poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Samorządowy fiskalizm... Gdzie jest najmniejszy?

Najbardziej fiskalną gminą w całej Polsce jest Warszawa – wartość średniej stawki wynosi 99,6 proc. maksymalnej. W Łomży ten fiskalizm wynosił 94,63 %, co dało miastu 27. pozycję wśród miast na prawach grodzkich. W regionie pod tym względem Łomża odbiega od innych samorządów. Mieszkańcy okolicznych gmin, ale także Ostrołęki, Zambrowa, Kolna czy Suwałk mają niższe obciążenia. Rekordowa pod tym względem jest gmina Wizna. Tu lokalne podatki wynoszą tylko 54,43 % możliwych obciążeń.

Zmiany przeciętnej stawki opodatkowania (jako % maksymalnej) najważniejszych podatków lokalnych (źródło: Wspólnota)
Zmiany przeciętnej stawki opodatkowania (jako % maksymalnej) najważniejszych podatków lokalnych (źródło: Wspólnota)

Polityce podatkowej gmin szczegółowo przyglądali się profesor Paweł Swianiewicz, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz współpracująca z nim dr Julita Łukomska. Opracowany przez nich ranking Polityki podatkowej gmin 2013–2015 opublikowało pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. 
W zestawieniach naukowcy posługują się syntetycznym wskaźnikiem stawki podatków lokalnych. Jak został obliczony? Skutki wszystkich pomniejszeń wpływów podatkowych (obniżek stawek,
ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń) porównali z możliwymi do pozyskania własnymi dochodami bieżącymi, które można by zebrać, stosując wyłącznie stawki maksymalne. Wskaźnik 100 proc. oznacza zatem, że gmina nie obniżyła żadnej stawki, nie udzieliła zwolnienia i umorzenia. Wskaźnik 50 proc. oznacza, że zebrała połowę tego, co można by zebrać stosując wobec wszystkich podatników stawki maksymalne.

Oto jak w rankingach wyglądają samorządy z regionu? 
miasta wojewódzkie
13. Białystok 97,57 %

miast na prawach powiatu
1. Biała Podlaska 84,08 %
3. Ostrołęka 86,09 %
5. Siedlce 88,61 %
17. Suwałki 93,73 % 
27. Łomża 94,63 %

miasta powiatowe
108. Wysokie Mazowieckie 87,80 %
165. Zambrów 91,05 %
189. Kolno  92,32 %
212. Grajewo  93,81 %

inne miasta
310. Nowogród  86,07 %

gm. wiejskie
14.  Wizna  54,43 %
499. Łomża 77,60 %
900. Piątnica  83,95 %
1045. Śniadowo  85,76 %
1302. Miastkowo 90,07 %
1357. Przytuły 90,89 %
1371. Zbójna  91,27


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0