wtorek, 17 października 2017 napisz DONOS@

Kto pierwszy ten lepszy.... Można zarobić od 300 do 380 zł

W poniedziałek rano ratusz ogłosił, że rozpoczyna nabór kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum w sprawie lotniska, które w całym województwie podlaskim ma odbyć się 15 stycznia. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, Stary Rynek 14, p. 107 (I piętro) w terminie od dnia 12 grudnia do 14 grudnia br. w godzinach od 8.00 do 15.00 – z zastrzeżeniem, że przyjmowane będą wyłącznie do wyczerpania limitu miejsc – czytamy w komunikacie, który opublikowano dziś o godz. 7.29.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
1)    stale zamieszkuje na obszarze Miasta Łomża, 
2)    jest ujęta w stałym rejestrze wyborców Miasta Łomża, 
3)    jest obywatelem polskim, 
4)    najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
5)    nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
6)    nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
7)    nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.
Podczas zgłaszania się, Kandydat zobowiązany będzie do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie do składu obwodowej komisji.

W Łomży będą działały 32 komisje. W każdej z nich ma zasiaść po 8 osób. Za pracę w komisjach referendalnych jej członkom należy się wynagrodzenie. Jak podaje Urszula Arter z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przewodniczący komisji otrzyma 380 zł‚ brutto, z-ca przewodniczą…cego komisji 330 zł‚ brutto, a czł‚onek komisji 300 zł‚ brutto.

W poniedziałek, o goodz. 13.33 ratusz ogłosił, że został wyczerpany limit miejsc do składów obwodowych komisji ds. referendum, przysługujących przysługujących organom samorządu terytorialnego. To cztery miejsca w każdej z komisji. Pozostałe są w gestii inicjatorów przeprowadzenia referendum.

 

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0