niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Vat od łomżyńskich projektów unijnych pokryje... budżet państwa

W grudniu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPOWP, poinformował miasto Łomżę, że w przypadku pięciu projektów pomniejszył wydatki kwalifikowalne i tym samym zmniejszył dofinansowanie do pięciu zrealizowanych wcześniej projektów z dofinansowanie unijnym z RPOWP. - Ta korekta nie wynika jednak z winy beneficjenta, lecz wcześniejszego błędnego interpretowania kwalifikowalności VAT przez organy podatkowe – podkreśla Urszula Arter, rzecznik prasowy marszałka zaznaczając, że w związku z tym wszystkie takie przypadki zostaną pokryte z budżetu państwa.

W przypadku Łomży chodzi o 5 projektów: „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap”, „Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży – I etap”, „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – etap II”, „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – II etap”, „Budowa miejskiej pływalni w Łomży”, dofinansowywanych z RPOWP 2007-2013.

Jak tłumaczy Arter powodem korekty są wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 roku oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 (I FPS 4/15), które wskazały, że VAT nie może być w przypadku tych projektów zaliczany do kosztów kwalifikowanych i ujęty w dofinansowaniu. Stąd konieczne są korekty. Jednak nie obciążą one samorządu, bo nie powstały z jego winy. Wszystkie takie przypadki zostaną pokryte z budżetu państwa.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0