Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 08 maja 2021 napisz DONOS@

NIK ocenił „Źródło” w Łomży

„Uruchomienie Systemu Rejestrów Państwowych wpłynęło pozytywnie na usprawnienie obsługi obywateli w Urzędzie, w szczególności w zakresie realizacji spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych”, ale „Urząd nie wywiązywał się w pełni z terminowej realizacji zadań związanych z przenoszeniem aktów stanu cywilnego do SRP”, „nie dopełnił obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji” i niezgodnie z przeznaczaniem wykorzystywał część sprzętu komputerowego otrzymanego wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań dotyczących wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego – wynika z kontroli jaką w łomżyńskim ratuszu przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli.

Przeprowadzona w ubiegłym roku w łomżyńskim ratusz kontrola NIK „System Rejestrów Państwowych - bezpieczeństwo, funkcjonowanie i użyteczność” dotyczyła aplikacji  „Źródło”.  Najwyższa Izba Kontroli dokonując oceny stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. I właśnie taki przypadek zaistniał w Łomży: 

„Uruchomienie Systemu Rejestrów Państwowych wpłynęło pozytywnie na usprawnienie obsługi obywateli w Urzędzie, w szczególności w zakresie realizacji spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych. Interesanci zostali zwolnieni z obowiązku dołączania do wniosku dodatkowych dokumentów, gdyż niezbędne dane znajdują się w aplikacji „Źródło”.
Funkcjonalności SRP pozwalają na uzyskanie w Urzędzie odpisów aktów stanu cywilnego przechowywanych w innych urzędach gmin. Problemem jest niewielka baza danych, którą tworzono od początku poprzez przenoszenie do aplikacji „Źródło” pojedynczych aktów, nie ma bowiem możliwości masowej migracji tych danych z dotychczas wykorzystywanego systemu.
Urząd nie wywiązywał się w pełni z terminowej realizacji zadań związanych z przenoszeniem aktów stanu cywilnego do SRP. Przypadki zakłóceń w funkcjonowaniu i efektywności aplikacji „Źródło” wpłynęły na opóźnienia w sprawnej obsłudze obywateli w początkowej fazie wdrażania SRP oraz w maju i czerwcu 2016 roku.
W Urzędzie prawidłowo natomiast wykorzystywano funkcjonalność SRP do eliminowania rozbieżności między danymi zawartymi w poszczególnych jego rejestrach. Na bieżąco weryfikowano zgodność danych zawartych w przyjmowanych wnioskach o wydanie dowodu osobistego, aktów stanu cywilnego i ewidencji ludności z danymi w SRP, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, dokonywano stosownych korekt lub korzystając z aplikacji „Źródło”, zlecano ich usunięcie właściwym urzędom gmin.
Urząd nie dopełnił obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Wbrew przepisom § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych nie opracowano i nie wdrożono Polityki Bezpieczeństwa Informacji, nie przeprowadzono przeglądów obowiązujących w urzędzie regulacji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych oraz nie wykonano w 2015 roku audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji. Ponadto wbrew wytycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla SRP, zapewniono dostęp do Internetu na stanowiskach z zainstalowaną aplikacją „Źródło”.
Niezgodnie z przeznaczaniem wykorzystywano część sprzętu komputerowego otrzymanego wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań dotyczących wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego.
Kontrola wykazała też, że Urząd na swoich stronach internetowych nie informował o możliwości skorzystania z e-usług oferowanych centralnie oraz nie wywiązał się w pełni z obowiązku zamieszczenia w serwisie BIP i na swojej stronie internetowej wymaganych informacji dotyczących parametrów ESP, co mogło ograniczyć zainteresowanie skorzystaniem z usług świadczonych w tej formie.”

W załączniku publikujemy całe wystąpienie pokontrolne NIK.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę