sobota, 16 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Borysewicz w „radzie” TVP Białystok

Maciej Borysewicz z Łomży został powołany przez Radę Mediów Narodowych do Rady Programowej TVP Białystok. Ta rada jest organem opiniodawczo -doradczym dyrektora oddziału TVP w sprawach nadawanego programu. - Łomża od wielu, wielu lat nie była reprezentowana w tym gronie – mówi Borysewicz.

Maciej Borysewicz
Maciej Borysewicz

Maciej Borysewicz to wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w Łomży i radny miejski. Do rady programowej TVP Białystok został zgłoszony przez klub parlamentarny PO. Zgodnie bowiem z prawem 2/3 rady, która liczy 15 członków, to osoby reprezentujące ugrupowania parlamentarne, a pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. Borysewicz ciesząc się z wyboru podkreśla, że miasto Łomża od wielu, wielu lat nie było reprezentowane w tym gronie.
- W oczekiwaniu na rzetelną i obiektywną pracę,  biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną w  kraju i „zróżnicowaną” ocenę rzetelności TVP, zachęcam mieszkańców naszego miasta do zgłaszania uwag w zakresie działania rady programowej – mówi Borysewicz. 

W skład Rady Programowej TVP Białystok weszli: Tadeusz Maciej Klimowicz, Artur Kosicki,  Roman Czepe, Andrzej Duda (burmistrz Kolna), Adam Grzegorz Dębski, Mateusz Gutowski, Adam Musiuk, Maciej Borysewicz (radny Łomży), Paweł Krutul, Łukasz Bardrowski, Katarzyna Kakowska-Maksimowicz, Izabela Żmojda, Konrad Zieleniecki, Krzysztof Jan Stawnicki i Jadwiga Piotrowska. 

Kadencja rady programowej trwa 4 lata, a za pracę w niej jej członkom przysługują diety. Rada Mediów Narodowych określa je w wysokości 500 zł miesięcznie dla przewodniczącego rady programowej i 338 zł miesięcznie dla członka rady programowej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0