niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Bezrobocie przestało spadać

Po miesiącach spadku bezrobocia w listopadzie liczba nowo rejestrowanych bezrobotnych w Łomży była wyższa niż liczba osób wykreślonych z rejestrów z Powiatowego Urzędu Pracy. Na koniec listopada 2016 roku w mieście i najbliższej okolicy bez pracy pozostawało 4 tys. 891 osób, czyli o 74 więcej niż w październiku, ale także o 355 mniej niż przed rokiem.

Przez cały listopad do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 565 bezrobotnych, w tym 41 osób, które wcześniej pracowały za granicą, a wyrejestrowano 491 osób. Nieco ponad połowa z nich podjęła pracę (252 osoby, w tym 92 pracę subsydiowaną), a kolejne ponad sto osób urząd skierował: na staże (71), do agencji zatrudnia w w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych (32), na prace społecznie użyteczne (6) i jedną osobę na szkolenia. Około stu osób nie potwierdziło gotowości do pracy, odmówiło jej przyjęcia lub dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.
Jak oceniają pracownicy łomżyńskiego PUP zanotowany w listopadzie nieznaczny wzrost poziomu bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczbą podjęć pracy niesubsydiowanej. W listopadzie pracę podjęło tylko 252 bezrobotnych tj. o 123 mniej niż w październiku. Przez cały miesiąc pracodawcy zgłosili do urzędu 170 ofert pracy, przy czym ponad połowę z nich stanowiły oferty pracy subsydiowanej, czyli pod warunkiem, że urząd będzie je dotował.

Na koniec listopada w samym mieście Łomży było 2871 zarejestrowanych bezrobotnych. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła 12,3% i była o dwa punkty procentowe wyższa niż w okolicznych gminach.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0