piątek, 20 października 2017 napisz DONOS@

Prezydent nagradza swoich

W ubiegłym roku na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego prezydent Łomży wydał około 11 tysięcy złotych. W tym roku – do końca października – pula środków wydanych na nie wzrosła niemal czterokrotnie. Nagrody wyniosły od 400 zł do 7.000 zł. Wśród najwyżej nagrodzonych są wiceprezydenci, ale także zatrudniony w tym roku w ratuszu asystent medialny prezydenta.

Grzegorz Zawada, asystent i Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży
Grzegorz Zawada, asystent i Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży

W łomżyńskim ratuszu zatrudnionych jest około 240 pracowników. To nie tylko urzędnicy, ale także gońcy, pomoce administracyjne czy prezydenccy zastępcy, doradcy i asystent. W sumie na pensje pracowników ratusza w tym roku w budżecie było zagwarantowane 14 mln 350 tys zł. Okazuje się, że to za mało. Ostatniego listopada br. prezydent Mariusz Chrzanowski na wynagrodzenie osobowe pracowników ratusza przesunął dodatkowe niemal 100 tys. zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy budżetowej. 

Poza płacą prezydent może także dodatkowo nagradzać pracowników ratusza. O ile w pierwszym roku urzędowania z tego przywileju korzystał oszczędnie, to w tym roku Chrzanowski jest o wiele bardziej szczodry. Dane na ten temat prezydent ujawnił w odpowiedzi na interpelację radnego Zbigniewa Prosińskiego. I choć radny od razu poprosił o uzupełnienie odpowiedzi także o dodatkowe formy wynagrodzeń w postaci np. dodatków specjalnych, to już z tego zestawienia widać, że w 2015 roku na nagrody dla pracowników ratusza prezydent wydał tylko ok. 11 tysięcy złotych, a w tym roku – do końca października – już ponad 40 tysięcy złotych. 
Prezydent Mariusz Chrzanowski nagrodził w tym roku 28 pracowników Urzędu Miejskiego. Ośmiu z nich pracę w ratuszu znalazło za czasów prezydenta Chrzanowskiego. Co ciekawe to im prezydent wypłacił ponad połowę ogólnej kwoty nagród przeznaczonej dla miejskich urzędników. Najwyższe nagrody – co wydaje się oczywiste - otrzymali zastępcy prezydenta - po 7 tys. zł na głowę. O wiele bardziej zaskakująca jest natomiast wysoka nagroda jaką prezydent przyznał swemu asystentowi medialnemu. Z przekazanych dokumentów wynika, że zatrudniony w tym roku Grzegorz Zawada dostał 2500 zł nagrody. To trzecia co do wysokości tegoroczna nagroda w ratuszu.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0