niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Bezrobocie w Łomży na koniec roku 12,2%

Poniżej 5 tysięcy mieszkańców Łomży i okolicy rok 2017 zaczynało jako osoby bezrobotne. W rejestrach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu grudnia zarejestrowanych było 4929 osób. To oznacza, że w ciągu całego 2016 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o ponad pół tysiąca.

W grudniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 578 bezrobotnych, w tym 412 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się 27 osób pracowało za granicą, w tym najwięcej – 16 w Niemczech. 
Przez cały miesiąc z rejestru bezrobotnych wykreślono 540 osób, przy czym 229 dlatego, że podjęli pracę. Co trzeci z tej grupy podjął tzw. pracę subsydiowaną, czyli wspieraną środkami Urzędu Pracy.  W grudniu do łomżyńskiego zatrudniaka lokalni przedsiębiorcy zgłosili 92 oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 33%. To spowodowało, że w sumie w grudniu w porównaniu z listopadem bezrobocie w Łomży nieco – o 0,8 % - wzrosło.
- Zanotowany nieznaczny wzrost poziomu bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczbą podjęć pracy niesubsydiowanej – podkreślają pracownicy PUP Łomża.

Jak podaje urząd, bezrobotni z miasta Łomży stanowili 58,4% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 2878. Stopa bezrobocia dla miasta w grudniu 2016 roku wyniosła 12,2% a dla Powiatu Łomżyńskiego 10,2%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0