sobota, 25 listopada 2017 napisz DONOS@

Milion dla klubów sportowych z Łomży

Dotacje od 1500 zł do 200 tysięcy złotych otrzymają z kasy miasta klubu sportowe w tym roku. W ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pomiędzy organizacje i kluby sportowe z terenu Łomży rozdysponowano kwotę miliona złotych. Największą pulę miejskich środków przeznaczono na wsparcie sportu seniorskiego.

Dotacje dla klubów na udział we współzawodnictwie sportowym seniorów
Dotacje dla klubów na udział we współzawodnictwie sportowym seniorów
Dotacje na programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
Dotacje na programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
Dotacje na wydarzenia sportowe w Łomży
Dotacje na wydarzenia sportowe w Łomży

W poniedziałek Urząd Miejski opublikował w BIP piątkowe  - z 13. stycznia 2017 r. - zarządzenie prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego rozdzielające środki. Dotacje przyznane zostały na cztery rożne działania – do „realizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży”, przez „programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży”,  „udział we współzawodnictwie sportowym seniorów” po organizację w mieście wydarzeń sportowych. I właśnie na ten ostatni cel przeznaczone jest najwięcej miejskich środków. 430 tys. złotych zostało rozdysponowanych pomiędzy 9 klubów sportowych, przy czym aż 200 tys. zł z tej puli trafi do ŁKS 1926 Łomża na udział w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi piłki nożnej. Kolejny w tej grupie pod względem wysokości pozyskanego wsparcia jest LŁKS „Prefbet – Śniadowo” Łomża, który na przygotowanie seniorów do startów w pucharze  Świata, Mistrzostwach Polski, mitingach zagranicznych i krajowych oraz innych zawodach lekkoatletycznych klub z kasy miasta otrzyma 65 tys. zł.

Na „programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży” pomiędzy 17. klubów rozdysponowano kwotę 420 tys. zł. Największe wsparcie przypadło Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu – 66 tys. zł, a następnie LŁKS„Prefbet Śniadowo” Łomża - 45 tys. zł i Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski - 37 tys. zł.

Z 13. wybranych do dofinansowania miejskimi środkami wydarzeń sportowych organizowanych w Łomży największe wsparcie - w wysokości 34,5 tys. zł - trafiło do Podlaskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na cykl zawodów w ramach „Czwartków Lekkoatletycznych”.

Osobną dotację - jak co roku 45 tys. zł – otrzyma Miejski Szkolny Związek Sportowy na realizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej podczas rozgrywek sportowych o mistrzostwo Miasta Łomża 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0