrzymało w mocy decyzję prezydenta Łomży skarga trafiła do WSA. - Zdaniem Sądu stanowisko wyrażone w decyzji organu pierwszej instancji, jak też stanowisko zaprezentowane przez Kolegium jest błędne, bowiem nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonych w aktach sprawy dokumentach oraz godzi w zasadę równego traktowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Chodzi o wydane w październiku ubiegłego roku zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W postępowaniu o nie ubiegało się pięć podmiotów, które złożyły w terminie wymagane wnioski, uzyskały pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży, a także właściwych rad osiedla, Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji. 
Prezydent w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu koncesji jednemu z nich wyjaśnił, że kierował się kryteriami ustalonymi przez Radę Miejską Ł. tj. 1) data wpływu wniosku, 2) zasada jeden przedsiębiorca jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 3) opinia Rady Osiedla, 4) brak negatywnych wyników kontroli w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 5) opinia Policji tzn. informacja, że nie podejmowano interwencji w miejscu sprzedaży lub w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z powodu zakłóceń porządku publicznego w punkcie sprzedaży i jego najbliższej okolicy.
Wszyscy przedsiębiorcy spełnili kryteria określone w punktach 3-5. Dwóch miało mieć już koncesje na inne punkty, a więc nie spełniało kryterium nr 2. a więc koncesja została przyznana zgodnie z punktem nr 1 „data wpływu wniosku” temu przedsiębiorcy, który najwcześniej złożył wniosek.
Przedsiębiorca, który zaskarżył decyzję prezydenta do sądu podnosił, że błędnie ustalono, że posiada już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w innych placówkach handlowych na terenie Łomży oraz zmianę ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łomży i obowiązującego kryterium „daty wpływu wniosku” jako „kolejności wpływu wniosku” - czyli nie tylko dziennej ale i godzinowej. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że skarga jest zasadna. Przede wszystkim na uwzględnienie zasługuje zarzut naruszenia przepisów postępowania przejawiający się w błędnym ustaleniu, że ubiegający się o koncesję podmiot posiada już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w innych placówkach handlowych w Łomży.
Zdaniem WSA należy podzielić też wątpliwości dotyczące przyjęcie w tej konkretnej sprawie zamiast ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łomży kryterium daty wpływu wniosku, kryterium kolejności wpływu wniosku. Powyższe narusza zdaniem Sądu zasadę uznaniowości w związku z wynikającą z art. 32 Konstytucji RP zasadą równości. Skoro jedno z przyjętych kryteriów wyboru odnosi się do daty złożenia wniosku a nie do daty i godziny, to wszystkie wnioski złożone w określonej dacie powinny być rozpatrywane jednakowo. Organ może przyjąć dodatkowe kryteria, lecz nie może zmieniać kryteriów już istniejących. Skoro w ogłoszeniu umieszczonym przez Prezydenta Miasta Łomża, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wskazano końcowy termin składania wniosków i strona skarżąca złożyła wniosek w terminie, nie ma podstaw, aby jej wniosek nie był rozpatrywany, bowiem mimo złożenia go w terminie został złożony tego samego dnia tylko później niż inny wniosek.

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę