sobota, 16 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Ptasia grypa już w Pułtusku

W ciele padłego łabędzia którego zwłoki znaleziono w rzece Narew w Pułtusku potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8. Do piątku w Polsce odnotowano już 26 przypadków tej choroby u dzikich ptaków i 33. ogniska u drobiu w gospodarstwach.

W związku z kolejnymi przypadkami występowania groźnej choroby drobiu w kolejnych regionach kraju Ministrostwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii apelują do hodowców drobiu o przestrzeganie zasady bioasekuracji, ostrzegają też, że za brak ich stosowania będą nakładane kary administracyjne. Należy bezwzględne:
̵  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
̵  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
̵  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
̵  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
̵  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
̵  przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu: depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia taków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0