poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

Dzików ma prawie nie być

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie Józef Matyskieła zmienił wydany w ubiegłym tygodniu nakazał zredukowania populacji dzików na terenach gmin: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn i Wąsosz. Początkowo chciał, aby zwierzęta odstrzelono do poziomu co najwyżej 0,1 osobnika/km², a teraz zmienił ten wskaźnik na co najwyżej 0,01 osobnika/km². Myśliwi na odstrzał dzików mają czas do 31 marca 2017 r.

Zgodnie z zarządzeniem odstrzał sanitarny dzików realizowany będzie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, zaś w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, Polski Związek Łowiecki. 
Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików będą przeznaczone do utylizacji lub do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego. 
Powiat grajewski jest jedynym na zachód od Biebrzy na terenie którego stwierdzono ogniska ASF u dzików. Od kilku miesięcy teren powiatu objęty jest niebieską strefą zagrożenia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0