piątek, 20 października 2017 napisz DONOS@

Władza płaci reżimowym mediom

Dziś mijają dwa lata od wyboru Mariusza Chrzanowskiego, ówczesnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości, na prezydenta Łomży. Okazuje się, że prezydent dużo płaci wybranym mediom, aby dobrze o nim i jego działaniach pisały i mówiły. Dziesiątki tysięcy złotych płyną na konta reżimowych mediów z kasy miasta, ale także z kasy podległych miastu instytucji. Część tych przepływów ujawniają odpowiedzi na interpelację radnego Zbigniewa Prosińskiego. Np. MPGKiM tylko jednej instytucji SMG, prowadzącej Radio Nadzieja, za reklamę zapłaciło blisko 30 tysięcy złotych. Niektóre spółki miejskie – np. MPEC, takich informacji radnemu nie chciały ujawnić. Niestety także przekazane przez prezydenta informacje o wydatkach ratusza – jak wynika z naszych ustaleń – nie są kompletne.

Radny Zbigniew Prosiński podczas wrześniowej sesji Rady Miasta prosił prezydenta o informacje, jakie środki przeznacza miasto, zakłady budżetowe, spółki miejskie oraz MOSiR na reklamę oraz artykuły sponsorowane w telewizji, prasie i internecie. Prosił o informację z wyszczególnieniem, jaki zleceniobiorca, za jaką cenę wykonywał określone usługi, prosi o podanie wydatków na te cele od początku tej kadencji samorządu.
Oto odpowiedzi jakie otrzymał radny Prosiński.

Foto: Wydatki MPGKiM
Foto: Wydatki ratusza cz.1
Foto: Wydatki ratusza cz.2
Foto: Wydatki ratusza cz.3
Foto: MPK
Foto: Wydatki PPŁ
Foto: W MPEC to tajemnica przedsiębiorstwa
Foto: MOSiR nie podał komu płaci
Foto: Wydatki MPWiK

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0