niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Na reformę oświaty w ratuszu patrzą z optymizmem

- Samorząd naszego miasta jest przygotowany do wprowadzenia w życie założeń reformy - zapewnia inspektor Łukasz Czech z ratusza. - Reforma edukacji nie będzie powodem utraty pracy przez nauczycieli pracujących w łomżyńskich szkołach. Miejski urzędnik zapewnia też, że wszyscy uczniowie klas szóstych staną się uczniami klas siódmych. Wszyscy uczniowie mają też gwarancję samorządu kontynuowania nauki w szkole, w której rozpoczęli naukę.

- Przeprowadzone analizy w Wydziale Edukacji wskazują na realne możliwości wprowadzenia zmian w zaplanowanych terminach. Koszty związane z edukacją w naszym mieście zaplanowane na najbliższe lata, przeznaczone na modernizację obiektów oświatowych, wyposażenie szkół i placówek oraz rozwój opieki nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe, mieszczą w sobie zmiany w finansowaniu szkół w związku z reformą. „Należy podkreślić, że zarówno cele reformy, jak i cele wynikające z polityki oświatowej miasta rozłożone są na wiele kolejnych lat” - czytamy w przekazanych nam odpowiedziach na pytania jak wygląda w Łomży sytuacja „przed wejściem reformy” oświaty.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0