poniedziałek, 18 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Kolejny „Świadek Historii” z Łomży

Jerzy Wnorowski prezes łomżyńskiego Stowarzyszenia Pamięci Walczących z Komunizmem i Faszyzmem „Zapora” otrzyma dziś honorową nagrodę „Świadka Historii” województwa podlaskiego. Nagrody te po raz 8. wręcza Instytut Pamięci Narodowej. Kilka lat wcześniej taką nagrodę otrzymał ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski (w 2009 r.) oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży (w 2014 r.)

Jerzy Wnorowski „Świadek Historii”
Jerzy Wnorowski „Świadek Historii”

Tytułami „Świadek Historii nagradzane są zarówno osoby indywidualne jak i stowarzyszenia czy instytucje. Nagrody przyznaje kapituła, na czele której stoi prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
- Na starość mi dali – mówi żartobliwie Jerzy Wnorowski. - Tę nagrodę odbieram jako docenienie, ale z drugiej stromy, IPN od dłuższego czasu zbierało o mnie materiały.  

Jerzy Wnorowski urodził się w 1941 r.. Jako kilkunastoletni chłopak, w latach 50. założył wraz z kolegami organizację o nazwie „Młodzi Patrioci Polscy”. Ich działalność za zwyczaj ograniczała się do zrywania obwieszczeń i propagandowych plakatów komunistycznej dyktatury, ale – jak przyznawał – przymierzali się także do dużego zamachu bombowego. - Chcieliśmy wysadzić Dom Partii. Miało to nastąpić 1 maja, a nas aresztowali 27. kwietnia – opowiadał Jerzy Wnorowski, dodając mieli 25 kg materiału wybuchowego, a zniszczenie budynku partii miało być swoistą zemstą za rozebranie Kina Mirage, z cegieł którego wybudowano Dom Partii przy Placu Kościuszki w Łomży. 
Wnorowski był działaczem „Solidarności”, a w wolnej Polsce prowadzi aktywne działania na rzecz upamiętniania bohaterów podziemia antyhitlerowskiego i antykomunistycznego. Był organizatorem licznych imprez historycznych związanych z walką o niepodległość Polski. Opiekun miejsc pamięci i grobów polskich bohaterów. Inicjator i organizator budowy pomników i tablic przypominających bohaterów walk o niepodległość. To z jego inicjatywy w ścianę Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło, wmurowano tablicę upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego, a w ścianę budynku koszar wojskowych u zbiegu Al Legionów i Al. Piłsudskiego tablicę upamiętniającą legionistów Józefa Piłsudskiego, którzy w latach 1916 – 1918 najpierw tu stacjonowali, a później byli internowani w Łomży.

Dziś tytułu  „Świadka historii” odbierze także pięciu innych laureatów z województwa podlaskiego. Wśród nich jest także mieszkaniec gminy Klubowa Kazimierz Busma. Urodzony w 1923 r., żołnierz Armii Krajowej, represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Na początku lat 80. współtwórca struktur i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W 1995 r. założył Polskie Stowarzyszenie Patriotów w Solidarności w Kostrach-Podsędkowiętach, zajmujące się propagowaniem idei patriotycznych, a przede wszystkim sprowadzaniem do Ojczyzny Polaków z Syberii i Kazachstanu. Na rzecz sprowadzanych rodzin, Kazimierz Busma ofiarował znaczną część własnego majątku. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0