czwartek, 23 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Na basen samodzielnie dzieci dopiero po 13 roku życia

Aby wejść na basen przy ul. Niemcewicza dzieci do 13 roku życia muszą być pod opieką dorosłych. W przypadku pływalni przy ul. Wyszyńskiego ta granica wieku to 10 lat. MOSiR tłumaczy, że to będzie zmienione i także tu dzieci samodzielnie będą mogły wchodzić dopiero gdy skończą 13 lat.

Oto odpowiedź dyrektora MOSiR, gdy dopytujemy czym podyktowana jest różnica wieku dzieci mogących wchodzić na miejskie baseny. 
"Aktualnie regulaminy ogólne Pływalni przy ul. Niemcewicza i Parku Wodnego przy ul. Wyszyńskiego różnią się w kwestii możliwości przebywania w obiekcie bez nadzoru osoby dorosłej. Różnica wynika z faktu, że aktualizacja regulaminu pływalni nastąpiła Zarządzeniem Nr 50 Dyrektora MOSiR z dnia 7 listopada 2016r i uwzględniła postanowienia Kodeksu Cywilnego w zakresie ograniczonej zdolności do czynności prawnych osób powyżej 13 roku życia natomiast aktualizacja regulaminu Parku Wodnego nastąpi w najbliższym czasie. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą w jej ramach zawierać umowy w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego (zakupy towarów i usług), rozporządzania zarobkiem oraz dysponowania przedmiotami majątkowymi oddanymi tej osobie do swobodnego użytku. Zakup usług jakie MOSiR świadczy w swoich obiektach jest właśnie taką czynnością, która mieści się w ograniczonej zdolności do czynności prawnych osób małoletnich powyżej 13 roku życia" – napisał dyr. Andrzej Modzelewski.

To może oznaczać, że trzeba zmienić regulamin nie tylko pływalni przy Wyszyńskiego, ale także np. lodowiska, na które dziś bez opieki dorosłych mogą wchodzić dzieci powyżej 7 roku życia.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0