sobota, 17 marca 2018 napisz DONOS@

Trudno oddychać

Poniedziałek był trzecim z rządu dniem w którym w Łomży notowano bardzo duże zanieczyszczenie powietrza. Komputery stacji monitoringowej należącej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyliczyły, że średnie dobowe stężenie pyłów zawieszonych PM10 w powietrzy nad miastem wynosiło wczoraj 131,6 mikrogramów na metr sześcienny powietrza, przy dopuszczalnej w kraju normie 50 µg/m3.

Fragment raportu WIOŚ o stężeniu zanieczyszczeń PM 10 [µg/m3] w Łomży w ciągu ostatnich 30 dni. Na czerwono zaznaczone dni w których przekroczono dopuszczalne normy. Urządzenia pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamontowane koło komendy straży pożarnej przy ul. Sikorskiego.
Fragment raportu WIOŚ o stężeniu zanieczyszczeń PM 10 [µg/m3] w Łomży w ciągu ostatnich 30 dni. Na czerwono zaznaczone dni w których przekroczono dopuszczalne normy. Urządzenia pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamontowane koło komendy straży pożarnej przy ul. Sikorskiego.
Archiwalne wyniki pomiarów powietrza w Łomży ze stycznia 2016 roku (źródło: WIOŚ Białystok)
Archiwalne wyniki pomiarów powietrza w Łomży ze stycznia 2016 roku (źródło: WIOŚ Białystok)

Przekroczenie dobowym norm zanieczyszczeń powietrza pyłami nad Łomża utrzymuje się od soboty, gdy nad region nadciągnęły silne mrozy i przestał wiać wiatr. Specjaliści podkreślają, że tego rodzaju zanieczyszczania są efektem ruchu komunikacyjnego i palenia w piecach domowych. Apelują, aby nie palić w nich śmieci. Spalaniu w piecach domowych plastikowych butelek i opakowań, folii, laminatów, odpadów z płyt wiórowych, gumy, skóry, tkanin czy opon, towarzyszy uwalnianie do powietrza metali ciężkich, dioksyn, furanów i węglowodorów typu WWA, mających bardzo negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka, szkodliwych i rakotwórczych. Związki te opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach. Szczególnie narażone na negatywne działanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby z chorym układem oddechowym lub krwionośnym.

Warto dodać, że podobna sytuacja jak obecnie w Łomży miała miejsce rok temu. W styczniu 2016 roku zanotowano osiem dni z przekroczonymi dobowymi normami zanieczyszczeń powietrza pyłami PM10. Wówczas jednak przekroczenia nie były aż tak wielkie jak to jest obecnie.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0