czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Biblioteka lepsza niż inne

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu to od kilku lat najlepsza biblioteka w województwie podlaskim i jedna z najlepszych w Polsce. W tym roku także potwierdził to przeprowadzony po raz szósty przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą” „Ranking Bibliotek 2016”. Biblioteka z Podgórza zajęła w nim czwarte miejsce w kraju. Organizatorzy rankingu podkreślają, że w ten sposób nagradzają samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy.

Laureaci „Rankingu Bibliotek 2016” (fot. Instytut Książki / Bogdan Kuc). W „Rankingu Bibliotek” docenieni zostają ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.
Laureaci „Rankingu Bibliotek 2016” (fot. Instytut Książki / Bogdan Kuc). W „Rankingu Bibliotek” docenieni zostają ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.

Przygotowując ranking organizatorzy rozesłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Blisko 800 z nich odpowiedziało i z tej grupy wybrano najlepsze. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża w Podgórzu może pochwalić się jednym z największych księgozbiorów w przeliczeniu na mieszkańca – ponad 10 sztuk na głowę. Z każdego tysiąca mieszkańców gminy 164 to zarejestrowani czytelnicy, a każdy z nich rocznie wypożycza średnio po 25 książek. Mając takie wyniki biblioteka w tym roku zajęła czwarte miejsce w ogólnopolskim „Rankingu Bibliotek 2016” dając się wyprzedzić: Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin (I miejsce), Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie (II miejsce), oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy Zdrój (III miejsce). 

Krótkie podsumowanie statystyczne Rankingu Bibliotek 2016

Jak podaje Instytut Książki wśród bibliotek, które nadesłały ankiety aż 72 proc. posiada filie. Prawie 55 proc. placówek jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, przeważnie są to nowe biblioteki  lub powstające filie. W ponad 66 proc. placówek znajdują się zbiory dla osób niewidzących lub słabowidzących np. książki z dużą czcionką czy mówione. 
Niemal we wszystkich bibliotekach można skorzystać z Internetu, a w ponad 80 proc. także z WI-FI. 77 proc. bibliotek deklaruje, że ma swoją stronę internetową. 
Znacznie lepiej niż w ubiegłym roku jest z dostępnością księgozbioru w Internecie, aż  73 proc. bibliotek deklaruje posiadanie katalogu internetowego.  100 procent księgozbioru dostępnego on-line posiada już 37 proc. wziętych pod uwagę bibliotek. Średnio dostępne w Internecie jest ponad 61 proc. księgozbioru.
Biblioteki to nie tylko wypożyczalnie książek, ponad 50 proc. z nich działają  kluby i koła czytelnicze. Prawie 45 proc. bibliotek organizuje  inne koła np. teatralne, muzyczne, filmowe. Biblioteki chętnie współpracują z różnymi organizacjami pozarządowymi, aktywną współpracę deklaruje ponad 78 proc. z nich. Nawiązują także współpracę z bibliotekami szkolnymi, organizując spotkania autorskie akcje pro czytelnicze. O takim fakcje informuje prawie 85 proc. bibliotek. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0