niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Gminy liczą na wsparcie

Gminy Radziłów, Piątnica, Łomża, Śniadowo i Zbójna mają szansę na unijne dotacje dla planowanych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W rachubę wchodzą warte po kilka milionów złotych budowy lub przebudowy stacji uzdatniania wody, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Unijne dotacje mają pochodzić z środków PROW. Zarząd województwa zatwierdził listę po wstępnej weryfikacji projektów. Z blisko 90 złożonych wniosków pieniędzy wystarczy na 33 najlepsze. Na tej liście są i nasze.

Samorządy o unijne dotacje zabiegają w ramach konkursu z działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W ramach naboru wpłynęło 88 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 118 248 074 zł. Środki dostępne dla naszego województwa, to wg kursu euro w dniu rozpoczęcia naboru – 55 670 150 zł, co pozwala na sfinansowanie 33 projektów. 
- Zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo wszystko będą to środki niewystarczające, dlatego staramy się w ministerstwie o przesunięcie środków z innych działań, które nie cieszą się zainteresowaniem na naszych obszarach wiejskich. Liczymy na zgodę ministerstwa w tej kwestii  – mówił Stefan Krajewski z zarządu województwa podlaskiego.
We wtorek zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził listę operacji, zawierającą wnioski podmiotów po wstępnej weryfikacji. Z kim zostaną podpisane konkretne umowy na dofinansowanie okaże się po kolejnej korekcie. Nastąpi to w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Oto lista gmin z regionu, któych wnioski o dotacje znalazły się wśród 33. najlepszych: 
1. Gmina Kolno                               
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno 
wartość pomocy:  1 991 577,00

7. Gmina Radziłów
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - Etap III 
wartość pomocy: 1 967 875,00 

12. Gmina Piątnica
Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2,22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 
wartość pomocy: 1 707 248,00 

16. Gmina Łomża  
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki - na terenie Gminy Łomża 
wartość pomocy: 2 000 000,00

17. Gmina Zambrów 
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie - Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie - Dołęgi ETAP I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska - Wola Zambrzycka, gm. Zambrów 
wartość pomocy: 1 995 769,00  

18. Gmina Wysokie Mazowieckie
Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski - Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Święck Wieki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory - Wólka  - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna 
wartość pomocy: 2 000 000,00   

19. Gmina Szumowo 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Szumowo 
wartość pomocy: 2 000 000,00  

27. Gmina Śniadowo  
Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo. 
Wartość pomocy: 1 999 017,00  

28. Gmina Zbójna 
Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna 
wartość pomocy: 1 752 292,00

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0