czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Gmina tnie podatki

Gmina Łomża jako jedyna w Powiecie Łomżyńskim zdecydowała się na obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok. Zmniejszone zostały również składniki podatku od nieruchomości na przyszły rok. Propozycje dotyczące obniżenia stawek podatków na przyszły rok zostały jednogłośnie zaakceptowane przez Radę Gminy Łomża, a wójt Piotr Kłys podkreśla, że to dowód, iż w gminie wdrażana jest polityka podatkowa przyjazna mieszkańcom i przedsiębiorcom.

(fot. UG Łomża)
(fot. UG Łomża)

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał przed rokiem podatkowym 2017, określona w komunikacie prezesa Głównego Urzędy Statystycznego, wyniosła 52,44 zł za kwintal. Kwota ta stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego, ale możliwe jest jej obniżenie. Na taki ruch zdecydowała się gmina Łomża. Cena skupu została obniżona do kwoty 49 zł za kwintal.
- Mieliśmy na terenie gminy szkody spowodowane gradobiciem. Obniżka wymiaru podatku rolnego jest gestem solidarności i wsparciem dla rolników – tłumaczy wójt Piotr Kłys. 
Wsparcie uzyskali również pozostali mieszkańcy gminy w postaci niższego podatku od nieruchomości na 2017 r. Zgodnie z przyjętą uchwałą stawka od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych została obniżona z 0,63 zł do 0,58 zł, a pozostałych budynków z 6,24 zł do 6 zł.
- Chcemy pokazać mieszkańcom, że samorząd nie tylko czerpie z kieszeni – podkreślił wójt. – Wprowadzone obniżki i podatki konkurencyjne względem ościennych samorządów, są krokiem zachęcającym do osiedlania się i inwestowania na terenie gminy Łomża.
Przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarczą także zapłacą niższy podatek od budynków i ich części. Stawka z 1m2 została obniżona z 20,70 zł do 19,70 zł i jest równiez niższa o w stosunku do innych samorządów. Podatnicy prowadzący działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zapłacą w roku 2017 niższy podatek o 0,36 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.
Według wójta, uszczuplenie wpływów gminy na skutek obniżonych stawek podatków lokalnych, zostanie zrekompensowane poczynionymi przez ostatnie dwa lata oszczędności oraz wzrostem wpływów z udziału w podatku dochodowym.

źródło: gminalomza.pl


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0