niedziela, 18 marca 2018 napisz DONOS@

Od nowego roku sześciolatki zostaną zwolnione z opłat

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że od nowego roku gminy nie będą mogły pobierać opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznym przedszkolu. Zmiana ma związek z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Od przyszłego roku sześciolatki, biorące udział w wychowaniu przedszkolnym, zostaną objęte subwencją oświatową. Oznacza to, iż rodzice dzieci w wieku 6 lat, uczęszczających do przedszkola, będą ponosić jedynie koszty wyżywienia.
„Po 1 stycznia 2017 r. rady gmin powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego” – podkreśliło ministerstwo dodając, że w praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0