poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Porady dla niepełnosprawnych i członków ich rodzin

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego zachęca osoby niepełnosprawne i członków ich rodzin z Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w ramach projektu pn. „Przez poradę do aktywności społecznej”. Udzielane porady będą przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych i ochrony praw lokatorów. Pracownicy Stowarzyszenia będą również udzielać informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Zadanie jest współfinansowane przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017. Adresaci projektu, czyli osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin, nie mogą znajdować się wśród grup uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej przez państwo. 

W celu uzyskania porady zapraszamy do Punktu Informacyjno-Poradniczego działającego przy Biurze Porad Obywatelskich w Łomży w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 p. 215. Jest on czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 9-13. W celu umówienia się na wizytę prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu: 86 216 48 79. Pod tym numerem można również w godzinach pracy Punktu uzyskać poradę telefoniczną, co może mieć znaczenie dla osób mieszkających poza Łomżą. 
Z porad można korzystać także za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: bpolomza@o2.pl. Czas oczekiwania wyniesie maksymalnie 14 dni.  

Mieszkańcom Zambrowa i powiatu zambrowskiego oferujemy możliwość zwrócenia się po poradę za pośrednictwem Punktu dostępu do poradnictwa online utworzonego we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny im. Bł. Marianny Bieranckiej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie. Punkt ten mieści się w siedzibie Ośrodka, przy ul. Wojska Polskiego 49 w Zambrowie i jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 9-13. 

W ramach projektu SWPO planuje również opracować i udostępniać Informator poświęcony organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatów objętych projektem. Osobom zainteresowanym oferujemy prezentację i naukę korzystania z usług publicznych udostępnianych w kanałach elektronicznych (tzw. e-administracji) oraz korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0