sobota, 16 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Cena śmieci. Kolejne starcie...

Radni Łomży, obradujący na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Skarbu Miasta i Komisji Gospodarki Komunalnej, nie chcieli zaopiniować prezydenckiego wniosku o wzrost stawek podatku śmieciowego w Łomży. Tadeusz Zaremba, przewodniczący komisji finansów, twierdzi, że wniosek był złożony niezgodnie ze statutem miasta. Prezydent formalnie złożył go w trakcie wczorajszego posiedzenia komisji, która zajmowała się analizą finansowania systemu gospodarki odpadami, w tym miejskiej spółki śmieciowej zarządzającej wysypiskiem w Czartorii, a zgodnie ze statutem powinien to zrobić co najmniej trzy dni wcześniej. Jutro sesja rady miejskiej. Póki co w porządku obrad nie ma wniosku o podwyżkę podatku śmieciowego, ale radni spodziewają się, że prezydent zgłosi go przed rozpoczęciem obrad.

Ratusz w Łomży
Ratusz w Łomży

Kalkulację nowych, wyższych stawek podatku śmieciowego, radni Łomży dostali w ubiegłym tygodniu wraz z materiałami dotyczącymi analizy finansowania systemu gospodarki odpadami i miejskiej spółki śmieciowej ZGO. W materiałach nie było jednak projektu chwały, który wprowadzałby tę podwyżkę w życie. Taki projekt prezydent zgłosił podczas wczorajszego popołudniowego posiedzenia Komisji Finansów i Skarbu Miasta i Komisji Gospodarki Komunalnej, ale dopiero pod koniec dyskusji radnych nad przedstawioną analizą miejskiej gospodarki śmieciowej. Przewodniczący komisji Tadeusz Zaremba, ze względów formalnych nie chciał zgodzić się, by wniosek procedowano. Jak tłumaczył, statut miasta mówi, że tego typu wnioski prezydent powinien zgłaszać na trzy dni przed posiedzeniem komisji, aby wszyscy członkowie komisji mogli zostać o tym poinformowani. Tu takiej możliwości nie było...

Prezydent chce stawek wyższych o 35%
Przedstawiona przez prezydenta, już po raz trzeci, propozycja podwyżki podatku śmieciowego płaconego przez mieszkańców waha się od 4 zł w przypadku osób mieszkających samotnie w blokach, po 17 zł dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy śmieci nie zbierają w sposób selektywny. W efekcie do budżetu miasta miałoby trafić o ok. 150 tys. zł miesięczne. Zamiast dziś zbieranych ok. 425 tys. zł, po podwyżce było by to już ok. 575 tys. zł miesięcznie. Prezydencka kalkulacja zakłada, że podwyżka zacznie obowiązywać od 1. kwietnia 2017 r.

Zabudowa jednorodzinna
Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób:
Odpady niesegregowane  wzrost o 41,5% z obecnych 41 zł do 58 zł 
Odpady segregowane wzrost o 25,8% z 31 zł do  39 zł
Gospodarstwa jednoosobowe odpady segregowane wzrost o 26,3% z 19 zł do 24 zł

Zabudowa wielorodzinna (bloki)
Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób:
Odpady niesegregowane wzrost o 45,8% z 24 zł do 35 zł
Odpady segregowane wzrost o 33,3% z 18 zł do 24 zł
Gospodarstwa jednoosobowe odpady segregowane wzrost o 36,4% z 11 zł do 15 zł

Można taniej?
Na tak duże wzrosty stawek podatku śmieciowego w Łomży już dwukrotnie w grudniu nie zgodzili się radni miasta, którzy wskazują, że przed rokiem też była podwyżka tej opłaty o 20%. Niektórzy z radnych twierdzą, że podwyżka mogłaby być znacznie mniejsza niż proponuje prezydent. Radny Tadeusz Zaremba wskazuje, że miejska spółka śmieciowa, w ubiegłym roku do spalania w Białymstoku wywiozła niemal 40% otrzymywanych śmieci, przy czym ogromny wzrost wywozów zanotowano w drugim półroczu. Wówczas śmieci z Łomży na wysypisko, na zlecenie z ratusza, wywoziła ostrołęcka firma, której maszyny mieliły je niemalże całkowicie uniemożliwiając odzyskanie surowców wtórnych. Teraz w takiej postaci śmieci nie można na wysypisko odwozić, co powinno przełożyć się także, na zmniejszenie ilość śmieci wywożonych do spalania w Białymstoku, a więc na mniejsze koszty. Radny proponuje też zachęcanie mieszańców do lepszej selekcji śmieci i większe niż dotychczas odzyskiwanie surowców wtórnych. 
- Jeśli w sumie udałoby się nam ograniczyć koszty spółki o około 750 tys. zł rocznie, to podwyżka dla mieszkańców byłaby o połowę mniejsza – mówi radny Zaremba. 
Według jego wyliczeń wówczas stawki podatku śmieciowego w Łomży musiałyby wzrosnąć tylko od 2 do 4 zł miesięcznie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0